Ved ankomst sikrer Manifest-systemet, at der er angivet summariske indgangsangivelser (ENS) for alle varer, der ankommer direkte fra tredjelande og sikrer, at alle T1-varer, der losses fra skibe og fly bliver toldbehandlet. Ved afgang sikrer Manifest-systemet, at der er foretaget en risikovurdering på varer, der udføres til tredjeland og giver automatisk udpassageattest.

Procedurebeskrivelse for transportører
I procedurebeskrivelsen for transportører kan
du bl.a. se hvilke transportmidler, der er
omfattet hvem, hvordan og hvornår informationer 
skal indrapporteres.

Kvikvejledning for:

Sådan berigtiger du en MIG

I videoen nedenfor kan du se, hvordan du berigtiger en MIG med en fuldstændig ekspres-angivelse, så toldangivelsen kan blive frigivet på baggrund af en MIG.

Sådan opsplitter du en MIG

I videoen nedenfor kan du se, hvordan du opsplitter en MIG og hvornår dette er nødvendigt.

Sådan søger du efter toldangivelser og dokumentstatus

I videoen nedenfor kan du se, hvordan du søger efter toldangivelse og dokumentstatus i Manifestsystemet.