Skatteforvaltningen har i SKM2018.349.SKTST fastsat retningslinjerne for behandling af indsigelser over Skatteforvaltningens sagsbehandling, der ikke er en afgørelse, og som ikke kan påklages.