Resumé

SKAT varetager administrationen af en række regler vedrørende motorkøretøjer, herunder både registrering af motorkøretøjer, nummerpladeekspedition, samt opkrævning af afgifter vedrørende motorkøretøjer.

Dette afsnit, I.A, indeholder kun link til andre steder i vejledningen, hvor reglerne på motorområdet er beskrevet. Disse regler er beskrevet samlet i afsnit E.A.8 Motorkøretøjer mv.

Reglerne om afgifter på motorområdet fremgår af afsnit

Reglerne om motorregistrering fremgår af afsnit E.A.8.5 Registrering af køretøjer.

Hvad er nyt?

-

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter