Resumé

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Registreringsafgift af motorkøretøjer (I.A.1)
  • Vejbenyttelsesafgift (I.A.2)
  • Brændstofafgift (I.A.3)
  • Vægtafgift mm (I.A.4)
  • Registrering af køretøjer (I.A.5).  

xMotorstyrelsenx varetager administrationen af en række regler vedrørende motorkøretøjer, herunder både registrering af motorkøretøjer, nummerpladeekspedition. xSkatteforvaltningenx varetager opkrævning af afgifter vedrørende motorkøretøjer.

Det tidligere afsnit, E.A.8 Motorkøretøjer mv. er fra og med Den juridiske vejledning 2018-2 flyttet til dette afsnit, I.A Motor.

De tidligere udgaver af afsnittet fremgår derfor af de tilsvarende afsnit E.A.8 i Den juridiske vejledning 2018-1 og tidligere udgaver.

 

Hvad er nyt?

I.A.1 Registreringsafgift af motorkøretøjer

  • SKM2018.77.HR Ændringer af godkendt leasingaftale – ikke fuld registreringsafgift af leasingkøretøj. Se afsnit I.A.1.7.2.
  • SKM2018.88.BR Værditabsberegning for brugt leasingkøretøj - Eksportgodtgørelse. Se afsnit I.A.1.7.2.
  • SKM2018.118.LSR Registreringsafgift – køretøj med prøveskilte. Se afsnit I.A.1.1.
  • SKM2018.204.BR Eksportgodtgørelse – værdiansættelse af brugte biler anmeldt til eksport – administrative retningslinjer for værdiskønnet – skøn under regel. Se afsnit I.A.1.6.

I.A.2 Vejbenyttelsesafgift

I.A.3 Brændstofforbrugsafgift

I.A.4 Vægtafgift m.m.

I.A.5 Registrering af køretøjer

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter