Blanketnummer
02.048
Formål med og beskrivelse af blanketten
Erklæringen kan udfyldes og underskrives af den person, der vil udføre en ydelse med servicefradrag.
Oplysningerne på serviceerklæringen skal bruges, når køber indberetter sin lønudgift via TastSelv på skat.dk.
Pdf-udgave

Hent blanketten

2017

2013, 2014, 2015 og 2016

Henvendelse rettes til
72 22 18 18