Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilke virksomheder, som skal lade sig registrere som oplagshavere som følge af den volumenbaserede afgift på emballager, dvs. emballager til vin, spiritus, øl, sodavand mv.

Afsnittet indeholder:

 • Regler for virksomheder, som fremstiller emballager omfattet af den volumenbaserede afgift
 • Regler ved mellemhandel
 • Regler for aftapningsvirksomheder
 • Varemodtagere
 • Krav til lokaler
 • Lønarbejde.

Bemærk

Se afsnit E.A.1.4 om de generelle regler for registrering.

Virksomheder, som er registrerede som oplagshavere, kan indføre eller modtage tomme emballager fra udlandet uden at betale afgift ved modtagelsen. De kan også købe ubrugte emballager i ubeskattet stand fra andre registrerede oplagshavere, hvis emballagerne er beregnet til videresalg i ubrugt stand. Det gælder dog for aftapningsvirksomheder, at emballagerne skal være beregnet til påfyldning. Se EMBAL § 3a.

Regler for virksomheder, som fremstiller emballager omfattet af den volumenbaserede afgift

Virksomheder, der fremstiller emballager til drikkevarer efter EMBAL § 1, nr. 1 og 2, dvs. emballager til bl.a.

 • øl
 • vin
 • frugtvin
 • spiritus
 • sodavand
 • vand/mineralvand
 • limonade mv. med kulsyre
 • vand/mineralvand uden kulsyre uden og med smag

skal anmelde sig til registrering som oplagshaver.

Reglerne om registrering som oplagshaver findes i EMBAL § 3, stk. 1.

Regler ved mellemhandel

Virksomheder, der driver mellemhandel (grossisthandel) med ubrugte emballager til drikkevarer eller påfyldte emballager,, se EMBAL § 1, nr. 1 og 2 (vin, spiritus, øl,  mv.), kan anmelde sig til registrering som oplagshaver, men har ikke pligt til at være registreret (frivillig registrering).

Ved mellemhandel forstås her videresalg en gros til fx andre handlende eller aftapningsvirksomheder.

Reglerne for mellemhandlere findes i EMBAL § 3, stk. 2, som ændret ved lov nr. 1532 af 27. december 2014.

Regler for aftapningsvirksomheder

Virksomheder, der aftapper eller påfylder drikkevarer mv. omfattet af EMBAL § 1, nr. 1 og 2 (vin, spiritus, øl,  mv.) på emballage, fx bryggerier og mineralvandsfabrikanter, kan anmelde sig til registrering som oplagshaver.

Reglerne for aftapningsvirksomheder findes i EMBAL § 3, stk. 3.

Se også

Se afsnit E.A.7.1.13 om registrering som varemodtager.

Varemodtagere

Virksomheder, der indfører eller modtager afgiftspligtige varer fra udlandet, og som ikke er registreret som oplagshaver, skal som udgangspunkt lade sig registrere som varemodtager. Se afsnit E.A.7.1.13.

Krav til lokaler

Virksomheden kan nægtes registrering som oplagshaver eller få registreringen tilbagekaldt, hvis virksomhedens lokaler er eller senere bliver indrettet på en sådan måde, at SKATs kontrol ikke kan udføres på rimelig måde. Se EMBAL § 3, stk. 6.

Lønarbejde

SKAT kan efter ansøgning give en registreret virksomhed tilladelse til at lade større partier varer fremstille for sin regning (lønarbejde) i en anden registreret virksomhed (fabrikationsvirksomheden).

SKAT kan efter ansøgning desuden give tilladelse til, at virksomheder, der ikke har erhvervsmæssig fremstilling af afgiftspligtige varer, registreres i de tilfælde, hvor virksomheden er eneforhandler af en vare, som virksomheden lader fremstille for sin regning (lønarbejde) i en anden registreret virksomhed. Se EMBAL § 3b.