Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for forsendelse af afgiftspligtige varer, der er omfattet af de EU-harmoniserede afgifter.

Afsnittet indeholder:

Bemærk

De fælles regler for forsendelse og kontrol af varer, der er pålagt harmoniserede afgifter er fastlagt i Rådets direktiv 2008/118/EF om den generelle ordning for punktafgifter, også kaldet "cirkulationsdirektivet". Direktivet ophæver direktiv 92/12/EØF om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed (RDIR 92/12/EØF).

Cirkulationsdirektivet er implementeret i dansk lovgivning ved lov nr.1385 af 21.december 2009.