Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatserne på svovl og svovldioxid (SO2) og beskriver samtidig, hvordan afgiften skal beregnes.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssatser
  • Tidligere afgiftssatser.

Afgiftssatser

Efter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, som bliver offentliggjort af Danmarks Statistik. Reguleringen sker første gang for kalenderåret 2016.

Satserne bliver reguleret på grundlag af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året, der ligger 2 år forud for det kalenderår, i hvilket satsen skal gælde.

Satserne vil blive offentliggjort for hvert år på Skatteministeriets hjemmeside SKM.dk.

I perioden x1. januar 2019 til og med 31. december 2019x gælder nedenstående satser:

Afgiftssats for svovl i afgiftspligtige brændsler

Vareart 

 

1. januar - 31. december 2019

Svovl i afgiftspligtige brændsler

kr./kg

23,7

Se SVOVLAL § 2, stk. 1

Afgiftssats for svovldioxid (SO2) udledt til luften

 

Vareart

 

1. januar - 31. december 2019

Svovldioxid udledt til luften 

kr./kg 

11,9

Se SVOVLAL § 2, stk. 2.

Afgiftssatser for træpiller med svovlholdigt bindemiddel, halm og affald

Hvis registrerede virksomheder, som bruger varer omfattet af SVOVLAL § 1, nr. 14 (halm, træpiller med svovlholdigt bindemiddel og affald) med et afgiftspligtigt svovlindhold, ikke måler den samlede mængde svovl udledt til luften, skal afgiften opgøres ud fra virksomhedens forbrug af disse varer, se nedenstående oversigt.

Vareart 

 

1. januar - 31. december 2019

Træpiller med svovlholdigt bindemiddel 

kr./ton 

47,5

Halm 

kr./ton 

27,3

Affald 

kr./ton 

10,7

Afgiftssats for forbrug af eget træaffald og lignende

Virksomheder, der ikke køber træpiller med svovlholdigt bindemiddel, halm og affald, men kun bruger egne varer (eget træaffald og lignende), som fx møbelfabrikker, kan beregne afgiften på grundlag af nyttiggjort varme eller elproduktion, se nedenstående oversigt.

Vareart

 

1. januar - 31. december 2019

Forbrug af eget træaffald o.lign. 

øre/GJ nyttiggjort varme eller produceret el   

83,5

Se SVOVLAL § 2, stk. 4

Tidligere afgiftssatser

Afgiftssats for svovl i afgiftspligtige brændsler

Vareart

  2014  2015  2016 2017 x2018x

Svovl i afgiftspligtige brændsler

kr./kg

 22,6

23,0 

23,2

23,3

23,4

Afgiftssats for svovldioxid (SO2) udledt til luften

Vareart

   2014 2015  2016 2017 x2018x

Svovldioxid udledt til luften 

kr./kg 

 11,3

11,5 

11,6

11,7

11,7

Afgiftssatser for træpiller med svovlholdigt bindemiddel, halm og affald

Vareart 

  2014  2015 2016 2017 x2018x

Træpiller med svovlholdigt bindemiddel 

kr./ton 

45,3

46,1

46,5

46,7

47,0

Halm 

kr./ton 

26,1 

26,5

26,7

26,9

27,0

Affald 

kr./ton 

 10,2

10,4

10,5

10,5

10,6

Afgiftssats for forbrug af eget træaffald og lignende

Vareart

  2014  2015 2016 2017 x2018x

Forbrug af eget træaffald og lignende 

øre/GJ nyttiggjort varme eller produceret el   

79 

81

81,6

82,1

82,5