Indhold

Dette afsnit handler om

  • Definition af almindelige aktier (C.B.2.2.1.1)
  • Personers og dødsboers gevinst ved afståelse af almindelige aktier (C.B.2.2.1.2)
  • Personers og dødsboers tab ved afståelse af almindelige aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked (C.B.2.2.1.3)
  • Personers og dødsboers tab ved afståelse af almindelige aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked (C.B.2.2.1.4).

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter