Resumé

Dette afsnit handler om:

  • Beskatning af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (C.B.1)
  • Beskatning af gevinst og tab ved afståelse af aktier mv. (C.B.2)
  • Beskatning af udbytter og udlodninger på aktier mv. (C.B.3)
  • Beskatning af gevinst og tab samt udlodninger fra investeringsselskaber,investeringsforeninger og SIKAV'er (C.B.4).

Se også

  • Afsnit C.A.11.1 "Renteindtægter" om beskatning af renteindtægter.
  • Afsnit C.D.6.3 "Aktieombytning med tilladelse", om reglerne om skattefri aktieombytning med tilladelse.
  • Afsnit C.D.7.4 "Aktieombytning uden tilladelse", om regler om skattefri aktieombytning uden tilladelse.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter