Indhold

Dette afsnit handler om tidspunktet for momspligtens indtræden. Se ML §§ 23-26.

Afsnittet indeholder:

  • Kort om hvornår momspligten indtræder (D.A.7.1)
  • Leverancer ML §§ 23 og 24 (D.A.7.2)
  • Erhvervelser ML § 25 (D.A.7.3)
  • Leverancer af ydelser inden for EU ML § 25 a (D.A.7.4)
  • Indførsel ML § 26 (D.A.7.5).