5. "Køb" ved gave eller arv

Aktier og investeringsbeviser modtaget ved gave eller arv

Aktier og investeringsbeviser, der er modtaget som arv, gave eller arveforskud, anses for købt på lige fod med andre værdipapirer. Din skattemæssige købesum er det beløb, der er lagt til grund ved beregningen af gaveafgift, boafgift eller indkomstskat.

Din din skattemæssige købesum er den  kursværdi for aktien/beviset, der er på overdragelsestidspunktet, hvis der ikke er betalt gaveafgift, boafgift eller indkomstskat i forbindelse med, at du modtog gaven/arven. Kursværdien er den kurs aktien eller investeringsbeviset er handlet til på den børs, hvor papiret er optaget til handel.

Sidder du i uskiftet bo og har erhvervet aktierne fra din afdøde ægtefælle, skal du bruge din ægtefælles skattemæssige købesum som din skattemæssige købesum. 

Hvis du har erhvervet aktierne efter reglerne om skattemæssig succession, skal du bruge den tidligere ejers skattemæssige købesum som din skattemæssige købesum.

Fik du svar på dine spørgsmål?