Indhold

Dette afsnit handler om skatte- og afgiftslovgivningens kontrolbestemmelser.

Afsnittet indeholder:

  • Kontrolbestemmelser - skattekontrolloven, kildeskatteloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (A.C.2.1)
  • Kontrolbestemmelser - momsloven (A.C.2.2)
  • Kontrolbestemmelser - lønsumsafgiftsloven (A.C.2.3)
  • Kontrolbestemmelser - punktafgiftslovene (A.C.2.4)
  • xBrug af fotografering i forbindelse med SKATs kontrol (A.C.2.5).x