Reglerne om den særlige tavshedspligt pålægger de omfattede myndigheder en ubetinget tavshedspligt overfor uvedkommende. Se SFL § 17, stk. 1,1. pkt.

En nærmere fastlæggelse af tavshedspligtens omfang beror således på fortolkningen af "uvedkommende" samt undtagelser efter særlig lovhjemmel.