Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan et selskab eller en forening skal være for at blive anset for et investeringsselskab, et investeringsinstitut med minimumsbeskatning eller en anden form for investeringsforening. Værdipapirfonde beskrives også.

I 2016 er der kommet et styresignal om værdipapirfonde, hvorefter disse anses som selvstændige skattesubjekter. Konsekvenserne af dette beskrives også.   

Afsnittet indeholder:

 • Introduktion til afsnittet om beskatning af investeringsforeninger, SIKAV'er, investeringsselskaber og værdipapirfonde (C.D.1.1.10.1)
 • Investeringsselskaber - ABL § 19 (C.D.1.1.10.2)
 • Investeringsforeninger, SIKAV'er og værdipapirfonde som har oprettet andelsklasser (C.D.1.1.10.3)
 • Generelt om investeringsforeninger (C.D.1.1.10.4)
 • Investeringsforeninger - kapitalforeninger (C.D.1.1.10.5)
 • Investeringsforeninger - kontoførende (C.D.1.1.10.6)
 • Investeringsforeninger - generelt om bevisudstedende investeringsforeninger (C.D.1.1.10.7)
 • Investeringsforeninger - bevisudstedende minimumsbeskattede (C.D.1.1.10.8)
 • SIKAV'er (C.D.1.1.10.9)
 • Investeringsforeninger, SIKAV'er og værdipapirfonde - bevisudstedende minimumsbeskattede - opgørelse af minimumsindkomsten (C.D.1.1.10.10)
 • Investeringsforeninger - bevisudstedende akkumulerende (C.D.1.1.10.11)
 • Værdipapirfonde (C.D.1.1.10.12)
 • Definitioner og forklaringer (C.D.1.1.10.13).   

Bemærk

Skatteministeriet udgav i november 2015 rapporten "Analyse af beskatningen af investeringsinstitutter og deres investorer".

Fra den 1. juli 2012 kan der være følgende tre danske investeringsenheder (UCITS):

1)      Investeringsforeninger, som er selvstændige rets- og skattesubjekter.

2)      SIKAV'er, som er selskaber, som er selvstændige rets- og skattesubjekter.

3)      Værdipapirfonde, som nu anses for selvstændige skattesubjekter, se C.D.1.1.10.12.

Ligningslovens § 16 C er senest ændret ved lov nr. 652 af 8. juni 2016.  

Hedgeforeninger, specialforeninger og andre ikke-UCITS skulle senest den 1. april 2014 overgå til at være kapitalforeninger.  

Se også

Se også afsnit C.B.4 "Beskatning af gevinst og tab samt udlodninger fra investeringsselskaber, investeringsforeninger, SIKAV'er" og værdipapirfonde.