Blanketnummer
04.063
Formål med blanketten

Udenlandsk arbejdskraft - Skattekort og et dansk skattepersonnummer (CPR-nummer) til lønmodtagere.

Online ansøgning
(anvendes af de fleste ansøgere)


Den 1. juli 2018 blev SKAT delt i syv nye styrelser. En af dem er Skattestyrelsen. 

Hvis du skal bruge en blanket for årene før 2018, har den stadig SKATs navn og logo. Blanketterne kan fortsat anvendes.

PDF-udgave

Hent blanket 2018

2017

2016

Du skal være opmærksom på, at vi ikke behandler ansøgninger om skattekort, hvis der er mere end 60 dage til 1. arbejdsdag. Du skal derfor vente med at søge om skattekort til der er under 60 dage til 1. arbejdsdag.

Hvis du ikke allerede har et skattepersonnummer (CPR-nummer) og derfor skal have tildelt et sådant, kan dette tidligst  ske 21 dage før 1. arbejdsdag.

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter