Blanketnr.
04.063
Formål med blanketten

Blanketten anvendes til ansøgning om skattekort og et dansk skattepersonnummer (cpr-nummer) til udenlandske lønmodtagere.

Du skal være opmærksom på, at vi ikke behandler ansøgninger om skattekort, hvis der er mere end 60 dage til 1. arbejdsdag. Du skal derfor vente med at søge om skattekort, til der er under 60 dage til 1. arbejdsdag.

Hvis du ikke allerede har et skattepersonnummer (cpr-nummer), og derfor skal have tildelt et sådant, kan dette tidligst ske 21 dage før 1. arbejdsdag.

Digital løsning

Ansøg online 
(anvendes af de fleste ansøgere) 

PDF-udgave

Hent blanket 04.063 for 2020

Hent blanket 04.063 for 2019

Hent blanket 04.063 for 2018

Hent blanket 04.063 for 2017

Hent blanket 04.063 for 2016

Den 1. juli 2018 blev SKAT delt i syv nye styrelser. En af dem er Skattestyrelsen.

Hvis du skal bruge en blanket for årene før 2018, har den stadig SKATs navn og logo. Blanketterne kan fortsat anvendes.

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.