Blanketnr.
23.037
Formål med blanketten

Anvendes af virksomheder i forbindelse med anmeldelse for benyttelse af bundfradrag i CO2-afgiften (ikke kvoteomfattende virksomheder med tung proces).

Blankettens skal sendes til

Skattestyrelsen
Nykøbingvej 76
Bygning 45
4990 Sakskøbing

PDF-udgave

Hent blanket 23.037

Hent nyhedsbrev med mere information om bundfradrag i CO2-afgiften for ikke-kvoteomfattede virksomheder

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.