Den, der erhverver varer fra andre EU-lande, og som efter § 50 er undtaget fra registreringspligten, kan efter § 50a vælge at lade sig registrere.

En valgt registrering skal omfatte en periode på mindst 2 kalenderår.

Bestemmelsen svarer til Momssystemdirektivets artikel 3, stk. 3.

Efter momsforordningens artikel 4, stk. 2, betragtes det som en anmodning om valgfri registrering for erhvervelse af varer, hvis en virksomhed, som er registreret efter de særlige regler om registrering for køb og salg af hovedregelydelser, se evt. afsnit M.4.2 og M.4.3, meddeler sit momsregistreringsnummer til sælger i forbindelse med erhvervelse af varer fra andre EU-lande.