En AEO-bevilling kan sammenlignes med fx en ISO-certificering. I forbindelse med bevillingsprocessen gennemgås virksomhedens processer, procesbeskrivelser mv. med henblik på at optimere disse inden for toldområdet/sikkerhed og sikring. Hvis der konstateres svagheder, mangler mv. skal virksomheden rette op på disse, eller lave en plan for forbedring af forholdene før virksomheden kan opnå AEO-status.

Der findes 3 typer AEO-bevillinger:

  • AEOC - toldforenklinger - her er der særligt fokus på virksomhedens efterlevelse af gældende regler på toldområdet, virksomhedens økonomiske solvens og virksomhedens regnskabs- og logistiksystem, samt toldkompetencer.
  • AEOS - sikkerhed og sikring - her er der særligt fokus på virksomhedens efterlevelse af gældende regler på toldområdet, virksomhedens økonomiske solvens, virksomhedens regnskabs- og logistiksystem, samt virksomhedens sikkerhed og sikring.
  • AEOF - toldforenklinger/sikkerhed og sikring - denne bevilling er en kombineret bevilling, hvor der er fokus på alle kriterier nævnt under AEOC og AEOS.

Kommissionen har udarbejdet AEO Guidelines og AEO Self-Assessment Questionnaire (SAQ). Her kan du læse mere om, hvad de enkelte bevillinger omfatter.

AEO-Guidelines inklusiv SAQ

 

 

 

 

Fik du svar på dine spørgsmål?

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter