Din medarbejder, der er arbejdsudlejet til Danmark, skal betale dansk skat. Det er din danske kunde, der skal sørge for at indbetale skatten til SKAT.

Du skal hver måned give din kunde oplysninger om din medarbejders løn for arbejdet i Danmark, så kunden kan opgøre medarbejderens bruttoindkomst og skat.

Det skal du sende til din danske kunde:

 • Navn, adresse og fødselsdato for hver arbejdsudlejet medarbejder.
   
 • Medarbejderens lønsedler og andre oplysninger om bruttoindkomsten.
  Lønmodtagerens bruttoindkomst består af:
  • løn, bonus, provision, tillæg mv., herunder:
   • løn mv. under afspadsering optjent i forbindelse med arbejde i Danmark
   • ferieløn eller feriegodtgørelse optjent ved arbejde i Danmark
  • rejse- og befordringsgodtgørelser
  • værdi af fri kost og logi
  • andre former for skattepligtige personalegoder
 • Hvis medarbejderen indtil den 31. december 2010 kan fritages fra at betale AM-bidrag sendes blanket E101 eller en tilsvarende erklæring fra hjemlandets myndigheder om, at din medarbejder er socialt sikret i hjemlandet. Det er medarbejderen, der skal skaffe dig blanketten eller erklæringen.

Når kunden betaler regningen, bliver medarbejderens skat tilbageholdt og indbetalt til SKAT. Du skal derefter afregne med medarbejderen.

Året efter får du en årsopgørelse fra SKAT, som du skal give til medarbejderen, så han kan få sin skat sat ned i hjemlandet.

Hvad skal du huske?

Du skal sende løn oplysninger til kunden sammen med regningen for lejen.

Når kunden sender årsopgørelserne til dig, skal du give dem til medarbejderne, så de kan få skatten sat ned i hjemlandet.