Blanketnummer
07.060
Formål med og beskrivelse af blanketten

Brug denne blanket, hvis du giver eller får en gave, som har en værdi, der er større end bundfradraget. Gå til Satser ved at klikke her - vælg Gaver.
Er gaven en kontantgave, skal blanket 07.016_A_kontantgaver anvendes.

OBS - Blanket 07.060 er ændret til 07.016_B (Andre gaver end kontanter).

Pdf-udgave

Hent blanket 07.016_B (Andre gaver end kontanter)

OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.