Told - drift af systemerne

Her kan du se aktuelle driftsproblemer og planlagte nedlukninger på toldsystemerne.

Teknisk helpdesk for toldsystemerne og EMCS
Find nødproceduren - hvis systemerne ikke er tilgængelige

Driftsstatus

Du kan sortere meddelelserne ved at klikke på Dato, System, Beskrivelse og Status. Når du klikker på titlen vises meddelelsen på en ny side. Tilmeld dig også RSS øverst i højre hjørne på denne side.  

2020-08-05 14:22TFE

Problemer med filoverførsel på Import TFE (Test for Erhvervslivet). - Der fejlsøges.

Opdateret 06/08-2020: Der fejlsøges forsat

Opdateret 06/08-2020 10:45: Problem løst. Køen er afviklet.

File transfers in the TFE (TEST) environment for Import is down. We are receiving files, but no responses are being generated. Investigation is underway.

Update 06/08-2020: Troubleshooting continues

Update 06/08-2020 10:45: Problem solved. Queue normalized.

INC000000802872
Løst2020-08-06 10:45
2020-08-05 08:49ICS og Manifest

Der er i øjeblikket problemer med at logge på ICS og manifest on-line. Der fejlsøges.

English: There are currently problems with logging in to the ICS and Manifest on-line system.

INC000000802903

Løst2020-08-05 09:00
2020-08-04 13:30Import

Problemer med filoverførsel på Import. Vi modtager filer, men der bliver ikke genereret nogen filsvar. Der fejlsøges.

Opdateret kl. 14:28: Der bliver genereret filsvar, men der er op til 1 times forsinkelse. Nødprocedure må benyttes i fornødent omfang.

Opdateret kl. 16:04: Driften er nu normaliseret.

INC000000802406

Løst2020-08-04 16:04
2020-07-30 19:43ICS og Manifest

Servicevindue hos NemLog-In onsdag den 5. august 2020 klokken 0600-0800.
Det betyder, at det ikke vil være muligt at logge på ICS og Manifest.
Virksomheder der kalder ICS og Manifest services via B2B(filoverførsel) er ikke berørt.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang under servicevinduet.

Service window at NemLog-in Wednesday August 05, 2020, between 0600 am. - 0800 am.
Log on to ICS and Manifest will not be possible.
Companies that call ICS and Manifest services via B2B (file transfer) are not affected.

The use of fallback procedure is allowed within the service window.

INC000000799984

Planlagt nedlukning2020-08-05 08:00
2020-07-25 14:09Import

På grund af EU-servicevindue søndag 26. juli 2020 klokken 0800-1600 kan der forekomme sporadisk udfald i REX-valideringen i Toldsystemet. Berørte angivelser skal blot genindsendes.

Due to an EU-servicewindow Sunday July 26 2020 between 0800 am. - 0400 pm. there may be occasional outcomes in the REX validation in the Customs System. Affected entries simply need to be resubmitted.

INC000000797453

Planlagt nedlukning2020-07-26 16:00
2020-07-17 08:24EMCS

På grund af et servicevindue hos NemLog-In vil det ikke være muligt at logge på EMCS onsdag nat (22/7-2020) mellem kl. 00:01 til 04:00

Virksomheder der kalder EMCS services via B2B(filoverførsel) er ikke berørt. Man vil kunne logge ind online med TastSelv-kode.

Nødprocedure må anvendes i tidsrummet.


Due to a service window at NemLog-In, it will not be possible to log on to EMCS on Wednesday night (22 July 2020) between 00:01 am to 04:00 am.

Companies that call EMCS services via B2B (file transfer) are not affected.

Fallback procedure may be used during the period.

INC000000794431

Planlagt nedlukning2020-07-22 04:00
2020-07-17 08:22ICS og Manifest

På grund af et servicevindue hos NemLog-In vil det ikke være muligt at logge på ICS og Manifest onsdag nat (22/7-2020) mellem kl. 00:01 til 04:00. 

Virksomheder der kalder  ICS og Manifest services via B2B(filoverførsel) er ikke berørt.

Nødprocedure må anvendes i tidsrummet.


Due to a service window at NemLog-In, it will not be possible to log on to ICS and Manifest on Wednesday night (22 July 2020) between 00:01 am to 04:00 am.

Companies that call ICS and Manifest services via B2B (file transfer) are not affected.

Fallback procedure may be used during the period.

INC000000794431

Planlagt nedlukning2020-07-22 04:00
2020-07-15 14:23Eksport

På grund af et EU-servicevindue i aften d. 15/07-2020 kl. 20.00-23.00, kan der forekomme sporadisk udfald i EORI-valideringen i Toldsystemet. Berørte angivelser skal blot genindsendes.

Due to an EU servicewindow on today 15 July 2020 at 8:00 pm to 11:00 pm, there may be occasional outcomes in the EORI validation in the Customs system. Affected entries simply need to be resubmitted.

INC000000794000

Planlagt nedlukning2020-07-15 23:00
2020-07-10 13:09EMCS
På grund af et servicevindue ved NemLog-In søndag 12. juli fra kl. 24 til 04 søndag morgen vil det ikke være muligt at logge på EMCS systemet. Nødprocedure må anvendes i tidsrummet. B2B meddelelser er ikke påvirket. Login vil være muligt for virksomheder, der anvender tastselv-kode.
Due to at service window at NemLog-In Sunday night (July 12) from 00 am to 04 am, login will not be possible. The use of fallback procedure is allowed during the service window. B2B services are not affected.
INC000000792366
Planlagt nedlukning2020-07-12 04:00
2020-07-10 13:06ICS og Manifest

På grund af et servicevindue hos NemLog-In vil det ikke være muligt at logge på ICS og Manifest søndag nat (12/7-2020) mellem kl. 24  til 04. Nødprocedure må anvendes i tidsrummet.

Due to a service window at NemLog-in Sunday Night (July 7, 2020) between 00 - 04 am log in to ICS and Manifest will not be possible. The use of fallback procedure is allowed within the service window.

INC000000792366
Planlagt nedlukning2020-07-12 04:00
2020-07-08 15:02EMCS

På grund af driftsforstyrrelser i hele Skattestyrelsen opstår der sporadiske problemer med validering, filindsendelse, filsvar m.v.

Netværksproblemerne er løst. Nødprocedure er ikke længere tilladt.

INC000000791213

Løst2020-07-08 18:11
2020-07-08 15:00Alle toldsystemer

På grund af netværksproblemer opstår der systemmæssige fejl i alle toldsystemer. Nogle gange kan fejlen løses ved at genindsende angivelsen, andre gange ikke.

Nødprocedure er ikke længere tilladt.

Der ligger en del i fejl pga overskredet Forventet tidspunkt. Berørte angivelser skal blot genindsendes med nyt forventet tidspunkt

Opdatering 17.52: Filoverførsel er igang igen, og Manifest og ICS online ser ud til at være mere tilgængelige end tidligere.

INC000000791164

English: The use of fallback procedure is no longer allowed.

Løst2020-07-08 18:16
2020-07-08 12:54Servicedesk

Der er i øjeblikket netværksproblemer i hele Toldstyrelsen. Det kan derfor være svært at komme igennem på mail og telefon. Der arbejdes på en løsning.

Indtil videre kan servicedesk kontaktes på dette mobilnummer: 72373380 eller 72378964

Løst2020-07-08 18:12
2020-07-03 18:08Import

På grund af et EU-servicevindue søndag d. 05/07 -2020 kl. 07.00-23:00, kan der forekomme sporadisk udfald i REX-valideringen i Toldsystemet. Berørte angivelser skal blot genindsendes.

Due to an EU servicewindow on Sunday 5th July 2020 at 07:00 am to 11:00 pm, there may be occasional outcomes in the REX validation in the Customs system. Affected entries simply need to be resubmitted.

INC000000789126

Planlagt nedlukning2020-07-05 23:00
2020-07-02 14:39EMCS

NemLog-In virker ikke lige nu. Derfor kan man ikke logge på NTSE eller EMCS. Problemet er opstået omkring kl. 14. Nødprocedure er tilladt i fornødent omfang.

Brugere, der logger på med tastselv-kode er ikke berørt.

Opdatering kl. 21.25: Loginproblemerne er løst omkring kl. 20.25. Nødprocedure afsluttes hermed.

Update at 4.03 pm - New link: https://www.digitaliser.dk/news/5502024

English: NemLogin is currently not working properly. Logins to NTSE and EMCS are not possible to this issue. The problem started around 2:00 pm. Emergency fallback procedure may be used where necessary.

Update at 9.25 pm: The login problems were solved around 8.25 pm. Fallback procedure has now ended.

https://www.nets.eu/dk-da/Pages/driftstatus.aspx
INC000000788335

Løst2020-07-02 21:30
2020-07-02 14:23ICS og Manifest

Der er i øjeblikket ikke adgang til onlinedelen af ICS og Manifestsystemerne på grund af fejl i Nemlog-in. fejlen er opstået omkring kl. 14.

Opdateret kl. 21.25: Loginproblemerne er løst omkring kl. 20.25. Nødprocedure afsluttes.

Opdateret 14.29: Nødprocedure er tilladt.

Update at 4.03 pm - New link: https://www.digitaliser.dk/news/5502024

English: At the moment there are login problems for the ICS and Manifest online, due to issues in the Nemlogin system. The problem started around 2:00 PM. Update 2:29 pm: Emergency fallback procedure may be used where necessary. 

https://www.nets.eu/dk-da/Pages/driftstatus.aspx

Update at 9.25 pm: The login problems have been solved. Fallback procedure has ended.

Løst2020-07-02 21:27
2020-07-02 11:37Alle toldsystemer

Der mangler frigivelse af forsendelser i NCTS og eksportangivelser i e-Export på grund af et dataproblem. Fejlen er ved at blive undersøgt.

English: Declarations in NCTS and the Export system have not been released due to a data problem. The problem is under investigation. 

INC000000787854


Løst2020-07-02 12:03
2020-06-30 13:09Import

På grund af et EU-servicevindue kan der forekomme udfald i REX-valideringen imellem kl. 19-23.30 i aften, tirsdag den 30/6-2020.

Planlagt nedlukning2020-07-01 09:03
2020-06-30 09:05Alle toldsystemer

ServicevindueToldsystemer onsdag den 1. juli 2020 klokken 18.00-20.15.

Nødprocedure er ikke længere tilladt.

Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelig i perioden:

 • Import, Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest

 

Fil adgang:

 • Filer til Import, Export og NCTS (Transit) kan stadig modtages, men behandles først efter servicevinduets afslutning.
 • Filer til Import Control System (ICS) og Manifest kan stadig modtages, men behandles først efter servicevinduets afslutning.

Online adgang:

 • Der er lukket for online adgang til Import, Export, Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

Service window for all customs systems Wednesday July 01, 2020, between 0600 pm. - 0815 pm.

Fallback procedure is no longer allowed.

File access:

 • Files sent to Import, Export and NCTS (Transit) will be processed when the service window has passed.
 • Files sent to ICS and Manifest will be processed when the service window has passed.

Online access:

 • The online systems for Import, Export, Import Control System (ICS) and Manifest will be unavailable during the service window.

 

 

Planlagt nedlukning2020-07-01 20:26
2020-06-26 15:11TFE

Der er servicevindue på TFE (Test for Erhvervslivet) på Import mandag den 29. juni 2020 kl. 07.00 - 09.00 på grund af opdateringer.

Udlægning til Produktion gennemføres onsdag den 1. juli 2020. Nærmere herom følger.

Planlagt nedlukning2020-06-29 08:30
2020-06-26 13:27e-Export
Fejlen i e-Export online, hvor man ikke kunne indsætte faktisk ekspeditionstidspunkt, er nu rettet. Dette har krævet en opdatering af "den tykke klient", derfor skal brugere af e-Export lukke applikationen og åbne den igen. Derefter bør det virke.
 
For citrix-brugere og andre med specielle installationer er en ny klient gjort klar på vores ftp-drev. Oplysninger om adgang til drevet fås ved henvendelse til servicedesk@toldst.dk. Filen hedder export-installer-5.10.15-HF1-PROD.exe eller zip-fil export_5.10.15-HF1-PROD.zip (HF = hotfix)
 
English:
The error in e-Export (online), where actual time of departure could not be inserted, has now been corrected. Please close the application, wait for around 15 seconds and start the application again. Then it should work.
 
For Citrix users a new client is available at our ftp site. Access information is available from servicedesk@toldst.dk. The file is called export-installer-5.10.15-HF1-PROD.exe or zip-file export_5.10.15-HF1-PROD.zip (HF stands for hotfix)
Løst2020-06-26 13:29
2020-06-26 06:59e-Export

Der opleves fortsat problemer med e-Export online.  Der kommer systemfejl når man vil indsætte faktisk ekspeditionstidspunkt på forudmeldelser.  

Forudanmeldelser i online systemet får "fatal fejl" ved indsættelse af faktisk ekspeditionstidspunkt.  Kontakt servicedesk (servicedesk@toldst.dk) hvis I skal have indsat faktisk.

Opdatering kl 11.19 - Der fejlsøges forsat.

Opdatering kl 06:58 - Der fejlsøges forsat. 

English: There are currently problems with e-Export on-line. The problem is under investigation.

Pre-notifications(declaration type 24) in the online system get "fatal errors" when inserting actual time of expedition. Contact servicedesk(servicedesk@toldst.dk) if you need help with inserting actual time of expedition.

INC000000783712

Løst2020-06-26 13:28
2020-06-25 15:00e-Export

Forudanmeldelser i online e-Export får "fatal fejl" ved indsættelse af faktisk ekspeditionstidspunkt.

Anmodning om indsættelse af faktisk ekspeditionstidspunkt kan frem til kl. 20 sendes til servicedesk@toldst.dk. Mellem kl. 20 og 07 overtager toldekspeditionerne Kystvejen og Padborg opgaven.

En løsning forventes desværre først i morgen formiddag (fredag 26. juli 2020).


- - -
English: There are currently problems with e-Export on-line. Insertion of actual time of departure fails.

Until 8 pm tonight, please send requests for actual time of departure to servicedesk@toldst.dk. Between 8 pm and 7 am, the customs offices at Kastrup and Padborg will help you out.

Contact details for the customs offices will be added around 8 pm.

A solution is expected around midday, tomorrow (Friday July 26)

Løst2020-06-26 13:27
2020-06-25 08:24e-Export

Der opleves i øjeblikket problemer med e-Export online.  Der kommer systemfejl når man vil indsætte faktisk ekspeditionstidspunkt på forudmeldelser.  Der fejlsøges.

Opdatering kl 10:44 - Der fejlsøges forsat. 
Forudanmeldelser i online systemet får "fatal fejl" ved indsættelse af faktisk ekspeditionstidspunkt. Kontakt servicedesk (servicedesk@toldst.dk) hvis I skal have indsat faktisk.

Opdatering kl 9:50 - Der fejlsøges forsat

English: There are currently problems with e-Export on-line. The problem is under investigation.

Pre-notifications(declaration type 24) in the online system get "fatal errors" when inserting actual time of expedition. Contact servicedesk(servicedesk@toldst.dk) if you need help with inserting actual time of expedition.

INC000000783712

Løst2020-06-26 13:27
2020-06-23 15:29Alle toldsystemer

Reminder: Servicevindue på Toldsystemer onsdag den 24. juni 2020 klokken 18:00-20:15.
se tidligere besked den 2020-06-18 16:36

Reminder: Service Window on Customs Systems on Wednesday, June 17, 2020 at 6.00 pm-8.15pm.
see previous message on 2020-06-18 16:36

INC000000777686

Planlagt nedlukning2020-06-24 20:12
2020-06-22 18:52TFE

Udsat til mandag 29/6-2020 kl. 7-9

Der er servicevindueTFE (Test for Erhvervslivet) på Import fredag den 26. juni 2020 kl. 10.00 - 11.45 på grund af opdateringer.

Udlægning til Produktion gennemføres onsdag den 1. juli 2020.
Nærmere herom følger.

Planlagt nedlukning2020-06-29 08:30
2020-06-21 12:38ICS

Langsomt filsvar i ICS-systemet. Der opleves at ICS er langsomt om at svare tilbage når der indsendes ENS-beskeder. Der fejlsøges.  

Opdatering kl 8:02: Nødprocedure er ikke længere tilladt, der ikke længere problemer med filoverførsel.

Opdatering 21/6 kl 14:21: Nødprocedure må benyttes i fornødent omfang.  

English: Slow file responses in the ICS system. There are delays in file transfer responses from the ICS system when ENS-declarations are sent in.  The problem is under investigation. Update 22/6: Use of emergency fallback procedure is no longer permitted, file transfers are no longer delayed.

INC000000781033

Løst2020-06-22 08:05
2020-06-20 15:10Alle toldsystemer

ReminderServicevindue på Toldsystemer i dag den 20. juni 2020 klokken 15.15-17.30.

Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelig i perioden:

 • Import, Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest

Fil adgang:

 • Filer til Import, Export og NCTS (Transit) kan stadig modtages men behandles først efter servicevinduets afslutning.
 • Filer til Import Control System (ICS) og Manifest kan stadig modtager men behandles først efter servicevinduets afslutning.

Online adgang:

 • Der er lukket for online adgang til Import, Export, Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang under servicevinduet.

English: Service window for all customs systems today June 20, 2020, between 3:15 pm. - 5:30 pm.

File access:

 • Files sent to Import, Export and NCTS (Transit) will be processed when the service window has passed.
 • Files sent to ICS and Manifest will be processed when the service window has passed.

Online access:

 • The online systems for Import, Export, Import Control System (ICS) and Manifest will be unavailable during the service window.

The use of fallback procedure is allowed within the service window.

Løst2020-06-20 17:40
2020-06-18 16:36Alle toldsystemer

Servicevindue Toldsystemer onsdag den 24. juni 2020 klokken 1800-2015.

Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelig i perioden:
- Import, Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest

Fil adgang:
- Filer til Import, Export og NCTS (Transit) kan stadig modtages men behandles først efter servicevinduets afslutning.
- Filer til Import Control System (ICS) og Manifest kan stadig modtager men behandles først efter servicevinduets afslutning.

Online adgang:
- Der er lukket for online adgang til Import, Export, Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

Onlineklienten til Export på PRD (Produktion) skal efter servicevinduet opdateres (se melding fra 2020-06-16 09:59).
Det sker automatisk.
Virksomheder, der anvender særlige miljøer (fx Citrix) kan hente den nye onlineklient til Export til både TFE (Test for Erhvervslivet) og PRD (Produktion). Oplysning herom ved servicedesk@toldst.dk.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang under servicevinduet.

Service window for all customs systems - Wednesday June 24, 2020, between 0600 pm. - 0815 pm.

File access:
- Files sent to Import, Export and NCTS (Transit) will be processed when the service window has passed.
- Files sent to ICS and Manifest will be processed when the service window has passed.

Online access:
- The online systems for Import, Export, Import Control System (ICS) and Manifest will be unavailable during the service window.

The use of fallback procedure is allowed within the service window.

INC000000777686

Løst2020-06-24 20:12
2020-06-17 10:00Alle toldsystemer

Reminder: Servicevindue på Toldsystemer onsdag den 17. juni 2020 klokken 18:00-22:30.
se tidligere besked den 11/06-2020 kl 08:50

Reminder: Service Window on Customs Systems on Wednesday, June 17, 2020 at 6.00 pm-10.30pm.
see previous message on 11/06-2020 at 8:50 am

INC000000774796

Planlagt nedlukning2020-06-17 21:13
2020-06-16 09:59TFE

Der er servicevindue på TFE (Test for Erhvervslivet) på Export onsdag den 17. juni 2020 klokken 10.00-11.30 på grund af opdateringer.

Onlineklienten til Export på TFE (Test for Erhvervslivet) skal efter servicevinduet opdateres. Det sker automatisk.
Virksomheder, der anvender særlige miljøer (fx Citrix) kan hente de nye onlineklienter til Export til både TFE (Test for Erhvervslivet) og PRD (Produktion) allerede nu. Oplysning herom ved servicedesk@toldst.dk.

Udlægning til Export Produktion gennemføres onsdag den 24. juni 2020. Nærmere herom følger.

INC000000778172

Enlglish: Service window on Export TEST/TFE, wednesday the 17th of June 2020 10:00-11:00. After the service window the online client e-Export-TFE will be updated automatically. Companies using systems such as Citrix can download the updates in advance for both the TFE (TEST) and PRD (Production) environments, see above contact information if you use Citrix. 

Planlagt nedlukning2020-06-17 11:38
2020-06-16 09:18TFE

Servicevindue på testmiljøet 16/6-2020 - ny FTPS på TFE (Manifest og ICS)

FTPGW'en bliver opdateret tirsdag den 16. juni 2020 ml. kl. 10-12. Der henvises til nyhedsbrevet, hvori ændringerne uddybes :
https://www.toldst.dk/nyheder/nyt-om-told/opgradering-af-filindberetning-til-ics-og-manifest-kraever-aendringer-i-virksomheders-systemer/
I testperioden kan man skrive direkte til jp-driftscenter@ufst.dk for support.

English:  Servicewindow on the TEST/TFE-environment 16. June 2020 - new FTPS (Manifest and ICS). The FTP gateway is being updated on tuesday between 10:00-12:00. Check our newsletter (english in blue at the bottom of the letter, see link above). 

Planlagt nedlukning2020-06-16 12:01
2020-06-12 13:08Alle toldsystemer

ServicevindueToldsystemer lørdag den 20. juni 2020 klokken 1515-1730.

Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelig i perioden:

 • Import, Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest

Fil adgang:

 • Filer til Import, Export og NCTS (Transit) kan stadig modtages men behandles først efter servicevinduets afslutning.
 • Filer til Import Control System (ICS) og Manifest kan stadig modtager men behandles først efter servicevinduets afslutning.

Online adgang:

 • Der er lukket for online adgang til Import, Export, Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang under servicevinduet.

Service window for all customs systems Saturday June 20, 2020, between 0315 pm. - 0530 pm.

File access:

 • Files sent to Import, Export and NCTS (Transit) will be processed when the service window has passed.
 • Files sent to ICS and Manifest will be processed when the service window has passed.

Online access:

 • The online systems for Import, Export, Import Control System (ICS) and Manifest will be unavailable during the service window.

The use of fallback procedure is allowed within the service window.

INC000000775965

Planlagt nedlukning2020-06-20 17:40
2020-06-11 09:01TFE

Der er servicevindueTFE (Test for Erhvervslivet) på ICS og Manifest fredag den 12. juni 2020 klokken 1000-1130 på grund af opdateringer.

Planlagt nedlukning2020-06-12 11:10
2020-06-11 08:50Alle toldsystemer

ServicevindueToldsystemer onsdag den 17. juni 2020 klokken 1800-2230.

Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelig i perioden:

 • Import, Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest

Fil adgang:

 • Filer til Import, Export og NCTS (Transit) kan stadig modtages men behandles først efter servicevinduets afslutning.
 • Filer til Import Control System (ICS) og Manifest kan stadig modtages men behandles først efter servicevinduets afslutning.

Online adgang:

 • Der er lukket for online adgang til Import, Export, Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

Onlineklienten til Import PRD (Produktion) skal efter servicevinduet opdateres (se melding fra 2020-06-05 07:22).

Det sker automatisk.

Virksomheder, der anvender særlige miljøer (fx Citrix) kan hente den nye onlineklient til Import til både TFE (Test for Erhvervslivet) og PRD (Produktion). Oplysning herom ved servicedesk@toldst.dk.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang under servicevinduet.

 

Service window for all customs systems - Wednesday June 17, 2020, between 0600 pm. - 1030 pm.

File access:

 • Files sent to Import, Export and NCTS (Transit) will be processed when the service window has passed.
 • Files sent to ICS and Manifest will be processed when the service window has passed.

Online access:

 • The online systems for Import, Export, Import Control System (ICS) and Manifest will be unavailable during the service window.

 

The use of fallback procedure is allowed within the service window.

INC000000774796

Planlagt nedlukning2020-06-17 21:13
2020-06-09 16:02Information

Servicevindue på mail onsdag den 10. juni 2020 klokken 10.00-10.30

Det betyder, at Servicedesk ikke kan tilgå mail i perioden. Indsendt mail vil blive modtaget og behandlet efterfølgende.
Det vil stadig være muligt at kontakte ServiceDesk på tlf 70157301 som normalt.
 

Service window for mail Wednesday 10 June 2020, 10:00 am - 10:30 am

Servicedesk will not be able to access mail during the Service window, though all incoming mails will be received and answered afterwards.
It will still be possible to contact Servicedesk via +45 70157301 as usual.

Planlagt nedlukning2020-06-10 10:10
2020-06-09 14:48Import

På grund af et EU-servicevindue den 09/06-2020 kl. 20.00 - 23.00 kan der forekomme sporadisk udfald i REX-valderingen i Toldsystemet.

Berørte angivelser skal blot genindsendes.

Due to an EU servicewindow on 09th June 2020 at 8.00 m to 11.00 pm there may be occasional outcomes in the REX valuation in the Customs system.

Affected entries simply need to be resubmitted.

INC000000773490

Planlagt nedlukning2020-06-10 08:53
2020-06-09 09:53TFE

Filoverførsel til testmiljøet for import er nede. Vi modtager filer, men der bliver ikke genereret nogen filsvar. Der fejlsøges

Opdateret kl. 11:58: Problemet er løst. Filer indsendt mellem kl. 10:00 d. 08-06-2019 og kl. 11:00 i dag d. 09-06-2019 skal indsendes igen.

File transfers in the TFE (TEST) environment for Import is down. We are receiving files, but no responses are being generated. Investigation is underway.

INC000000773272
Løst2020-06-09 11:58
2020-06-07 10:26Eksport

På grund af et EU-servicevindue kan der forekomme udfald i EORI-valideringen ml. kl. 7-21 søndag den 7/6-2020.
Berørte angivelser skal blot genindsendes.

INC000000772053

 2020-06-07 21:00
2020-06-05 07:22TFE

Der er servicevindueTFE (Test for Erhvervslivet) på Import mandag den 8. juni 2020 klokken 10:00-14:00 på grund af opdateringer.

Onlineklienten til ImportTFE (Test for Erhvervslivet) skal efter servicevinduet opdateres. Det sker automatisk.
Virksomheder, der anvender særlige miljøer (fx Citrix) kan hente de nye onlineklienter til Import til både TFE (Test for Erhvervslivet) og PRD (Produktion) allerede nu. Oplysning herom ved servicedesk@toldst.dk.

Udlægning til Import Produktion gennemføres onsdag den 17. juni 2020.
Nærmere herom følger.

Planlagt nedlukning2020-06-08 12:36
2020-05-30 10:52Import

Der har i nat været problemer med importsystemet i perioden 29/5-20 kl. 23:45 til 30/5-20 kl. 07:45.

Onlinesystemet har fejlet med: p.Dialogs_fatal_system_error

Importfiler er i perioden modtaget men først behandlet efter kl. 07:37

INC000000768033

Løst2020-05-30 07:45
2020-05-29 09:51Alle toldsystemer

ServicevindueToldsystemer lørdag den 6. juni 2020 klokken 15.15-23.30.

Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelig i perioden:

 • Import, Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest

Fil adgang:

 • Filer til Import, Export og NCTS (Transit) kan stadig modtages men behandles først efter servicevinduets afslutning.
 • Filer til Import Control System (ICS) og Manifest kan stadig modtager men behandles først efter servicevinduets afslutning.

Online adgang:

 • Der er lukket for online adgang til Import, Export, Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i dette tidsrum.

 

English: Service window for all customs systems Saturday June 06, 2020, between 03:15 pm. - 11:30 pm.

 File access:

 • Files sent to Import, Export and NCTS (Transit) will be processed when the service window has passed.
 • Files sent to ICS and Manifest will be processed when the service window has passed.

Online access:

 • The online systems for Import, Export, Import Control System (ICS) and Manifest will be unavailable during the service window.

 The use of fallback procedure is allowed within the service window.

INC000000767375

Planlagt nedlukning2020-06-07 00:10
2020-05-29 09:17EMCS

EMCS er utilgængeligt i øjeblikket.
Det er tilladt at bruge nødprocedure
Opdatering kl 9.44: Fejlen er løst og det er ikke længere tilladt at bruge nødprocedure

EMCS is currently unavailable.
Use of fallback procedure is allowed
Update at 9.44am: The issue has been fixed and fallbakprocedure is no longer allowed

INC000000767287  

Løst2020-05-29 09:44
2020-05-29 08:50Import

På grund af et EU-servicevindue den 30/05-2020 kl. 8.00 - 12.30 kan der forekomme sporadisk udfald i REX-valderingen i Toldsystemet.

Berørte angivelser skal blot genindsendes.


Due to an EU servicewindow on 30th May 2020 at 8:00 am to 12:30 pm there may be occasional outcomes in the REX valuation in the Customs system.

Affected entries simply need to be resubmitted.

 

INC000000767113

Planlagt nedlukning2020-05-30 12:30
2020-05-26 14:52Alle toldsystemer

REMINDER

ServicevindueToldsystemer onsdag den 27. maj 2020 klokken 1800-2015

Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelig i perioden:

 • Import, Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest

Fil adgang:

 • Filer til Import, Export og NCTS (Transit) kan stadig modtages men behandles først efter servicevinduets afslutning.
 • Filer til Import Control System (ICS) og Manifest kan stadig modtager men behandles først efter servicevinduets afslutning.

Online adgang:

 • Der er lukket for online adgang til Import, Export, Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i dette tidsrum.

Opdatering 20.20: Servicevinduet er blevet forsinket med ca. 30 min.

 

Service window for all customs systems - Wednesday May 27, 2020, between 0600 pm. - 0815 pm

File access:

 • Files sent to Import, Export and NCTS (Transit) will be processed when the service window has passed.
 • Files sent to ICS and Manifest will be processed when the service window has passed.

Online access:

 • The online systems for Import, Export, Import Control System (ICS) and Manifest will be unavailable during the service window.

The use of fallback procedure is allowed within the service window.

INC000000761842

Planlagt nedlukning2020-05-27 21:37
2020-05-25 12:07TFE

Servicevinduet på TFE er forlænget til kl. 17.30

Opdatering 27-05-2020 8:00: Filoverførsel for ICS og Manifest havde efterfølgende nedetid, men er løst her til morgen. 

Der er servicevindue på TFE (Test for Erhvervslivet) tirsdag den 26. maj 2020 klokken 10.00-15.30 på grund af opdateringer.
Dette betyder, at systemer i TFE vil være ustabil/utilgængelig i perioden

English: The service window has been prolonged to 5.30 pm.

There is a service window on the TFE (TEST) environment Tuesday the 26th of May 2020, from 10:00 to 15:30 for system updates.
Systems in TFE will be unstable / unavailable during the period

INC000000763925

Planlagt nedlukning2020-05-27 07:46
2020-05-22 15:12e-Export

Der er problemer på e-Export, både online og ved filoverførsel. Problemet undersøges. 

Opdateret kl. 16.48: Alle angivelser er nu behandlet. Nødprocedure afsluttes.

Opdateret kl. 16.15: e-Export er oppe på normal drift, men desværre er en del afgivelser gået i stå undervejs. Det er ved at blive løst nu, men nødprocedure er stadig gældende.

Opdateret kl. 15.34: Teknikerne er i gang med at se på det, vi forventer en snarlig løsning. Nødprocedure er tilladt, men vi forventer at alle angivelser vil gå videre i forløbet.

English: There are problems with e-Export, both online and via file transfers. The problem is under investigation. Update: Resolved at 4.48 pm.

INC000000762576
Løst2020-05-22 16:48
2020-05-20 16:09Information

Grundet teknisk uheld, er det ikke muligt at ringe til Toldekspeditionen i Århus (Østhavnen).

Mails vil dog stadig blive overvåget. toldekspedition.aarhus@toldst.dk

INC000000762480

Opdatering 25/5 kl. 9:00: Ovenstående gælder stadig 

Opdatering 26/5 kl. 8:45: Problemet er løst og det er igen muligt at ringe til Toldekspeditionen i Århus.

Løst2020-05-26 08:41
2020-05-20 13:29Information
Servicedeskens telefon er lukket torsdag den 21. maj og fredag den 22. maj.
 
Har du brug for teknisk support til toldsystemerne, kan vi kontaktes på mail: toldservicedesk@toldst.dk

Torsdag den 21. maj: Mailen tjekkes kl. 10 og kl. 14.
Fredag den 22. maj: Mail overvåges hele dagen kl. 7-20.
  
2020-05-20 09:09Import

På grund af et EU-servicevindue den 21/05-2020 kl. 18.00 - 22.00 kan der forekomme sporadisk udfald i REX-valderingen i Toldsystemet.

Berørte angivelser skal blot genindsendes.


Due to an EU servicewindow on 21th May 2020 at 6:00 pm to 10:00 pm there may be occasional outcomes in the REX valuation in the Customs system.

Affected entries simply need to be resubmitted.


INC000000761748

Planlagt nedlukning2020-05-21 21:00
2020-05-19 20:43Alle toldsystemer

Filoverførsel til toldsystemerne har været nede i tidsrummet 20.15 til 20.25 her til aften. Driften er atter normal.

INC000000761775

Løst2020-05-19 20:44
2020-05-19 20:14Alle toldsystemer

ServicevindueToldsystemer onsdag den 27. maj 2020 klokken 1800-2015

Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelig i perioden:

 • Import, Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest

Fil adgang:

 • Filer til Import, Export og NCTS (Transit) kan stadig modtages men behandles først efter servicevinduets afslutning.
 • Filer til Import Control System (ICS) og Manifest kan stadig modtager men behandles først efter servicevinduets afslutning.

Online adgang:

 • Der er lukket for online adgang til Import, Export, Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i dette tidsrum.

 

Service window for all customs systems - Wednesday May 27, 2020, between 0600 pm. - 0815 pm

File access:

 • Files sent to Import, Export and NCTS (Transit) will be processed when the service window has passed.
 • Files sent to ICS and Manifest will be processed when the service window has passed.

Online access:

 • The online systems for Import, Export, Import Control System (ICS) and Manifest will be unavailable during the service window.

The use of fallback procedure is allowed within the service window.

INC000000761842

Planlagt nedlukning2020-05-27 21:37
2020-05-18 14:58Alle toldsystemer

Servicevindue tirsdag den 19. maj 2020 kl. 7-7.15

På grund af et mindre servicevindue på toldsystemerne, vil filer import, export og transit indsendt imellem kl. 7 og 7.15, først blive behandlet efter kl. 7.15. (Filerne vil blive lagt i kø og behandlet efter servicevinduet). Onlinesystemerne er ikke berørt.

Service window - Tuesday, May 19, 2020 at 7 - 7.15 am

Due to a minor service window on the FTP for import, export and transit files will not be processed between 7 - 7.15 am. (The files will be queued and processed after the service window). Online systems are not affected.

INC000000755294

Planlagt nedlukning2020-05-19 07:15
2020-05-18 14:04TFE

Der er servicevindue på TFE (Test for Erhvervslivet) tirsdag den 19. maj 2020 klokken 12.00-14.15 på grund af opdateringer.
Dette betyder, at systemer i TFE vil være ustabil/utilgængelig i perioden

English: There is a servicewindow on the TFE (TEST) environment Tuesday the 19th of May, from 12:00 to 14:15.
Systems in TFE will be unstable / unavailable during the period

INC000000760848

Planlagt nedlukning2020-05-19 14:00
2020-05-18 07:22ICS og Manifest

Reminder: Servicevindue på ICS og Manifest mandag den 18. maj 2020 klokken 07.30-08.00.
Det betyder, at der kortvarigt i perioden kan opleves ustabilitet/nedetid.

English: Service Window on ICS and Manifest Monday May 18, 2020, 07:30 am. - 08:00 am.
Instability/unavailability may be experienced briefly during the service window.

Planlagt nedlukning2020-05-18 08:05
2020-05-15 14:56Information

Telefonerne lukker tidligere 15/5

Telefonerne til ServiceDesk lukker kl. 16 i dag. Man vil stadig få kontakt via servicedesk@toldst.dk.

 

The phones are closing at 4 pm today. Please use the email servicedesk@toldst.dk instead.

Planlagt nedlukning2020-05-15 17:17
2020-05-15 12:56ICS og Manifest

Servicevindue ICS og Manifest mandag den 18. maj 2020 klokken 07.30-0.800.
Det betyder, at der kortvarigt i perioden kan opleves ustabilitet/nedetid.

Service Window on ICS and Manifest Monday May 18, 2020, 07:30 am. - 08:00 am.
Instability/unavailability may be experienced briefly during the service window.

Planlagt nedlukning2020-05-18 08:16
2020-05-15 10:33Alle toldsystemer

Der er problemer med filoverførsel til Import, Export og NCTS. Dette skyldes driftproblemer. Der fejlsøges.
Der kan opleves forsinkelse på besvarelse af mails.

 

Opdatering 15.00: Sagen anses for at være løst nu. Det er ikke længere tilladt at benytte nødprocedure.

Opdatering 14:30: Det ser ud til at køre nogenlunde igen. Vi holder øje med det.

Opdatering 11.01: Der fejlsøges fortsat. Import og e-Export online er tilgængelig. 

English:
There is problems in file transfers to the Import, Export and NCTS systems, because of technical problems. Import and e-Export online can still be used. There can be delays in answers to emails.  

The issue has been solved. Emergency procedure is no longer allowed.

INC000000759741

Løst2020-05-15 14:59
2020-05-14 11:18Alle toldsystemer

Der er problemer med filoverførsel for Import, Export og NCTS siden kl 10:41. Der fejlsøges.

Opdatering kl 12.30: Problemet er nu løst og filkøen er afviklet.
Nødprocedure er ikke længeres tilladt. Igangværende nødprocedurer må naturligvis fuldføres om nødvendigt.

Opdatering 11:25: Der fejlsøges forsat. Nødprocedure må benyttes i fornødent omfang.

English: There have been problems in file transfers since 10:41 today. Investigation is underway.

Emergency fallback procedure can be used where necessary. 

INC000000759107
Løst2020-05-14 12:30
2020-05-12 20:46ICS og Manifest

Beskrivelse

ServicevindueNemLog-in fredag den 15. maj 2020 klokken 0001-0200.

Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelig i perioden:

 • Import Control System (ICS) og Manifest

 

Fil adgang:

 • Filer til Import Control System (ICS) og Manifest vil fejle/blive afvist.

Online adgang:

 • Der er lukket for online adgang til Import Control System (ICS) og Manifest.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i dette tidsrum.

 

Service Window on NemLog-in Friday Maj 15, 2020, between 0001 am. – 0200 am.

It will not be possible to log-in to ICS and Manifest during the Service Window.

File access:

 • Files sent to ICS and Manifest will fail/be rejected.

Online access:

 • The online systems for Import Control System (ICS) and Manifest will be unavailable during the Service Window.

The use of fallback procedure is allowed during the service window.

 

 INC000000757779

Planlagt nedlukning2020-05-15 02:00
2020-05-12 08:44ICS og Manifest

Der er ikke adgang til ICS og Manifest online.

Det er fejlmeldt.

INC000000757061

Løst2020-05-12 08:54
2020-05-11 20:00ICS og Manifest

ServicevindueICS og Manifest onsdag den 13. maj 2020 klokken 0700-0730.

Det betyder, at der kortvarigt i perioden kan opleves ustabilitet/nedetid.

 

Service Window on ICS and Manifest Wednesday May 13, 2020, 0700 am. - 0730 am.

Instability/unavailability may be experienced briefly during the service window.

 

INC000000756868

Planlagt nedlukning2020-05-13 07:18
2020-05-07 15:35Alle toldsystemer

Servicevindue tirsdag den 12. maj 2020 kl. 7-7.15

På grund af et mindre servicevindue på toldsystemerne, vil filer import, export og transit indsendt imellem kl. 7 og 7.15, først blive behandlet efter kl. 7.15. (Filerne vil blive lagt i kø og behandlet efter servicevinduet). Onlinesystemerne er ikke berørt.

 

Service window - Tuesday, May 12, 2020 at 7 - 7.15 am

 

Due to a minor service window on the FTP for import, export and transit files will not be processed between 7 - 7.15 am. (The files will be queued and processed after the service window). Online systems are not affected.

INC000000755294

Planlagt nedlukning2020-05-12 07:15
2020-05-01 14:50EMCS

Der vil forekomme midlertidige afbrydelser i EMCS lørdag d. 2. maj 2020 kl. 14:00 - 14:30. Nødprocedure vil være tilladt i fornødent omfang.

Planlagt nedlukning2020-05-02 14:30
2020-05-01 12:02Import

Toldsystemet genstartes kl. 12.30. Nedetiden vil være på få minutter, hvor der kan opleves systemfejl eller manglende login.

Planlagt nedlukning2020-05-01 12:38
2020-04-30 14:10Information

ICS, Manifest og EMCS utilgængelig online 1/5-2020 kl. 00:00-02:00

Pga. et servicevindue ved NemLog-in den 1- maj 2020 ml. kl. 00.01-02.00 vil det ikke være muligt at logge på ICS, Manifest og EMCS i tidsrummet.
Filoverførsel til ICS og Manifest er ikke påvirket.
Filoverførsel til EMCS kan være påvirket.
Nødprocedure må anvendes i tidsrummet.

ICS, Manifest and EMCS unavailable online 1/5-2020 at 00.00 am - 02.00 am

Due to a service window, NemLog-in have on 1 May 2020 between 00.01 am - 02.00 am, it will not be possible to log on to ICS and Manifest during the time period.
File transfer for ICS and Manifest are not affected.
File transfer for EMCS migt be affected.
The use of fallback procedure is allowed.

INC000000748619

 2020-05-01 02:00
2020-04-30 09:55ICS og Manifest

Nogle kald til FTP GW Manifest fejler. Der fejlsøges. Det drejer sig om:

AfgangsdeklarationOpdater
AfgangsdeklarationOpret
AnkomstdeklarationOpret
MidlertidigOpbevaringOpdater
MidlertidigOpbevaringOpsplitOpret
Manifest.TolddokumentSamlingHent

Nødprocedure må anvendes i fornødent omfang.

Opdatering kl. 13.54: Filoverførsel har været stabil siden kl. 13.10.

Opdatering kl. 10.45: Nogle filer til ICS fejler nu også.

 

Some calls for FTP GW Manifest are failing for above mentioned services. Fallback procedure is allowed.

Update at 1.54 pm: The FTP GW for ICS and Manifest has been stable since 1.10 pm

Update at 10.45 am: Some files for ICS are also failing.

Løst2020-04-30 13:53
2020-04-29 22:24ICS og Manifest

Filoverførsel til ICS og Manifest er gået i stå kl. 16.15. Der fejlsøges. Nødprocedure må anvendes for disse systemer om nødvendigt. Online-delen virker.

Opdatering kl. 23.42: Filoverførslen virker igen.

Opdatering kl. 23.30: Vi har fortsat ingen tidshorisont.

File transfer to ICS and Manifest has been malfunctioning since 4.15 pm. (The online GUI is available).  Fallback procedure is allowed.

Update at 11.42 pm: The FTP GW for ICS and Manifest is back up running.

INC000000749103

Løst2020-04-29 23:42
2020-04-24 07:52Information

Filoverførsel til Import, Export og NCTS (transit) har været nede i tidsrummet 20.00 til 21.06 i går aftes - den 23.04.2020.
Indsendte filer er efterfølgende blevet behandlet og filoverførslen kører igen. Hvis I har filer der ikke er kommet svar på bedes I henvende jer til Told Servicedesk.

  
2020-04-23 14:25Alle toldsystemer

ServicevindueToldsystemer onsdag den 29. april 2020 klokken 18.00-20.15

Opdatering kl. 21.40: Systemerne er igen tilgængelige, dog virker filoverførsel til ICS og Manifest ikke endnu. Se ny besked fra 29/4-2020 kl. 22.24.

Opdatering kl. 20.05 - Servicevinduet forlænges med 15 min til kl. 20.30

Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelig i perioden:

 • Import, Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest

Fil adgang:

 • Filer til Import, Export og NCTS (Transit) kan stadig modtages, men behandles først efter servicevinduets afslutning.
 • Filer til Import Control System (ICS) og Manifest kan stadig modtages, men behandles først efter servicevinduets afslutning.

Online adgang:

 • Der er lukket for online adgang til Import, Export, Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

Onlineklienten til Import PRD (Produktion) skal efter servicevinduet opdateres (se melding fra 2020-04-22 08.15). Det sker automatisk.

Virksomheder, der anvender særlige miljøer (fx Citrix) kan hente den nye onlineklient til Import til både TFE (Test for Erhvervslivet) og PRD (Produktion). Oplysning herom ved servicedesk@toldst.dk.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i dette tidsrum.

 

Service window for all customs systems - Wednesday April 29 18, 2020, between 06:00 pm. - 08:15 pm.

update at 9.40 pm: All systems are up and running except file transfer for ICS and Manifest Se new message above (29-04-2020 at 22.24)

File access:

 • Files sent to Import, Export and NCTS (Transit) will be processed when the service window has passed.
 • Files sent to ICS and Manifest will be processed when the service window has passed.

Online access:

 • The online systems for Import, Export, Import Control System (ICS) and Manifest will be unavailable during the service window.

The use of fallback procedure is allowed within the service window.

Planlagt nedlukning2020-04-29 22:01
2020-04-23 09:06e-Export

Der er udførsler der hænger efter nedbrud på e-Export i går. De vil blive skubbet videre til næste status. Hvis det haster kan man lave en ny angivelse og slette den gamle når den er skubbet videre.

Løst2020-04-27 08:41
2020-04-22 19:10e-Export

Der er problemer med e-Export. Der kommer systemfejl når man vil logge på og angivelser hænger i status. Det er fejlmeldt.

Opdateret kl. 20.47 - Problemet med e-Export er løst. Der kan ikke længere anvendes nødprocedure.

Opdateret kl. 19.47 - Det er tilladt at anvende nødprocedure i fornødent omfang - det ser dog ud til at indsendt filer bliver behandlet men der kan være forsinkelser og problemer med angivelser der hænger i status.

Opdateret kl. 19.20 - Der kommer ikke svar på filoverførsel export.

Løst2020-04-22 20:47
2020-04-22 16:57ICS og Manifest

Nogle brugere oplever problemer med at logge på ICS og manifest on-line. Der fejlsøges.

 

Løst2020-04-22 17:16
2020-04-22 15:21Import

Der er i øjeblikket problemer med at logge på Import og Manifest. Der fejlsøges. 

Opdatering kl. 16.24: Problemerne er løst kl. 15.41 og systemerne virker. Beklager den sene udmelding.


English: There are currently problems with logins to Import online and Manifest. Investigation is underway.  RESOLVED at 3.41 pm - sorry for the late update.

INC000000745058
Løst2020-04-22 16:23
2020-04-22 14:59Eksport

En række filer fra kl. 12.25 - 13.00 er ikke blevet behandlet i forbindelse med førnævnte driftsproblem.

Hvis man savner svar på en fil eller flere, kontakt da servicedesk@toldst.dk, som kan genindsende filen.

Some file transfer with regards to the incident below has not been completed between 12.25-13 pm. If you are missing a response to an export file, please contact servicedesk@toldst.dk

Løst2020-04-27 11:56
2020-04-22 12:52e-Export

Der kan i øjeblikket ikke logges ind på e-Export. "Der er opstået en systemfejl". Der fejlsøges.

Filbehandlingen er også gået i stå.

Opdateret kl. 13.15: e-Export virker igen såvel online som filoverførsel.

INC000000744843

Løst2020-04-22 13:17
2020-04-22 08:15TFE

Der er servicevindue på TFE (Test for Erhvervslivet) på Import torsdag den 23. april 2020 klokken 10.00-11.45 på grund af opdateringer.

Onlineklienten til ImportTFE (Test for Erhvervslivet) skal efter servicevinduet opdateres. Det sker automatisk.
Virksomheder, der anvender særlige miljøer (fx Citrix) kan hente de nye onlineklienter til Import til både TFE (Test for Erhvervslivet) og PRD (Produktion) allerede nu. Oplysning herom ved servicedesk@toldst.dk.

Udlægning til Import Produktion gennemføres onsdag den 29. april 2020.
Nærmere herom følger.

Planlagt nedlukning2020-04-23 11:45
2020-04-20 07:19Import- og Eksportsystemerne

Der er servicevindueImport og Export onsdag den 22. april 2020 klokken 07.30-08.00.
Det betyder, at der kortvarigt i perioden kan opleves ustabilitet/nedetid.

Service Window for Import and Export Wednesday April 22, 2020, 07:30 am. - 08:00 am.
Instability/unavailability may be experienced briefly during the service window.

Planlagt nedlukning2020-04-22 07:42
2020-04-19 09:17ICS og Manifest

Filoverførslen til ICS og Manifest virker igen siden kl. 11.07. Igangværende nødprocedurer kan afsluttes.

Filoverførsel til ICS og Manifest fejler siden omkring kl.21 i går aftes. Der fejlsøges. Nødprocedure er tilladt.

Opdatering kl. 11.00: Vi har desværre ingen tidshorisont endnu.

File transfer to ICS and Manifest is up and running again since 11.07 am.

File transfer to ICS and Manifest is malfunctioning since Saturday Evening. The use of fallback procedure is allowed.

Løst2020-04-19 11:33
2020-04-17 17:07Alle toldsystemer

Reminder:

Der er servicevindue på Toldsystemer lørdag den 18. april 2020 2019 klokken 15:15-21:30.

Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelige i perioden:
Import, e-Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest

Fil adgang:
Filer til Import, e-Export og NCTS (Transit) kan stadig modtages men behandles først efter servicevinduets afslutning.
Filer til Import Control System (ICS) og Manifest vil fejle/blive afvist

Online adgang:
Der er lukket for online adgang til Import, e-Export, Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i dette tidsrum.

 

English

Service window for all customs systems Saturday April 18, 2020, between 03:15 pm. - 09:30 pm.

File access:
Files sent to Import, e-Export and NCTS (Transit) will be processed when the service window has passed.
Files sent to ICS and Manifest will fail/be rejected during the service window.

Online access:
The online systems for Import, e-Export, Import Control System (ICS) and Manifest will be unavailable during the service window.

The use of fallback procedure is allowed within the service window.

Planlagt nedlukning2020-04-18 21:09
2020-04-17 11:44Information
Der er i øjeblikket problemer med at få forbindelse til NemID, som påvirker logins til skat.dk, Manifest, ICS og importspecifikation. Forbindelse til NemIDs loginside loader ikke når man forsøger at logge på, og der er også fejlbeskeder om at forbindelsen til den side er usikkert/ikke private.
NemIDs driftsinfo kan læses her: https://digitaliser.dk/group/2354775

Nødprocedure må benyttes i fornødent omfang, da adgang til ICS, Manifest og EMCS er påvirket af fejlen. 
 
Opdatering kl 13:51 - Problemet er løst. Det er ikke længere tilladt at benytte nødprocedure
 
Opdatering kl. 13:20 - Der fejlsøges forsat
 
 
English: There are problems logging in to NemID at the moment, which effects logins to skat.dk, ICS, Manifest, EMCS, and viewing importspecifications. NemID's technical support is currently working on the problem. Use of emergency fallback procedure is permitted as necessary. 
 
INC000000742496
Løst2020-04-17 13:51
2020-04-17 07:30Import

Filoverførsel til Importsystemet har været nede i nat mellem kl. 00.25 - 03.48.

INC000000742109

Løst2020-04-17 07:28
2020-04-15 11:03Import

På grund af et EU-servicevindue den 16/04-2020 kl. 18.00 - 21.00 kan der forekomme sporadisk udfald i REX-valderingen i Toldsystemet.

Berørte angivelser skal blot genindsendes.

English:
Due to an EU servicewindow on 16th April 2020 at 6:00 pm to 9:00 pm there may be occasional outcomes in the REX valuation in the Customs system.

Affected entries simply need to be resubmitted.


INC000000740773

Planlagt nedlukning2020-04-16 21:00
2020-04-15 10:00Information
Der er problemer på tidspunktet med at få forbindelse til NemID, som påvirker logins til skat.dk, Manifest, ICS og importspecifikation. Fejlbeskeden kommer frem:
'A technical error has occurred, 
Login from the web site you want to use.'
NemIDs teknisk support er underrettet og arbejder på at løse problemet. Deres driftsinfo kan læses her: https://digitaliser.dk/group/2354775
 
English: There are problems logging in to NemID at the moment, which effects logins to skat.dk, ICS and Manifest, and viewing importspecifications. NemID's technical support is currently working on the problem.
Løst2020-04-15 10:52
2020-04-15 09:15ICS og Manifest

ICS og Manifest Online er ikke tilgængelig via TastSelv Erhverv. 

Opdatering kl. 09.42: Der er driftsproblemer på NemLog-in, som påvirker login til skat.dk og dermed login til Manifest, ICS.

Der kan forsøges, at logge på via disse link:

https://manifest.skat.dk/

http://ics.skat.dk/

INC000000740879

Løst2020-04-15 10:51
2020-04-15 08:46Alle toldsystemer

Der er servicevindue på Toldsystemer lørdag den 18. april 2020 2019 klokken 15:15-21:30.

Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelige i perioden:
Import, e-Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest

Fil adgang:
Filer til Import, e-Export og NCTS (Transit) kan stadig modtages men behandles først efter servicevinduets afslutning.
Filer til Import Control System (ICS) og Manifest vil fejle/blive afvist

Online adgang:
Der er lukket for online adgang til Import, e-Export, Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i dette tidsrum.

 

English

Service window for all customs systems Saturday April 18, 2020, between 03:15 pm. - 09:30 pm.

File access:
Files sent to Import, e-Export and NCTS (Transit) will be processed when the service window has passed.
Files sent to ICS and Manifest will fail/be rejected during the service window.

Online access:
The online systems for Import, e-Export, Import Control System (ICS) and Manifest will be unavailable during the service window.

The use of fallback procedure is allowed within the service window.

 

Planlagt nedlukning2020-04-18 21:10
2020-04-14 18:56Eksport
Problemer med EORI validering i e-Export og NCTS (Transit)
Der er lige nu problemer med at validere EORI i e-Export og NCTS (Transit). Problemet er fejlmeldt og undersøges.
 
Opdatering kl. 22.40 - Problemet er løst. Angivelser med EORI fejl, skal gensendes så de gennemløber en ny validering. Det er ikke længere tilladt at benytte nødprocedure.
 
Opdatering kl 21.45 - Der er angivelser som går igennem EORI validering nu, men enkelte fejler stadig. Hvis man får EORI fejl, kan man pøve at gensende angivelsen.
 
Opdatering kl. 20.15 - Der er desværre intet nyt.
 
Nødprocedure må benyttes i fornødent omfang. 
 
English: There are currently problems with EORI-validation in e-Export og NCTS (Transit). In some cases the problem can be fixed by resending the export declaration in e-Export
 
INC000000740765
Løst2020-04-14 22:34
2020-04-14 12:32e-Export

Problemer med EORI validering i e-Export og NCTS (Transit)

Der er lige nu problemer med at validere EORI i e-Export og NCTS (Transit). Problemet er fejlmeldt og undersøges.

Opdatering 13.44: Problemet er løst. Nødprocedure er ikke længere tilladt. Igangværende nødprocedurer må naturligvis fuldføres om nødvendigt.

Opdatering 13:20: Problemet kan løses ved at gensende angivelsen i e-Export eller NCTS. 

Nødprocedure må benyttes i fornødent omfang.  

Englesk: There are currently problems with EORI-validation in e-Export og NCTS (Transit). In some cases the problem can be fixed by resending the export declaration in e-Export. 

INC000000740464

Løst2020-04-14 13:44
2020-04-08 11:08Import- og Eksportsystemerne
Brugere af toldsystemerne (import og e-Export), der ikke har brugt deres tykke klient siden 26/3, vil ikke kunne logge på (grundet opdateret certifikat) uden at geninstallere.
 
 
Dette vedrører kun onlinebrugere, ikke filoverførsel. (Husk at hente klienten til Produktion)
  
2020-04-06 14:57Import- og Eksportsystemerne

Der er servicevindueImport og Export onsdag den 8. april 2020 klokken 07.30-08.00.

Det betyder, at der kortvarigt i perioden kan opleves ustabilitet/nedetid

Online-brugere af toldsystemerne bedes i den forbindelse starte import og e-export op inden servicevinduet. Se oprindelig besked fra 26/3-2020 kl. 16.25

Service Window for Import and Export Wednesday April 8, 2020, 07:30 am. - 08:00 am.

Instability/unavailability may be experienced briefly during the service window. For online users: Please restart your import and e-Export applications before the service window commences.

Planlagt nedlukning2020-04-08 07:44
2020-04-06 09:09Information

Login til Toldbevillingssystemerne på EU Trader Portal er på nuværende tidspunkt utilgængelig.

EU fejlsøger.

INC000000738293

Løst2020-04-06 13:26
2020-04-04 10:05Servicedesk

Opdatering: Problemet er løst

Mails til Servicedesk og toldekspeditionsstederne er i nogle tilfælde meget forsinket. Ved hastende henvendelser bedes man derfor følge op med en telefonisk henvendelse til et toldekspeditionssted der er åben.

Ved driftsfejl på toldsystemerne kan CGIs helpdesk kontaktes på tlf. 44827958. CGIs helpdesk yder udelukkende teknisk support

Løst2020-04-04 19:00
2020-04-03 16:05ICS

Der er servicevindue på Skatteforvaltningens IT-systemer tirsdag den 7. april 2020 klokken 21.00-23.00. 

Der er ingen nedetid, men der vil ikke være kontakt med de øvrige EU-lande under servicevinduet, så meddelelser til/fra EU-lande vil være forsinket.

Service Window Tuesday April 7, 2020, 0900 pm - 1100 pm.
ICS will be available during the service window but messages to/from other EU-countries will be delayed.

Planlagt nedlukning2020-04-07 23:00
2020-04-03 15:27Alle toldsystemer

På grund af et servicevindue hos EU kan der muligvis forekomme udfald i EORI-valideringen lørdag den 4. april 2020 imellem kl. 08-13.30.

Berørte angivelser skal blot genindsendes, dog bemærkes følgende:

NCTS: Forsendelser der fejler på grund af EORI, skal genindsendes med nyt lokalt referencenummer (LRN)

Due to a scheduled unavailability in EU, validation of EORI numbers may fail sometime between 08 AM - 13.30 PM on Saturday, April 4, 2020. If so, please resubmit your declaration after a few minutes. For NCTS only: If an EORI validation error occur, please resubmit with a new LRN.

Planlagt nedlukning2020-04-04 13:30
2020-04-01 13:39ICS og Manifest

Sletning af MIG/MIO i status 11(Godkendt) i Manifestsystemet fejler p.t. Der fejlsøges.

Sletningsanmodninger kan i stedet indsendes til Servicedesk.

Opdatering 22/4-2020: Funktionen virker i Chrome-browseren. I ældre browsere virker funktionen ikke.

 

 

Løst2020-04-27 11:57
2020-04-01 11:23e-Export

Nogle angivelser hænger i status 20. Disse vil blive skubbet videre snarest muligt.

Problemet var begrænset til tidsrummet 09.08-09.42. De berørte angivelser er skubbet videre til status 40.

INC000000736468
Løst2020-04-01 12:52
2020-03-27 12:06TFE

Til bruger af online TFE (Toldsystemet - import og e-Export)

Hvis man har adgang til TFE-miljøet for ovennævnte systemer, bedes man snarest belejligt åbne systemet. Man behøver ikke logge på, men kan trykke "annuller" ved loginbilledet.

  
2020-03-26 16:25Import- og Eksportsystemerne

Til alle brugere af online-delen af toldsystemet (import og e-Export).

I bedes venligst genstarte Toldsystemet snarest belejligt (lukke og genåbne import og e-Export).

Dette skyldes en opdateret serverliste, som skal indlæses. Der er ingen systemmæssige ændringer.

 

To online users of the Import and e-Export systems

Please restart your import and e-Export clients at earliest convenience (close the application and reopen).

This has to do with an update of the server list. No changes has been made to the applications.

 

  
2020-03-26 15:54EMCS

Der opleves driftsforstyrrelser på EMCS B2B webservices (filoverførsel).

Opdateret kl. 16.10: Der er igen stabil drift.

Der fejlsøges.

INC000000733569

Løst2020-03-26 16:12
2020-03-26 15:26ICS og Manifest

Der er i øjeblikke problemer med at logge ind på ICS og Manifest - online

Opdateret kl. 16.10: Adgangen til ICS og Manifest virker igen.

Der fejlsøges.

INC000000733571 
Løst2020-03-26 16:09
2020-03-24 10:01Alle toldsystemer

Langsomt filsvar på Import, Export og NCTS.

Nogle virksomheder ser fejlmeddelelse, 'Sendt ikke hentet'. Filer modtages og behandles, dog der er en del kø som skal afvikles. Der er ikke problemer med at komme på Import og e-Export Online.

Opdatering kl. 14.26: Filsystemet er fortsat stabilt. Nødprocedure afsluttes.

Opdatering kl. 12.57: Problemet er nu løst og filkøen er afviklet. Igangværende nødprocedurer må naturligvis fuldføres om nødvendigt.

Opdatering kl. 11.42: Stadig ingen tidshorisont.

Opdatering kl. 10.30: Vi har desværre ingen tidshorisont. Nødprocedure er som nævnt tidligere tilladt.

Opdatering kl. 10.17: Filkøen afvikles, men langsomt. I hastende tilfælde må nødprocedure anvendes.

INC000000731668

There is a delay in file responces in the Import, Export og NCTS system. Some companies are seeing the error message, 'Sent, no response'. Files are being recieved and handled, but there is a queue which is currently being processed. 

Update at 2.27 pm: File transfer has been stable since last update. Fallback procedure is no longer allowed.

Update at 12.57: The problem is solved.

Update at 11.42: Still no estimate for a solution.

Update at 10.30: We have no estimate for a solution yet. Fallback is, as stated earlier, allowed.

Update at 10.17 am: The file transfer is moving very slowly. If needed, fallback procedure may be used.

Løst2020-03-24 12:57
2020-03-21 10:07Import

Der har i nat været problemer med filoverførsel på importsystemet.

Problemet er løst.

INC000000730505

Løst2020-03-21 10:07
2020-03-21 10:01Import

Der har været problemer med REX-validering.

Problemet er nu løst - men angivelser indsendt efter den 20.03.2020 kl. 20.00 som ligger med REX-fejl kan gensends til ny validering.

Løst2020-03-21 10:05
2020-03-19 08:41ICS og Manifest

Problemer i Manifest Online med at oprette, rette og søge Ankomstdeklarationer og MIG/MIOs

Der opleves problemer med at logge på Manifest Online. 
Der opleves også problemer ved søgning, oprettelse og rettelse af Ankomstdeklarationer og MIG/MIOs at browseren kommer ikke videre til den næste side, viser en blank side, eller hopper tilbage til den forgående side. Der fejlsøges. 

Opdatering 12:18 - Fejlen er løst. Nødprocedure er ikke længere tilladt. 

Opdatering 11:34 - Fejlsøgning fortsatter. Filoverførsel til Manifest er ikke påvirket af problemet. 

Opdatering 10:58 - Der fejlsøges fortsat.

INC000000729443

English: There have been issues with login to Manifest Online for some companies. There were also issues with searching, editing and creating new arrival declarations and MIG/MIOs. The problem is now resolved and emergency fallback procedure is no longer permitted.  
Løst2020-03-19 12:17
2020-03-19 08:04ICS og Manifest
Oplever man problemer med at logge på ICS og Manifest, er det fordi kun de nye links virker.

Fremover skal login ske via følgende links:
 
Løst2020-03-19 08:01
2020-03-17 08:20Alle toldsystemer

Reminder:

ServicevindueToldsystemer onsdag den 18. marts 2020 klokken 1800-2030

Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelig i perioden:
- Import, Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest

Fil adgang:
- Filer til Import, Export og NCTS (Transit) kan stadig modtages men behandles først efter servicevinduets afslutning.
- Filer til Import Control System (ICS) og Manifest kan stadig modtager men behandles først efter servicevinduets afslutning.

Online adgang:
- Der er lukket for online adgang til Import, Export, Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

NB! Onlineklienten til Import og Export på PRD (Produktion) skal efter servicevinduet opdateres (se melding fra 2020-03-02 0635). Det sker automatisk.
Virksomheder, der anvender særlige miljøer (fx Citrix) kan hente de nye onlineklienter til Import og Export til både TFE (Test for Erhvervslivet) og PRD (Produktion). Oplysning herom ved servicedesk@toldst.dk.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i dette tidsrum.

Service window for all customs systems - Wednesday 18 March 2020 0600-0830 pm.

File access:
- Files sent to Import, Export and NCTS (Transit) will be processed when the service window has passed.
- Files sent to ICS and Manifest will be processed when the service window has passed.


Online access:
- The online systems for Import, Export, Import Control System (ICS) and Manifest will be unavailable during the service window.

The use of fallback procedure is allowed within the service window.

Planlagt nedlukning2020-03-18 21:05
2020-03-12 14:26ICS og Manifest

Vi minder om, ServicevindueICS/Manifest Online torsdag den 19. marts 2020 klokken 0630-0730 med henblik på implementering af nyt mere enkelt og sikkert Login til ICS/Manifest (se melding fra 2020-02-10 17.07, hvor det skete på TFE).

Fremover skal login ske via 

Log på ICS-systemet.

Log på Manifest-systemet.

 

Se evt Nyhedsbrev: https://www.toldst.dk/nyheder/nyt-om-told/login-til-ics-og-manifest-systemerne-aendres-19-marts-2020/

Se evt. oprindelig besked fra 10/2-2020 kl. 17.07

Planlagt nedlukning2020-03-19 07:31
2020-03-12 09:54Alle toldsystemer
Der holdes fortsat åbent på alle ekspeditionsteder, dog kan der forkomme kortvarigt underbemanding på Told Servicedesk og Told Vejledning. 

English: All customs offices will be open as usual. However, short-term understaffing may occur for the Customs Servicedesk and the Customs Advice desk.
Løst 
2020-03-09 19:27ICS og Manifest

Filoverførsel til Manifest og ICS-systemet returnere 'sendt ikke hentet'. Online-delen virker, sagen fejlsøges. Nødprocedure må benyttes i fornødent omfang. 

Opdatering: Problemet er løst, nødprocedure må ikke længere anvendes.

English: There was a problem with File transfers to the ICS and Manifest systems. The problem has been resolved and emergency fallback procedure is no longer permitted.  

INC000000722819

Løst2020-03-10 05:35
2020-03-09 12:19Alle toldsystemer

ServicevindueToldsystemer onsdag den 18. marts 2020 klokken 1800-2030

Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelig i perioden:
- Import, Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest

Fil adgang:

- Filer til Import, Export og NCTS (Transit) kan stadig modtages men behandles først efter servicevinduets afslutning.
- Filer til Import Control System (ICS) og Manifest kan stadig modtager men behandles først efter servicevinduets afslutning.
Online adgang:
- Der er lukket for online adgang til Import, Export, Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

NB! Onlineklienten til Import og Export på PRD (Produktion) skal efter servicevinduet opdateres (se melding fra 2020-03-02 0635). Det sker automatisk.
Virksomheder, der anvender særlige miljøer (fx Citrix) kan hente de nye onlineklienter til Import og Export til både TFE (Test for Erhvervslivet) og PRD (Produktion). Oplysning herom ved servicedesk@toldst.dk.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i dette tidsrum.

Service window for all customs systems - Wednesday 18 March 2020 0600-0830 pm.

File access:
- Files sent to Import, Export and NCTS (Transit) will be processed when the service window has passed.
- Files sent to ICS and Manifest will be processed when the service window has passed.
Online access:
- The online systems for Import, Export, Import Control System (ICS) and Manifest will be unavailable during the service window.

The use of fallback procedure is allowed within the service window.

 

Planlagt nedlukning2020-03-18 21:05
2020-03-06 14:24Import

På grund af et servicevindue hos EU kan der kortvarigt forekomme afbrydelser i REX-valderingen i import lørdag den 7/3-2020 imellem kl. 09-18. Berørte angivelser skal blot genindsendes.

INC000000720874

Planlagt nedlukning2020-03-08 10:20
2020-03-03 16:50Import

På grund af et EU-servicevindue kan der forekomme udfald i REX-valderingen i Toldsystemet. Berørte angivelser skal blot genindsendes.

Servicevinduet varer fra 03.03.2020 kl. 20.00 til 04.03.2020 kl. 07.00 med periodiske udfald.

INC000000719763

Planlagt nedlukning2020-03-04 08:38
2020-03-03 07:57Alle toldsystemer

Svartidsproblemer på Import, Export og Transit (NCTS)
Der opleves i øjeblikket svartidsproblemer på Import, Export og Transit. Filer modtages og behandles, men meget langsomt. Der sendes svar ud. Sagen undersøges. Onlinedelen virker.

Opdatering 10.03.2020 kl. 13.35: Der er ikke oplevet driftsforstyrrelser siden 4/3-2020. Sagen afsluttes derfor. Nødprocedure er ikke længere tilladt.

Nødprocedure må anvendes i påkommende tilfælde.

Opdatering 06.03.2020 kl. 13.49: Der har heller ikke været svartidsproblemer idag, fredag. Situationen overvåges fortsat.

Opdatering 05.03.2020 kl. 15.18: Der har heller ikke været svartidsproblemer hele dagen i dag. Situationen overvåges nøje og fejlsøgning fortsætter.

Opdatering 04.03.2020 kl. 15.20: Der har ikke været svartidsproblemer hele dagen i dag. Vi fejlsøger dog stadig.

Opdatering 04.03.2020 kl. 07.00: Filoverførslen er fortsat nogenlunde normaliseret, der kan dog stadig opleves forlængede svartider.

Opdatering kl. 22.00: Der kan forsat opleves forlængede svartider. Ny opdatering i morgen kl. 07.00.

Opdateret kl. 16.34: Filoverførslen er nu nogenlunde normaliseret, men den bagvedliggende årsag til de gentagne svartidsproblemer er ikke fundet. Der fejlsøges fortsat. 

Opdateret kl. 14.56: Der er fortsat ingen tidshorisont. Nødprocedure må anvendes i påkommende tilfælde.

Opdateret kl. 14.25: Der er fortsat ingen tidshorisont for en løsning.

Opdateret kl. 12.30: Der er fortsat ingen tidshorisont for en løsning. Tilladelse til nødprocedure kan indhentes hos Servicedesk.

Opdateret kl. 10.44: Servicedesk kan kontaktes for at få tilsendt ledsagedokument fra NCTS. Online-delen virker for Import og Export.

Opdatering kl. 10.32: Der er fortsat svartidsproblemer. Vi har ingen tidshorisont. Der fejlsøges.

INC000000719071

Løst2020-03-10 13:35
2020-03-02 14:57Alle toldsystemer

Svartidsproblemer på Import, Export og Transit (NCTS)
Der opleves i øjeblikket svartidsproblemer på Import, Export og Transit. Filer modtages og behandles, men meget langsomt. Der sendes svar ud. Sagen undersøges.

Opdatering 16:54 - Svartiderne er næsten normaliseret. Der holdes fortsat øje med svartiderne.  

INC000000718639
Løst2020-03-02 18:00
2020-03-02 06:35TFE

Der er servicevindueTFE (Test for Erhvervslivet) på Import og Export tirsdag den 3. marts 2020 klokken 1000-1200 på grund af opdateringer.

 

Onlineklienten til Import og Export på TFE (Test for Erhvervslivet) skal efter servicevinduet opdateres. Det sker automatisk.

Virksomheder, der anvender særlige miljøer (fx Citrix) kan hente de nye onlineklienter til Import og Export til både TFE (Test for Erhvervslivet) og PRD (Produktion) allerede nu. Oplysning herom ved servicedesk@toldst.dk.

 

Udlægning til Import/Export Produktion gennemføres onsdag den 18. marts 2020.

Nærmere herom følger.

INC000000717895

Planlagt nedlukning2020-03-03 10:51
2020-02-28 12:31Alle toldsystemer

Der er problemer i Manifest, ICS, NTCS/Transit, Import og Export systemerne.
Fejlen i Exportsystemet fortæller at EORI-validering fejler. 

Opdatering kl. 16.36: Hvis i får fejlen "EORI VALIDATION FAILURE" i NCTS, så forsøg at indsende angivelsen igen med nyt LRN.

Opdatering kl. 15.31: EORI validering virker igen, angivelser med EORI fejl kan gensendes, så burde fejlen forsvinde. Det er ikke længere tilladt at anvende nødprocedure.

Der fejlsøges. Nødprocedure må benyttes i fornødent omfang. 

INC000000717571

Løst2020-02-28 18:32
2020-02-28 12:19ICS og Manifest

Manifest Online er nede / mangler punkter i menuen. Der undersøges. 

Opdatering 14.35: Nødprocedure må ikke længere benyttes
INC000000717711

Løst2020-02-28 14:34
2020-02-28 11:11Alle toldsystemer

Skat.dk er nede 

Der fejlsøges. 
INC000000717571

Løst2020-02-28 18:15
2020-02-28 08:43Import- og Eksportsystemerne

Dobbelt opretninger

I forbindelse med ugens problemer vedrørende filoverførsel til import og eksport systemerne, er nogle angivelser blevet oprettet dobbelt. Hvis virksomheder/speditører konstaterer dette, bedes man kontakte servicedesk, der vil foranledige sletning af dubletten.

Driftsproblem 
2020-02-27 15:22Transit (NCTS)

Der er i øjeblikket problemer med kommunikationen med EU

Der er i øjeblikket problemer med kommunikationen med EU, hvilket bla. har konsekvenser for NCTS (Transit) i form af længere svartider.
Den nationale del er ikke påvirket.

INC000000717120

Løst2020-02-27 19:21
2020-02-27 12:38Import

Der er i øjeblikket problemer med import systemet, som påvirker filoverførsel.

Opdatering kl. 15:20 Problemet med importsystemt er løst, men der er noget kø på filoverførsel som skal afvikles inden der kan forventes normale svartider på filoverførsel. Det er ikke længere tilladt at anvende nødprocedure.

Opdatering kl. 14:24 - Der er fortsat problemer med import systemet. On-line delen er også berørt. Det er tilladt at anvende nødprocedure i fornødent omfang. Find nødprocedure her: https://www.skat.dk/skat.aspx?oId=2881

Opdatering 14:00 Vores leverandør er i gang med at fejlfinde. 

INC000000716400

Løst2020-02-27 15:21
2020-02-27 10:54Alle toldsystemer

Der er i øjeblikket problemer med at få filsvar fra Import, Export og Transit (NCTS)

Opdatering 12:30: 
Filsvar/Driften er normaleseret.

Opdatering 11:56: Driften er ved at være normaliseret, der vil være kortvarig forsinkelser på filsvar

Der fejlsøges.

INC000000716735

Løst2020-02-27 12:34
2020-02-26 13:05Alle toldsystemer

Reminder:

ServicevindueToldsystemer onsdag den 26. februar 2020 klokken 18.00-22.00.

Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelig i perioden:

 • Import, Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest

Fil adgang:

 • Filer til Import, Export og NCTS (Transit) kan stadig modtages men behandles først efter servicevinduets afslutning.
  Filer til Import Control System (ICS) og Manifest vil fejle/blive afvist

Online adgang:

 • Der er lukket for online adgang til Import, Export, Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i dette tidsrum.

Service window for all customs systems - Wednesday February 26, 2020, between 0600 pm. - 1000 pm.

File access:

 • Files sent to Import, Export and NCTS (Transit) will be processed when the service window has passed.
 • Files sent to ICS and Manifest will fail/be rejected during the service window.

Online access:

 • The online systems for Import, Export, Import Control System (ICS) and Manifest will be unavailable during the service window.

The use of fallback procedure is allowed within the service window.

Løst2020-02-26 22:15
2020-02-25 08:01Alle toldsystemer

Svartidsproblemer på Import, Export og Transit (NCTS)
Der opleves i øjeblikket svartidsproblemer på Import, Export og Transit. Filer modtages og behandles, men meget langsomt. Der sendes svar ud. Sagen undersøges.

Opdatering 26/02 kl 17:00 - Der er fortsat normaliseret svartider på filoverførsel. Vi er færdig med at rydde op, og der er ikke længere tilladt at anvende nødprocedure.

Opdatering 26/02 kl. 13:20 - Der er kommet gang i filoverførsel og der er atter normale svartider, men der ligger en del svarfiler fra i formiddags og fra i går som endnu ikke er sendt ud. Vi er i gang med at rydde op i disse.

Opdatering 26/02 kl. 8:06 - Der er svartidsproblemer på Import, Export og Transit. Nødprocedure må benyttes i fornødent omfang.  Vi opfordrer til at man benytter on-line systemerne hvis det er muligt.
Der er pt. ingen tidshorisont.

Opdatering d.26/02 kl. 7:00 - Svartiderne ser ud til at have stabiliseret sig i løbet af natten og begynder at køre stabilt. Vi holder øje med situationen

Opdatering kl. 22:13 - Situationen er uændret - der er stadig forsinkelser. Driftsinformation vil først blive opdateret igen i morgen efter kl. 7.00

Opdatering kl. 20:30 - Der kommer filer ind og de bliver behandlet, men der forsat forsinkelser.

Opdatering kl. 17:26 - Situationen er uændret.

Opdatering 15:14 - Der er stadig langsomt filsvar. Nødprocedure må benyttes i fornødent omfang.
Der er pt. ingen tidshorisont.

Opdatering 10:35Manifest er også ramt. Der kan opleves problemer med login og lange svartider på Manifest.

 

INC000000714597

Løst2020-02-26 17:15
2020-02-24 08:55Alle toldsystemer
Svartidsproblemer på Import,  Export og Transit (NCTS)
Der opleves i øjeblikket svartidsproblemer på Import, Export og Transit. Filer modtages og behandles, men meget langsomt. Der sendes svar ud. Sagen undersøges.
 
Opdatering kl 12.21: Svartiderne er normaliseret. Vi holder øje med situationen.
 
Opdatering kl 10.37: Der er forsat svartidsproblemer.  Sagen undersøges.
 
 
INC000000713748
Løst2020-02-24 13:40
2020-02-21 09:47Alle toldsystemer

Svartidsproblemer på Import,  Export og Transit (NCTS)

Der opleves i øjeblikket svartidsproblemer på Import, Export og Transit. Filer modtages og behandles, men meget langsomt. Der sendes svar ud. Sagen undersøges.

Opdateret kl. 14.45: Svartiderne er normaliseret. Vi holder øje med situationen.

Opdateret kl 16:02: Svartiderne er fortsat normaliseret. 

INC000000712596

Løst2020-02-21 16:10
2020-02-20 12:33Alle toldsystemer

Svartidsproblemer på Import,  Export og Transit (NCTS)

Der opleves i øjeblikket svartidsproblemer på Import, Export og Transit. Der er set svartider på op mod 30 min. i nogle tilfælde. Filer modtages og behandles, men meget langsomt. Der sendes svar ud. Sagen undersøges.

Opdatering kl. 13.40: Køen er noget mindre nu og svartiderne på vej nedad. Vi holder forsat øje med situationen.

 

INC000000712315
 
Løst2020-02-20 15:27
2020-02-19 15:59Alle toldsystemer

Filoverførsel stoppet. (e-Export, Import og Transit)

Opdatering kl 17.15 Filoverførsel er i gang igen - det er ikke længere tilladt at anvende nødprocedure. Der kan forventes lidt længere svartider da der er en kø som skal afvikles.

Opdateret kl. 16:23 Det er tilladt at anvende nødprocedure i fornødent omfang. Vær opmærksom på at on-line systemerne ikke er berørt.

Filoverførsel ser ud til at være stoppet kl. 15:49.
Fejlsøgning er i gang.

INC000000711372

Løst2020-02-19 17:14
2020-02-18 12:51Alle toldsystemer

Forsinkelser på filoverførsel til import, e-Export og NCTS

Der er forsinkelser på omkring 10-15 min

Der fejlsøges.

Løst2020-02-18 15:22
2020-02-18 07:16Alle toldsystemer

ServicevindueToldsystemer onsdag den 26. februar 2020 klokken 18.00-22.00.

Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelig i perioden:

 • Import, Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest

Fil adgang:

 • Filer til Import, Export og NCTS (Transit) kan stadig modtages men behandles først efter servicevinduets afslutning.
  Filer til Import Control System (ICS) og Manifest vil fejle/blive afvist

Online adgang:

 • Der er lukket for online adgang til Import, Export, Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i dette tidsrum.

Service window for all customs systems - Wednesday February 26, 2020, between 0600 pm. - 1000 pm.

File access:

 • Files sent to Import, Export and NCTS (Transit) will be processed when the service window has passed.
 • Files sent to ICS and Manifest will fail/be rejected during the service window.

Online access:

 • The online systems for Import, Export, Import Control System (ICS) and Manifest will be unavailable during the service window.

The use of fallback procedure is allowed within the service window.

Planlagt nedlukning2020-02-26 22:15
2020-02-17 12:56Alle toldsystemer

Netværksproblemer ved SKAT

Vi har haft netværksproblemer siden kl 12. Det ser ud til at løse sig så småt. 

De filer der er sendt ind via fiiloverførsel, ser ud til at være modtaget og får svar som køen afvikles. 

Der fejlsøges.

Løst2020-02-17 14:46
2020-02-14 10:10Import- og Eksportsystemerne

Tomme filsvar fra FTP indimellem

I nogle tilfælde sendes der tomme filsvar fra Toldstyrelsens FTP til virksomhederne. Der fejlsøges.

Opdatering 19/2-2020 kl 9:00: Har man modtaget en 0 byte-svar, så kontakt ServiceDesk for at få det gensendt. Der arbejdes på at få fejlen løst.

Opdatering 17/2-2020 kl 8:00: Har man modtaget en 0 byte-svar, så kontakt ServiceDesk for at få det gensendt. Der fejlsøges fortsat. Nødprocedure er ikke længere tilladt. 

Opdatering kl. 20.20: Har man modtaget en 0 byte-svar, så kontakt en åben Toldekspedition for at få nødprocedure.

Opdatering kl. 14.20: Har man modtaget en 0 byte-svar, så kontakt ServiceDesk for at få det gensendt.

Opdatering kl. 13.15: Fejlen med 0 byte-svar er ikke løst. For nogle ftp-brugere gør det, at filsvar genereret efter at den tomme fil er lagt ud, ikke hentes. Der fejlsøges fortsat.

INC000000707480

Løst2020-02-27 11:13
2020-02-12 14:20Alle toldsystemer

Forsinkelser på filoverførsel til import, e-Export og NCTS

Der fejlsøges

Opdateret kl. 14.49: Køerne til filoverførsel er ved at være normaliseret.

INC000000706641

Løst2020-02-12 17:50
2020-02-12 13:29EMCS

Vi minder om servicevindue på EMCS torsdag d. 13 februar 2020 kl. 00:00 til 10:00 på grund af EMCS fase 3.4, se oprindelig besked fra 2020-02-06 11:59.

Planlagt nedlukning2020-02-13 10:19
2020-02-12 07:41TFE

Der er servicevindueTFE (Test For Erhvervslivet) på fredag den 14. februar 2020 klokken 1230-1500 med henblik på opdatering.

Planlagt nedlukning2020-02-14 14:23
2020-02-10 17:07ICS og Manifest

TFE-servicevindue ICS/Manifest Online

Der er servicevindueTFE (Test for Erhvervslivet) på ICS/Manifest Online torsdag den 13. februar 2020 klokken 10.00 til mandag den 17. februar 2020 klokken 10.00 med henblik på implementering af nyt mere enkelt og sikkert Login til ICS/Manifest.

Det ændrede Login betyder, at man fremover skal logge ind ved hjælp af NemLog-in (NemID) - som det kendes fra blandet andet banker og e-Boks. Det vil sige ved brug af virksomhedens/medarbejderens nøglefil.

I samme forbindelse ændres layout på TFE således, at det tydeligt fremgår, at man ikke er på produktion.

Nyhedsbrev herom udsendes onsdag den 12. februar 2020.

Ændringen i Produktion gennemføres forventelig torsdag den 19. marts 2020.

Service Window on the Test Environment TFE (Test for Erhvervslivet) ICS/Manifest Online Thursday February 13, 2020, 1000 am. - Monday February 17, 2020, 1000 am.

Planlagt nedlukning2020-02-13 10:00