Dato for offentliggørelse
15 Apr 2020 08:59
Serienummer
S nr. 36
Resumé

Denne vejledning retter sig mod producenter af lønsystemer, lønservicebureauer og de virksomheder, der selv vil tilrette deres IT-lønsystemer, så der kan indberettes til eIndkomst og LetLøn.

Hvad er nyt?

Nyt i denne version 9.8:

I afsnit 4.9.1., er der indsat nye indtægtsarter til brug for Erhvervsstyrelsens indberetnignn af Corona-støtte. Det drejer sig om indtægtsart 69 til felt 36 og 171, 172 og 173 til felt 37. 

Nyt i forrige version 9.7 :

I forrige version var det angivet, at felt 99 ville blive oprettet til record 6004. Dette er rettet til record 6002. Pinkodefeltet kan blive nødvendigt fra 19. marts 2020.

Spørgsmål til ændringerne, bedes stilet til eIndkomst.proces@sktst.dk

ISBN-nummer
978-87-417-0855-3
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen