Lønmodtager i Danmark

Når du bliver ansat hos en arbejdsgiver i Danmark, skal du have et dansk skattepersonnummer og en forskudsopgørelse med eSkattekort, som arbejdsgiveren derefter skal hente på internettet.  

Skattepersonnummer og forskudsopgørelse med eSkattekort
Online ansøgning
Når du har modtaget en underskrevet ansættelseskontrakt fra din arbejdsgiver, kan du søge digitalt om skattepersonnummer og eSkattekort på skat.dk/danskskattekort.

Bemærk at Skattestyrelsen tidligst tildeler skattepersonnummer 21 arbejdsdage før ansættelsesdato.

Til indtastningen skal du bruge filer, fx PDF med kopi af følgende dokumenter:

  • Ansættelseskontrakt, som minimum underskrevet af arbejdsgiver.
  • Kopi af Pas. Eller kopi af nationalt ID-kort (for- og bagside) og et personbevis fra Skatteverket. Bemærk at svensk kørekort eller lignende ikke kan anvendes.
  • Hvis du er gift, skal du vedlægge vielsesattest og eller familiebevis fra Skatteverket.
  • Hvis du ikke er statsborger i Norden, EU eller Schweiz, skal du vedlægge dansk opholds- og arbejdstilladelse. Se nyidanmark.dk.

Manuel ansøgning
Du kan også sende ansøgning pr. mail eller brev. Det står på blanket 04.063, hvordan du gør. Du skal sende samme bilag som beskrevet under "Online ansøgning".

Når du derefter modtager brev med forskudsopgørelsen, der viser beregningen af din skat, kan du oprette en bankkonto (Nemkonto) og Internet-ID (NemID) i en dansk bank. Dit skattepersonnummer fremgår af forskudsopgørelsen. Din arbejdsgiver skal bruge dit skattepersonnummer og dit kontonummer, så der kan overføres løn til din NemKonto. Se nemkonto.dk og nemid.nu.

Selvstændig i Danmark

Når du skal være selvstændig erhvervsdrivende i Danmark, skal du først have CVR-nummer (virksomhedsnummer) for at blive registreret for momspligt osv. Det får du ved at udfylde Registrering af udenlandsk virksomhed - start - 40.112 på virk.dk. Derefter skal du have dansk skattepersonnummer og en forskudsopgørelse med beregning af din personlige indkomstskat.

Skattepersonnummer
Når du har fået CVR-nummeret, skal du henvende dig til Skattestyrelsen via skat.dk/contact for at få et skattepersonnummer og en forskudsopgørelse med oplysning om det, du skal betale i indkomstskat. Du skal sende kopi af følgende:

  • Budget for virksomheden, som viser årets forventede indtægter, udgifter og estimeret skattemæssigt resultat samt kopi af din huslejekontrakt for din virksomhed i Danmark.
  • Oplysning om CVR-nummer.
  • Kopi af Pas. Eller kopi af nationalt ID-kort (for- og bagside) og et personbevis fra Skatteverket. Bemærk at svensk kørekort eller lignende ikke kan anvendes.
  • Hvis du er gift, skal du vedlægge vielsesattest og eller familiebevis fra Skatteverket.
  • Hvis du ikke er statsborger i Norden, EU eller Schweiz, skal du vedlægge dansk opholds- og arbejdstilladelse. Se nyidanmark.dk.

Forskudsopgørelse med indbetalingskort
Du modtager brev med forskudsopgørelsen med indbetalingskort. Du selv skal betale indkomstskat af overskud af din selvstændige virksomhed i Danmark. Du skal betale ti gange om året, januar - maj og juli - november. Dit skattepersonnummer fremgår af forskudsopgørelsen. Det skal anvendes ved oprettelse af en bankkonto (Nemkonto) og Internet-ID (NemID) i en dansk bank.

Ophør af indkomst i Danmark

Hvis din indkomst fra Danmark ophører, skal du ringe til Skattestyrelsen på telefon 72 22 28 92. Så registreres din skattepligts ophørsdato. Når du retter årsopgørelsen i TastSelv for ophørsåret, skal du tage stilling til, om du kan bruge grænsegængerreglen eller skal vælge helårsomregning med personfradrag. Husk at bevare din danske bankkonto til eventuelle senere afregninger fra Skattestyrelsen.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter