Samlet fradrag for gaver løbende ydelser og til godkendte foreninger mv. og gaver til kulturinstitutioner. 

Her taster du fradrag for:

  • Gaver til godkendte almenvelgørende foreninger
  • Løbende ydelser til godkendte foreninger, religiøse samfund mv.
  • Gaver til kulturinstitutioner

Det har du fradrag for:

Gaver til godkendte almenvelgørende foreninger: Gaven til den enkelte forening skal være større end 500 kr., og du har ikke fradrag for de første 500 kr. af de samlede gaver. Fradraget kan i 2009 højst udgøre 14.500 kr. Det vil sige, at du skal have indbetalt 15.000 kr. for at få et fradrag på 14.500 kr. Har du givet 15.000 kr., skal du indtaste 14.500 kr.

Løbende ydelser: Du kan maksimalt få fradrag for 15 procent af din personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst. Positiv kapitalindkomst opstår, når fx renteindtægter og visse gevinster på værdipapirer overstiger dine renteudgifter og tab på værdipapirer.

Du kan altid få fradrag for ydelser, du har betalt i henhold til din forpligtelse med indtil 15.000 kr. om året. Det gælder uanset 15-procentsbegrænsningen, og uanset at du ikke har haft nogen indkomst i året.

Samlevende ægtefæller kan hver for sig indgå disse forpligtelser og få fradragsret for egne ydelser.

Gaver til kulturinstitutioner: Gaven til den enkelte institution skal være større end 500 kr., og du har ikke fradrag for de første 500 kr. af de samlede gaver. Der gælder det specielle, at personer kun kan få fradrag for værdien af tingsgaver. Personer kan ikke få fradrag for pengegaver til kulturinstitutioner.

Læs mere om gaver i pjecen "Gaver til velgørende foreninger"