Dato for offentliggørelse
11 Feb 2014 16:07
Serienummer
E nr. 39
Resumé

Denne vejledning beskriver reglerne for foreninger m.fl., der kan få momsfritagelse, når de bruger overskuddet fra et arrangement eller fra salg af varer af ringe værdi til velgørende eller almennyttige formål. Du kan også læse om reglerne for velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger, der kan vælge at være momsfritaget, når de sælger varer og ydelser i forbindelse med aktiviteter.

Hvad er nyt?

Afsnittet om politiske foreninger er blevet slettet, da der nu også kan gives momsfritagelse for velgørende eller almennyttige formål af politisk karakter.

ISBN-nummer
978-87-7121-770-4