Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.A.8.3.1 Generelt om ændring af afgiftstilsvar og godtgørelse af afgift