Denne oversigt indeholder en liste med almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, institutioner mv., som er godkendt efter ligningslovens § 8 A, ligningslovens § 12, stk. 3, eller efter boafgiftslovens § 3, stk. 2, jf. nedenfor.

Ligningslovens § 8 A

markeret med ¹), er godkendt i henhold til ligningslovens § 8 A, stk. 2, som berettigede til i 2007 at modtage gaver mv. med fradragsret for giveren. Det er en forudsætning for fradraget, at gaven til den enkelte forening mv. udgør mindst 500 kr. Fradraget kan kun indrømmes for det beløb, hvormed gaverne tilsammen overstiger 500 kr. og kan højst udgøre 13.700 kr. i 2007 (14.000 kr. i 2008) 

Optagelse på listen som godkendt almennyttig forening mv. efter ligningslovens § 8 A, stk. 2, medfører desuden adgang til fritagelse for betaling af boafgift af arv mv., som tilfalder den pågældende forening mv., jf. boafgiftslovens § 3, stk. 1, litra f.

Ligningslovens § 12, stk. 3

markeret med ²), er godkendt efter ligningslovens § 12, stk. 3, til i 2007  at modtage løbende ydelser efter ligningslovens § 12, stk. 2, med fradragsret for giveren.

Optagelse på listen  som godkendt almennyttig forening mv. efter ligningslovens § 12, stk. 3, medfører desuden adgang til fritagelse for betaling af boafgift af arv mv., som tilfalder den pågældende forening mv., jf. boafgiftslovens § 3, stk. 1, litra f.

Boafgiftslovens § 3, stk. 2 og § 3, stk. 1, litra f

markeret med ³), er godkendt efter boafgiftslovens § 3, stk. 2, til at modtage arv boafgiftsfrit og dermed omfattet af boafgiftslovens § 3, stk. 1, litra f.

Fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. og religiøse samfund, som er godkendt i henhold til ligningslovens § 8 A eller 12, stk. 3, kan modtage arv mv. afgiftsfrit, jf. boafgiftslovens § 3, stk. 1, litra f, se ovenfor. Disse er ikke markeret med 3), men alene med 1) og/eller 2)

 

15. Juni Fonden 2)

3i-fonden 1,2)

A Race Against Breast Cancer 1,2)

Aage V. Jensen Naturfond 2)

Aalborg Menigheds Center 1,2)

Aalborg Valgmenighed 1,2)

Aalborg-Nørresundby Søfarts-Service 1)

Aars Frikirke 1,2)

Aarup Frikirke 1,2)

AC International Børnehjælp 1,2)

ADHD-foreningen 1)

ADRA Danmark (Adventist Development and Relief Agency, Foreningen) 1)

Afrika InTouch 1,2)

AFS Interkultur 1)

AIDS Fondet 1,2)

Aktion Børnehjælp 1,2)

Aktiv Mission 1,2)

Alfa-1-foreningen 1)

Alfred Christensen og hustru, Ellen Marie Augusta Christensen Fonden 3)

Als og Sundeveds Kattefond 1)

Alzheimer - Forskningsfonden 1)

Alzheimerforeningen 1,2)

Amager Kristne Center 1,2)

Amnesty International 1,2)

Angstforeningen 1)

Anima 1)

Annelise & Gunnar Dransfeldt`s Fond 3)

Annie & Otto Johs. Detlefs Almennyttige Fond 2)

Apostolsk Kirke i Danmark 1,2)

Aqua Ferskvandsakvarium 1,2)

Areopagos Danmark 1,2)

Art of Living 1)

ASF - Dansk Folkehjælp 1,2)

Association for Community Colleges (ACC) 1)

Astma-Allergi Forbundet 1,2)

Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed 1,2)

B 93s Ungdomsfond 1)

Balle Valgmenighed 1,2)

Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund 1)

Baptistkirken Gandrup-Vodskov 1,2)

Baptistkirken i Danmark 1,2)

Baptistkirken i Nørresundby 1,2)

Baptistkirken i Ringsted 1,2)

Baptistkirken Pandrup-Birkelse 1,2)

BaptistKirken Sydjylland 1,2)

Baptistmenigheden Allerød Frikirke 1,2)

Benchen Free Medical Foundation Denmark 2)

Bente og Ib Malgaard Lauridsens Fond for almenvelgørende og almennyttige formål 2)

Bering Valgmenighed 1,2)

Betania KirkeCenter, Blåhøj 1,2)

Betesda Rehabilitering 1,2)

Bethaniakirken 1,2)

Bethaniakirken, Det Danske Missionsforbund 1,2)

Bethelkirken, Det Danske Missionsforbund 1,2)

Bethelkirkens Baptistmenighed 1,2)

Bethlehemsfællesskabet 1,2)

Betlehem - Missionsforbundets Kirke 1,2)

Bibel og Missionscentret 1,2)

Bibellæser-Ringen i Danmark 1,2)

Birkebjergkirken, Det Danske Missionsforbund 1,2)

Blindefonden - Fonden for Aktive Blinde 3)

Blå Kors Danmark 1,2)

Boligfonden for Enlige Mødre og Fædre 1)

Bornholmerkirken 1,2)

Bornholms Baptistmenighed 1,2)

BOS Danmark 1,2)

Botosan Childrens Service Danmark 1,2)

Bovlund Frimenighed 2)

Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet 1,2)

Brande Baptistmenighed 1,2)

Brdr. Jensens Studielegat 3)

Broderbaandet af 17. april 1917

Brovst Baptistmenighed 1,2)

Brøchner-Mortensen Fonden 2)

Brødremenigheden 1,2)

Brødremenighedens Danske Mission 1,2)

Brøndbyvester Sogns Støtteforening 3)

Brønshøj Kristne Forsamling 1,2)

Byggefonden for Rudolf Steiner Skoler 1)

Bykirken 1,2)

Børn i Afrika 1,2)

Børn og Unge i Nød 2)

Børne og Ungdoms Oase 1,2)

Børnecancerfonden 1,2)

Børnefonden 1,2)

Børnehjertefonden 1,2)

Børnenes Kontor 1)

Børnesagens Fællesråd 1)

BørnSulter 1)

Bøvling Valgmenighed 1,2)

Cafe Hjørnestenen 1,2)

CARE Danmark 1,2)

Caritas Danmark 1,2)

Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik 1)

CEPOS (Center for politiske Studier) 1,2)

Child Care Denmark 1,2)

Church of Love 1,2)

City Kirken (Herning) 1,2)

City Kirken (Taastrup) 1,2)

Colitis-Crohn Foreningen 1)

Copenhagen Bethel Missionary Baptist Church 1)

Copenhagen Study Centre 1,2)

Cornerstone Church 1,2)

Council Center 1,2)

DanAdopt 1)

Danavox Jubilæumsfond 2)

Danish Heart Fonden 1,2)

Danish Muslim Aid 1,2)

Danmark Hindu Kultur Aktivitets Center 1)

Danmark-Amerika Fondet 1)

Danmarks Bløderforening 1,2)

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler 1,2)

Danmarks Jægerforbund 1)

Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse 1,2)

Danmarks Lungeforening 1,2)

Danmarks Naturfond 1,2)

Danmarks Naturfredningsforening 1,2)

Danmarks Psoriasis Forening 1,2)

Danmarks Sportsfiskerforbund 1)

Danmission 1,2)

Dansk - Georgisk Venskabsforening Mission til Georgien 1,2)

Dansk - Indisk Børnehjælp 1,2)

Dansk Armeniermission 1,2)

Dansk Balkan Mission 1,2)

Dansk Bibel-Institut 1,2)

Dansk Blindesamfund 1,2)

Dansk Børnefond 1,2)

Dansk Center Vedrørende Alkoholisme og Andre Afhængighedssygdomme (DCAA) 1)

Dansk Cyklist Forbund 1)

Dansk Dyreværn Århus 1,2)

Dansk Dyreværn, Aalborg 3)

Dansk Dyreværns Odense Komité 3)

Dansk Epilepsiforening 1,2)

Dansk Ethioper Mission 1,2)

Dansk Europamission 1,2)

Dansk Fibromyalgi-Forening 1)

Dansk Flygtningehjælp 1,2)

Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen 1,2)

Dansk Forening for Rosport 1)

Dansk Forening for Videnskab og Kreativ Intelligens og Transcendental Meditation 1)

Dansk Friskoleforening 1)

Dansk Handicap Forbund 1,2)

Dansk Handicap Idræts-Forbund 1)

Dansk Islamisk Begravelsesfond 1)

Dansk Jernbane-Klub 1)

Dansk Kennel Klub 1)

Dansk Kherwara-Mission 1,2)

Dansk Kristelig Sygeplejeforening 1,2)

Dansk Kræftforskningsfond 1,2)

Dansk Kvindesamfund 1)

Dansk Missionsråd 1,2)

Dansk Nefrologisk Selskab 3)

Dansk Oase 1,2)

Dansk Oftalmologisk Selskab 3)

Dansk Ornitologisk Forening 1,2)

Dansk Parkinsonforening 1,2)

Dansk Piano Samlings Fond 1)

Dansk Præmatur Forening 1)

Dansk Rotarys Hjælpefond 1)

Dansk Røde Kors 1,2)

Dansk Selskab for Tibetansk Kultur 1,2)

Dansk Skole Skak 1)

Dansk Skytte Union 1)

Dansk Sundhedstjeneste for Slesvig 3)

Dansk Svæveflyver Union 1)

Dansk Teltmissions Menighed 1)

Dansk Vietnamesisk Forening 1)

Danske Baptisters Kvindeforbund 1)

Danske Døves Landsforbund 1)

Danske Flyveres Fond 3)

Danske Gymnastik - og Idrætsforeninger (DGI) 1)

Danske Hospitalsklovne 1)

Danske Kirkers Råd 1,2)

Danske Sprog- og Litteraturselskab, Det 3)

Danske Sømands- og Udlandskirker 1,2)

Darum Fritidscenter 1)

De Døves Menighed i København m.fl. 1)

De Hjemløses Venner 1,2)

De Små Glæders Legat 3)

Den Almennyttige Støttefond af 02.02.2002 1)

Den Almenvelgørende Fond Askov Møllehus 2)

Den Apostolske Pinsekirke 1,2)

Den Danske Diakonissestiftelse 1,2)

Den Danske Frimurerorden, Velfærdsdirektoriet 1)

Den Danske Israelindsamling 1,2)

Den Danske Israelmission 1,2)

Den Danske Pattaya-Fond af 2003 1,2)

Den erhvervsdrivende fond Global Care 1)

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke 1,2)

Den Evangeliske Frikirke, Randers 1,2)

Den Frie Universelle Kirke (Liberal Katolsk Kirke) i Danmark 1,2)

Den Katolske Kirke i Danmark, Ansgarstiftelsen 1,2)

Den Kongelige Livgardes Officerskorps Fond 1)

Den Koptisk-Ortodoxe Kirke, St. Maria og St. Marcus 1,2)

Den Kristne Forsamling 1)

Den Kristne Menighed 1,2)

Den Kristne Menighed i Holstebro 1,2)

Den Mandæiske Mandea 1)

Den Nyapostolske Kirke i Danmark 2)

Den protestantiske Baptistmenighed 1,2)

Den Reformerte Menighed 2)

Den Russisk Ortodokse (Moskvapatriarkatet) Kirke 1,2)

Den Selvejende Institution Fregatten Jylland 1)

Den Sygeplejefaglige Forskningsfond 3)

Den Tyske Reformerte Kirke i København 1)

Den Vietnamesiske Buddhistiske Forening i Danmark 1,2)

DepressionsForeningen 1,2)

Det Danske Bibelselskab 1,2)

Det Danske Missionsforbund 1,2)

Det Danske Missionsforbund Brovst/Skovsgård Menighed 1,2)

Det Danske Missionsforbunds Menighed i Osted 1,2)

Det Danske Spejderkorps 1,2)

Det Europæiske Hus 1,2)

Det Gyldne Rosenkreuz Internationale Skole 1,2)

Det Islamiske Forbund i Danmark 1,2)

Det Islamiske Trossamfund i Danmark 1)

Det Islamiske Trossamfund på Fyn 1)

Det Kgl. Vajsenhus' Jubilæumsfond 3)

Det Kongelige Bibliotek 1)

Det Kristne Hjælpecenter Kildegården 1,2)

Det Mosaiske Trossamfund i København 1,2)

Det Nationale Åndelige Råd For Bahaierne i Danmark 1,2)

Det Økologiske Råd 1,2)

Det Økumeniske Center 1,2)

Diabetesforeningen (Landsforeningen For Sukkersyge) 1,2)

Diakonhøjskolen i  Århus 1)

Diakonhøjskolens Diakonforbund 1,2)

Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen 1,2)

Dialogcentret Danmark 1,2)

Dienesmindes Venner 1)

Din Frikirke i Haderslev 1,2)

Din Kirke 1,2)

Disuzo Marondera 1,2)

Drachmanns Hus på Skagen 3)

DSP Children's Project in Mikindani 1,2)

Dyrefondet 1)

Dyrenes Beskyttelse 1)

Dyrenes Dags Komité 1)

Dyrenes Venner 1)

Døvefonden 1,2)

Døves Kristne Fællesskab Danmark 1,2)

Døves Kristne Fællesskab København 1,2)

Døves Kristne Fællesskab Sønderjylland 1,2)

Døves Kristne Fællesskab Vejle 1,2)

Ehlers-Danlos Foreningen i Danmark 1)

En God Start i Livet, Fonden 1,2)

Endometriose Foreningen 1,2)

Engholmlegatet 3)

Esbjerg Havneservice 1)

Euro Life Kirke 1,2)

Europe Harvest Center 1,2)

Eva og Henry Frænkels Mindefond 3)

Evangeliekirken (Pinsekirken på Frederiksberg) 1,2)

Evangeliemenigheden på Langeland 2)

Evangeliemenigheden, Pinsekirken i Korsør 1,2)

Evangelisk Alliance i Danmark 1)

Evangelisk Børnemission 1,2)

Evangelisk Luthersk Frimenighed, Frederikssund 1,2)

Evangelisk Luthersk Missionsforening i Danmark 1,2)

Evangelisk Luthersk Missionsforening i Jylland 1,2)

Evangelisk Luthersk Missionsforening på Bornholm 1,2)

Evangelisk Luthersk Missionsforening, København 1,2)

Evangelisk Luthersk Netværk 1,2)

Exodus- Kirken 2)

Falsters Baptistmenighed 1,2)

Familiekirken 1,2)

Familier med kræftramte børn 1,2)

Farsø Evangeliecenter 1,2)

Farsø Frimenighed 1,2)

Finansforbundets Centrale Hjælpefond 3)

First International Baptist Church (FIBC) i Danmark 1,2)

Fjellerup Valgmenighed 1,2)

Fjerritslev Frikirke 1,2)

Folk & Forsvar 1)

Folkekirkens Dagligstue 3)

Folkekirkens Mission 1,2)

Folkekirkens Nødhjælp 1,2)

Fonden Bystævneparkens Venner 3)

Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 1)

Fonden Danmarks Flymuseum 1)

Fonden De Stille Stuer 1)

Fonden Den Økologiske Have 1)

Fonden for Esperanto - Domo 1)

Fonden for Focolare-Bevægelsen 2)

Fonden for Guds Verdensvide Kirke, Danmark 1)

Fonden for Gymnastikhøjskolen i Ollerup 1)

Fonden for Socialt Ansvar 1,2)

Fonden for Træer og Miljø 1)

Fonden Oluf Høst Museet 3)

Fonden Skandinavisk Børnemission 1,2)

Fonden Til Fremme af Antroposofisk Kulturel Virksomhed 1,2)

Fonden til støtte for Kræftens Bekæmpelses patientstøttearbejde 1,2)

Fonden Troens Bevis 1,2)

Fonden Ulvsborg Historisk Værksted 1)

Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning 2)

Forening til stiftelse af en valgmenighed i København

Foreningen Klosterhus 1,2)

Foreningen af Danske Døvblinde 1)

Foreningen af evangelisk-lutherske valgmenigheder i Danmark 1,2)

Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen 1)

Foreningen Agape 1,2)

Foreningen Børnelejren på Langeland 1)

Foreningen Cancerramte Børn 1)

Foreningen Danmark mod Landminer 1)

Foreningen Danmarks Museum for Lystsejlads 1)

Foreningen Dansk-Jødisk Venskab 1,2)

Foreningen Enable 1,2)

Foreningen Evangelist 1,2)

Foreningen Familiecentret La Vida 1,2)

Foreningen for Breklum Missionens Venner i Nordslesvig 1,2)

Foreningen for Stammere i Danmark (FSD) 1)

Foreningen Fæstebonde under Herregården Odden 1)

Foreningen Gambias Venner 1,2)

Foreningen Grenaa Idrætscenter og Svømmehal 1)

Foreningen Grønlandske Børn 1,2)

Foreningen Husdyrenes Vel Fyn 1)

Foreningen KKL - Det Jødiske Nationalfond 1)

Foreningen Nepenthes 1,2)

Foreningen Projekt Øst 1,2)

Foreningen Retten Til Liv 1)

Foreningen til Værn for Værgeløse Dyr 1)

Foreningen Vesterhimmerlands Musikhus Venner 1)

Foreningen Zoos Dyrefond 1,2)

Forn Sidr, Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark 1)

Fountain House Fonden Danmark 1)

Fredebo 1,2)

Fredericia Baptistmenighed 1,2)

Frederiksborg Valgmenighed 2)

Frederikshavn Baptistmenighed 1,2)

Frederikshavn Kirkecenter 1,2)

Frelsens Hjælps Menighed Silkeborg 1)

Frelsens Hær 1,2)

Frikirken 1,2)

Frikirken - En Åben Dør 1,2)

Frikirken - tilsluttet Det Danske Missionsforbund 1,2)

Frikirken Aalborg Øst 1,2)

Frikirken Brønderslev 1,2)

Frikirken COC 1,2)

Frikirken Helliget Herren 1,2)

Frikirken i Aabenraa, Missionsforbundet 1,2)

Frikirken i Løgstør 1,2)

Frikirken i Varde 1,2)

Frikirken på Havnen 1)

Frikirken, Bjødstrupvej 20 1,2)

Frilandsmuseets Venner 1)

Friluftsmissionen 1,2)

Frimenigheden Filadelfia 1)

Frimenigheden Kilden 1,2)

Frimenigheden Kristent Fællesskab 1,2)

Frivilligt Drenge - og Pigeforbund (FDF) 1)

Frøstruphave Efterskole 1)

Fugleværnsfonden 1,2)

Fulton-Stiftelsen 1)

Furesø Frimenighed 1,2)

Fynbo Fonden 2)

Fælledgårdens Plejehjemsfond 3)

Fælleskirken 1,2)

Fårevejle Frimenighed 1,2)

Genforenings- og Grænsemuseumsfonden 1)

Gigtforeningen 1,2)

Give Baptistmenighed 1,2)

Give-Egnens Museum 1)

Gjellerup Valgmenighed 1,2)

Glasmuseets Venner 1)

Godthåbskirken, Det Danske Missionsforbund, Odense Menighed 1,2)

Gospel Church International 1,2)

Gotvedskolen 1)

Grenaa Frikirke 1,2)

Grethe Møllers Mindefond 2)

Greve Frikirke, Church of the Nazareene International 1,2)

Grænseforeningen 1)

Græsted Frikirke 1,2)

H. C. Andersen-ABC-Fonden 1)

Handelshøjskolen i København 3)

Handicapcentret Kronjylland 1)

Handicappede børns ferier 1)

Haslev udvidede Højskoles Elevforening 1)

Havrebjerg Valgmenighed 2)

Hedemølle Efterskole 1)

Helle Hallens Venner 1)

Hellig Kors Klosters Fond 1)

Herlufsholm-Fonden 3)

Herlufsholm-Fonden 1)

Herlufsholms Kostskoles Fripladslegat 1)

Herning Frikirke 1,2)

Herning Valgmenighed 1,2)

Hestens Værns Fond til fordel for foreningen "Hestens Værn" 1)

Himmelekspressens Komitès Fond 3)

Hindu Kulturelle Forsknings- og Informations  Center 1)

Hjernesagen, Landsforeningen for Apopleksi- og Afasiramte 1,2)

Hjerneskadeforeningen 1)

Hjerteforeningen 1,2)

Hjørring Baptistkirke 1,2)

Holbæk Baptistmenighed, Kløvermarkskirken 1,2)

Holstebro Baptistmenighed 1,2)

Holstebro Frimenighed-Evangelisk Luthersk Oasefællesskab 1,2)

Holstebro Nødhjælp til Østeuropa 1,2)

Holstebro Valgmenighed 1,2)

Hospice Fyn, Vangelystkontoen 3)

Hospicefonden Danmark 1,2)

HospiceLimfjord 1)

HospiceSønderjylland 1)

Højskoleforeningen for Rudolf Steiner Pædagogik 1)

Høreforeningen 1)

Høve Valgmenighed 1,2)

I Mesterens Lys 1,2)

IKON-Danmark 1,2)

Impacht Church 1,2)

Indenlandsk Sømandsmission 1,2)

Independent Scandinavian Relief Agency (ISRA) 1)

Inge Sørensens Kattehjems Fond 1)

Ingstrup Baptistmenighed 1,2)

Initiativfonden af 23. marts 1994 1)

Institutionen Moralsk Oprustning 1,2)

Institutionen Perlen 1)

InterAid Danmark 1,2)

International Aid Services 1,2)

International Børnehjælp 1,2)

International Christian Community ( ICC) 1,2)

International Christian Embassy Jerusalem, Dansk Afdeling 1,2)

International City Baptist Church 1,2)

International Harvest Christian Center 1,2)

International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT) 1,2)

Islams Ahmadiyya Bevægelse 2)

Israelmissionens Unge 1)

JDRF - Fonden for diabetesforskning 1,2)

JegBlevHelbredt 1,2)

Jegindø Efterskole 1)

Jehovas Vidners Rigssalsforening 1,2)

Jehovas Vidners Rigssalsforening for Bornholm 1,2)

Jesu Hjerte Sogn 1,2)

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige I Danmark 1,2)

Jesus is Lord Church, Copenhagen 1,2)

JesusKirken - Ringkøbing 1,2)

Josva Fællesskabet i Aalborg 1,2)

Jubilæumsfonden ved DTU til støtte af DTU's almene udvikling 1)

Jugend Musikfond, Nordschleswig 3)

Julemærkefonden 1)

Jyske Musikkonservatorium, Det 3)

Jægernes Naturfond 1)

Kaas Frikirke, Det Danske Missionsforbund 1,2)

Kamillus, Støtteforening for Hospice 1)

Karisma Center København 1,2)

Karma Kadjy Skolen 1)

Karmapa Trust, Det Danske Religiøse Samfund 1,2)

Karmelkirken 1,2)

Kattens Værn 1)

Kerteminde-Dalby Valgmenighed 1,2)

KFUKs Sociale Arbejde 1,2)

KFUM og KFUK i Danmark 1,2)

KFUM-Spejderne i Danmark 1)

KFUMs Sociale Arbejde i Danmark 1,2)

KFUMs Soldatermission i Danmark 1,2)

Kgl. Vajsenhus, Det 3)

KirkeCentret 1,2)

Kirkefondet 1,2)

Kirkeklokkens Missions Indsamling (KMI) 1,2)

Kirkelig Forening for Den Indre Mission i Danmark 1,2)

Kirkeligt Centrum 1)

Kirkeligt Samfund, Vartov 1)

Kirkens Korshær 1,2)

Kirkernes Integrations Tjeneste 1,2)

Kiropraktik og Sundhed 1,2)

Kirsten og Hans Rasmussens Legat (fond) 3)

Kjellerup & Omegns Valgmenighed 1,2)

KLF, Kirke & Medier 1,2)

Klim Valgmenighed 1,2)

Kofoeds Skole 1,2)

Kolding Valgmenighed 1,2)

Kolonien Filadelfia, Kirke og Institut for Diakoni og Sjælesorg 1,2)

Kolonien Filadelfias Diakonforbund 1,2)

Komiteen mod Dyreforsøg 3)

Komitéen til indsamling af pengemidler til fordel for Museumsvirksomhed omkring Hjemmeværnet 1)

Kontaktcenter Klippen 1)

Kopps Legat, Speciallæge Heinrich Kopp 2)

Kridtkirken, Pinsekirken på Møn 1,2)

KRIS, Landsorganisationen 1)

Krishnabevægelsen, Iskcon i Danmark 1,2)

Kristelig Handicapforening i Danmark 1,2)

Kristelig Lægeforening 1,2)

Kristeligt Arbejde Blandt Blinde 1)

Kristeligt Forbund for Studerende 1,2)

Kristeligt Pressebureau 1)

Kristeligt Studenter-Settlement 1)

Kristen Bibel- og Konferencecenter 1,2)

Kristen Videnskabs Kirke i København 1,2)

Kristen Videnskabs Kirke i Århus 1)

Kristensamfundet i Danmark 1,2)

Kristent Center Midt-Vest 1,2)

Kristent Center Nordfyn 1,2)

Kristent Center, Menigheden 1,2)

Kristent Centrum 1,2)

Kristent Fællesskab Odense 1,2)

Kristent Fællesskab, Nordsjælland 1,2)

Kristent Medie Netværk 1)

Kristent Pædagogisk Institut 1,2)

Kristi Kirke, København 1)

Kristus for Alle 1,2)

Kristus Kirken i Vejen 1,2)

Kristuskirken, Rødding 1,2)

Kristuskirkens Baptistmenighed 1,2)

Kronjyllands Valgmenighed 1,2)

Kræftens Bekæmpelse 1,2)

Kræfter til Kræft, Patient- & Støtteforening 1)

Kræftforeningen Tidslerne 1)

Kvindecenterfonden Dannerhuset 1,2)

Kvindehjemmet i København 3)

Kvinderådet 1)

Kvækerne. Vennernes Religiøse Samfund i Danmark 1,2)

Kærlighedens Missionærer 1,2)

Kærnehuset i Vejle 1,2)

Københavnerkirken 1,2)

Københavns Bibeltrænings Center 1,2)

Københavns Frimenighed 1,2)

Københavns Højskoleforening Vartov 3)

Københavns Kommunes Legat for Værdige Trængende Personer 3)

Københavns Mødelokale Forening 1,2)

Københavns Nye Baptistmenighed 1,2)

Københavns Valgmenighed 1,2)

Københavns Vineyard 1,2)

Købnerkirkens Baptistmenighed 1,2)

Købstadsmuseet "Den Gamle By" 1)

Landsbevægelsen Respekt for Menneskeliv 1)

Landsbyfonden 1)

Landsforeningen Aktive Kristnes Omsorgsarbejde 1,2)

Landsforeningen Autisme 1,2)

Landsforeningen Bedre Psykiatri 1)

Landsforeningen Den Danske Hjælpefond 1,2)

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur 1)

Landsforeningen for efterladte efter selvmord 1)

Landsforeningen For Marfan Syndrom 1,2)

Landsforeningen for Økosamfund 1)

Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn 1)

Landsforeningen Lev 1,2)

Landsforeningen Lænken 3)

Landsforeningen mod Brystkræft 1)

Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1,2)

Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser 1,2)

Landsforeningen Prader-Willi Syndrom 1)

Landsforeningen Praktisk Økologi 1)

Landsforeningen Sathya Sai Baba 1,2)

Landsforeningen Sind 1,2)

Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk Fibrose 1,2)

Landsforeningen Til Bekæmpelse Af Kredsløbssygdomme 1)

Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød 1)

Landsforeningen Ønskefonden 1,2)

Landsorganisationen Børns Vilkår 1,2)

Landsorganisationen Red Barnet 1,2)

Lemvig og Omegns Valgmenighed 1,2)

Leve Børnene 1,2)

Levende Ord, Århus 1,2)

Liberal Katolsk Kirke i Danmark 1,2)

Lions Clubs International Multipeldistrikt 106 Danmark 1,2)

Liselundfonden 1)

Livets Kilde 1,2)

Livets Vand 1,2)

Livslinien 1)

Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn 1)

Lollands Baptistmenighed 1)

Louisiana - Museum for Moderne kunst 3)

Lungeforeningen Boserup Minde 1)

Luthersk Missions Ungdom 1)

Luthersk Missionsforening 1,2)

Luthersk Missionsforening Vestjylland 1)

Luthersk Missionsforening, Bornholms afdeling 1)

Luthersk Missionsforening, Københavns Afdeling 1,2)

Luthersk Missionsforening, Lolland-Falster Afdeling 1,2)

Luthersk Missionsforening, Nordsjællands Afdeling 1,2)

Luthersk Missionsforening, Sønderjylland-Fyns Afdeling 1)

Luthersk Missionsforening, Vestsjællands Afdeling 1)

Luthersk Missionsforening, Østjyllands Afdeling 1)

Lyngby Baptistmenighed 1,2)

Lyngby Svømmeklub 1)

Lægeforeningens Forskningsfond 3)

Læger Uden Grænsers Fond 1,2)

Lærernes Missions Forening 1,2)

Løgumkloster Refugium 1)

Løkken Frikirke 1,2)

MAF Danmark 1,2)

Maran-Ata , Menigheden 2)

Maran-Ata, Menigheden i Blåkildekirken 2)

Marie og Svend A. Sønderups Fond 3)

Marjattahjemmenes Støttefond 1,2)

Martinus Ideal Fonden 3)

Martyrernes Røst, Kristen Mission 1,2)

Masangas Venner 1)

Mellemfolkeligt Samvirke 1,2)

Mellerup Valgmenighed 1,2)

Mènière og Tinnitus Foreningen 1)

Menigheden Bibelværkstedet, Nykøbing Falster 1,2)

Menigheden Faderhuset 1,2)

Menigheden Hjørnestenen 1,2)

Menighedsfakultetet i Danmark 1,2)

Menighedsfællesskabet Fisken 1,2)

Merkurfonden 1)

Metodistkirken i Danmark 1,2)

Metodistkirkens Sociale Arbejde (Centralmissionen) 1,2)

Midtjyllands Evangelisk Lutherske Frimenighed 1,2)

Midtjyllands Valgmenighed 1,2)

Midtsjællands Baptistmenighed 1,2)

Migrænikerforbundet 1,2)

Mindefonden for lærerinde Karen Svankjær Yde 3)

Mindefonden for skovridder, godsforvalter A.R. Hansen, Holsted Kloster 3)

Mindelegat efter Kirsten og Hans Rasmussens Falster (fond) 3)

Miron Eleonora Christensens Fond 3)

Mission Danmark 1,2)

Mission Øst 1,2)

Missionaires of Charity 3)

Missionen blandt Hjemløse 1)

Missionsfonden af 4.5.1964 1,2)

Missionsforbundet Frikirken "Salem" 1,2)

Missionskirken, Rønne (Det Danske Missionsforbund) 1,2)

Mogens Andreassen Fonden 2)

Morslands Historiske Museum 1)

Morsø Frimenighed 1,2)

Muskelsvindfonden 1)

Mødrehjælpen af 1983 1,2)

Nabo Østerbro 1)

Nationalmuseet

Netværket for Økologisk Folkeoplysning og Praksis 1)

Netværkskirken 1,2)

New Life Outreach 1,2)

Nexø Frikirke 1,2)

Nibe Baptistmenighed 1,2)

NOAH, Den selvejende institution 1,2)

Norddjurslands Valgmenighed

Nordfyns Valgmenighed 2)

Nordjysk Humanitærhjælp 1)

Nordschleswigsche Gemeinde 1,2)

Norea Radio Danmark 1,2)

Norske Forening  av 1863, Den 3)

Nyreforeningen 1,2)

Nyreforeningens Forskningsfond 3)

Nyt Liv - Forbund for Evangelisation i Danmark 1,2)

Næstved Kristne Center 1,2)

Oasefællesskabet, Søhøjlandets Evang. Luth. Frimenighed 1,2)

OCD-foreningen 1)

Odd Fellow Fonden 3)

Odder Frimenighed 1,2)

Odder Valgmenighed

Odense Baptistmenighed 1,2)

Odense Valgmenighed 1,2)

Odense Vækkelses Center 1,2)

Odense Zoologiske Have

Odense Zoologiske Have 3)

OK-Fonden 3)

Operaens Venners Fond af 1984 1)

Operation Mission 1,2)

Oplev Jesus 1,2)

Ordet og Israel 1,2)

Organisationen for Vedvarende Energi 1)

Osted Valgmenighed 1,2)

Osteoporoseforeningen (Landsforeningen mod Knogleskørhed) 1)

Oure Baptistmenighed 1,2)

Overlæge dr. med. Einar Geert-Jørgensen og hustru Ellen Geert-Jørgensens Forskningslegat 3)

Phendeling - Center for Tibetansk Buddhisme 1,2)

Pilgrim Foundation 1)

Pindstrup Centret 1,2)

Pindsvinevennerne i Danmark 1,2)

Pinsekirken (Pinsemenigheden i Mariager) 1,2)

Pinsekirken Amager 1,2)

Pinsekirken Elim, Horsens 1,2)

Pinsekirken Elim, Tejn 1,2)

Pinsekirken Herning 1,2)

Pinsekirken Hobro 1,2)

Pinsekirken i Brovst 1,2)

Pinsekirken i Fredericia 1,2)

Pinsekirken i Hillerød 1,2)

Pinsekirken i Hjørring 1,2)

Pinsekirken i Kolding 1,2)

Pinsekirken i Køge 1,2)

Pinsekirken i Stege 1,2)

Pinsekirken i Thisted 1,2)

Pinsekirken i Vejle 1,2)

Pinsekirken i Ålborg 1,2)

Pinsekirken Kalundborg 1,2)

Pinsekirken København 1,2)

Pinsekirken Nykøbing F. 1,2)

Pinsekirken Nyt Håb 1,2)

Pinsekirken Randers 1,2)

Pinsekirken Rønne 1,2)

Pinsekirken, Esbjerg 1,2)

Pinsekirken, Holstebro 1,2)

Pinsekirken, Odense 1,2)

Pinsekirken, Silkeborg 1,2)

Pinsekirken, Århus 1,2)

Pinsevækkelsens Efterskole ALTERNA 1)

Plan International Danmark 1,2)

Porto Novo Missionen

PowerKirken 1,2)

Projekt Genesis 1)

PROPA prostatacancer Patientforeningen 1,2)

Psoriasis Forskningsfond 1)

Psykiatrifonden 1,2)

PTU, Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede 1,2)

Pædagogisk Forening, Foreningen af Kristne Friskoler 1)

Radiumstationens Forskningsfond v / Århus Sygehus, Onkologisk afdeling 3)

Randers Baptistmenighed 1,2)

Randers Frimenighed 1,2)

Randers HUSmenighed 1,2)

RE:GEN 1,2)

Redningsteknisk Samling, Fonden 3)

Refugiefonden, Løgumkloster 3)

Refugiets Venner 3)

Rehabiliterings - og Forskningscenter for Torturofre 1,2)

Ronald McDonald Børnefond 1)

Roskilde Baptistmenighed 1,2)

Rudolf Steiner Skolen i Hjortespring, Michael Skolen 1)

Rudolf Steiner Skolen i Århus 3)

Rumæniensprojektet af 1992 1,2)

Rygmarvsbrokforeningen af 1988 1)

Ryslinge Frimenighed 1,2)

Ryslinge Valgmenighed 1,2)

Rødding Frimenighed 1,2)

Røde Kors Hjemmet i Løgstør 3)

Rønde Rotarys Humanitære Fond 1,2)

Rørlandskirken, Missionsforbundet 1,2)

Rådet for Større Færdselssikkerhed 1)

Sahva Fonden 3)

SALT 1)

Samvirkende Menighedsplejer 1,2)

Sankt Lioba Kloster 2)

Sankt Vincent Grupperne 1,2)

Sarons Slettes Missions - og Nødhjælpscenter 1,2)

Scleroseforeningen 1,2)

Sct. Bernhards Stiftelse 1,2)

Sct. Maria Hospice Center 1)

Sct. Maria Stiftelse 1,2)

Sdr. Bork Nødhjælp 1,2)

Sdr. Nærå Valgmenighed 2)

Selskabet Lysglimt 1)

Selskabet til støtte for Pakistans Kirke 1,2)

Sex og Samfund 1,2)

Shalom 1,2)

Shir Hatzafon 1,2)

Shri Ram Chandra Mission 1)

Siemensfonden 2)

Silkeborg Baptistmenighed 1,2)

Sindal Baptistmenighed 1,2)

Siri Guru Singh Sahba Copenhagen 1)

Sjølundkirken Næstved 1,2)

Skanderup Valgmenighed 1,2)

Skjern Valgmenighed 1,2)

Skodsborg Observationsspædbørnehjem 3)

Skuespillerforeningen af 1879 1)

Slagelse Baptistmenighed 1)

Slagelse Christian Life Frikirke 1,2)

Slesvig Ligaen 1)

Solvognen, Kunst- og Filosoficentret 1)

Soransk Samfunds Boligfond 3)

SOS-Børnebyerne, Danmark 1,2)

Sozialdienst Nordschleswig 1)

Spastikerforeningen 1,2)

Spedalskhedsmissionen 1,2)

Sporvejshistorisk Selskab 1)

Spøttrup Hallen 1)

St. Alban`s Church, Copenhagen 1,2)

St. Petri Menighedsråd 1)

Stairway Danmark 1)

Statens Arkiver 2)

Stenlille Frikirke 1)

Stevns Valgmenighed

Stiftelsen Georg Stages Minde 1)

Stomiforeningen COPA 1)

Stop Sult Fonden 1,2)

Storkøbenhavnske Odd Fellow Logers Humanitære Fond 3)

Strandkirkefællesskabet 1,2)

Strandvejskirken 1,2)

STS International Solidarity 1,2)

Studentermenigheden i Århus 1)

Støttefond for Møltrup Optagelseshjem 1)

Støtteforeningen for Børneafdelingen på CNF 1)

Støtteforeningen for Hospice i Sønderjylland 1,2)

Støtteforeningen for Hospice-Center Sydvestjylland 1)

Støtteforeningen for Skive Sygehus 3)

Støtteforeningen for Usa River Børnehus 1,2)

Støtteforeningen Hospice Djursland 1)

Støtteforeningen til Bevarelse af Vesthimmerlands Sygehus i Farsø 1)

Sudanmissionen, Folkekirkelig Mission i Afrika 1,2)

Summit Lighthouse, Kirkesamfundet 1,2)

Sundhedspersonalets Missionsfællesskab 1,2)

Svendborg Baptistmenighed 1,2)

Svendborg Menighedscenter 1,2)

Svendborg Søfartsskole 1)

Svenska Gustafskyrkan 1,2)

Syvende Dags Adventistkirken, Danmark 1,2)

Sæby Baptistmenighed 1,2)

Sædding-Guldager Idrætssamvirke 1)

Sømandsstiftelsen Bombebøssen 3)

Sønderholm Centeret - Det Levende Håb 1,2)

Sønderskovhjemmet 1)

Taasinge Frimenighed 2)

Tandsundhed Uden Grænser 1,2)

Tariqa Burhania Dusuqiya Shazuliya 1,2)

Terre des Hommes, Danmark 1,2)

The Laodicean Era of the Church of God 1,2)

The Redeemed Christian Church of God Jesus Center, København 1,2)

The River of Life 1,2)

Thisted Baptistkirke 1,2)

Thorsted Frimenighed 1,2)

Thylands Menighed, Det danske Missionsforbund 1,2)

Tibet Charity 1,2)

Trankebarfondet 1,2)

Trapholtfonden 3)

Troens Ord 1,2)

Trængstrup Frimenighed 1,2)

Tungelund Aktivitetscenter 1)

Tværkulturelt Center 1,2)

Tølløse Baptistmenighed 1,2)

Tønder Frikirke 1,2)

Tåstrup Menighedshus 1)

U-Landsforeningen Ibis 1,2)

U-Landsforeningen Svalerne 3)

U-Landshjælp Til Selvhjælp 1,2)

Ubberup Valgmenighed 1,2)

Ungdom Med Opgave 1,2)

Ungdommens Røde Kors 1)

Ungdommens Vel, KFUM og KFUK's børne og ungdomsforsorg 3)

Unge for Menneskerettigheder 1)

Unge Hjem - En folkekirkelig bevægelse for hele familien 1)

UNIC - en kirke i tiden 1,2)

Unicef Danmark 1,2)

United Christian Broadcasters Danmark 1)

Vadum Menighed, Vadum Kirkecenter (Det Danske Missionsforbund) 1,2)

Vagttårnets Bibel- og Traktatselskab 1,2)

Valgmenigheden for Gl. Rye og Omegn 1,2)

Vallekilde Valgmenighed, Korskirken

Vanførefonden 3)

Vartov Valgmenighed 1,2)

Vejle Frimenighed 1,2)

Vejlefjord-Fonden 1,2)

Vejstrup Valgmenighed 1,2)

Ventilen Danmark 1)

Verdensdiabetesfonden 1,2)

Vesterkirken i Stenum 1,2)

Vestermarkskirken, Det Danske Missionsforbund-Grindsted 1,2)

Vesthimmerlands Frimenighed 1,2)

Viborg Baptistmenighed 1,2)

Viborg Internationale Pinsekirke 1,2)

Vineyard Roskilde 1,2)

Voldhøj Valgmenighed 1,2)

Vrå Baptistmenighed 1,2)

Vrå Valgmenighed 1,2)

Watpa Copenhagen 1)

Whiplashforeningen 1)

Wizo i Danmark 1)

Word of Faith Missionary Church 1,2)

WSPA Danmark 1,2)

WWF Verdensnaturfonden 1,2)

Wycliffe Bibeloversættere i Danmark 1,2)

Y's Men International Region Danmark 1)

Youth for Christ - Danmark 1,2)

Zeppelin- og Garnisons Museum Tønder 3)

Zion Menighed 1,2)

Zoologisk Have i København 1,2)

Zoos Sponsor- og Støtteforening 1,2)

Ældre Fonden (EGV-Fonden) 3)

Ældre Sagen, Landsforeningen 1)

Øjenfonden 3)

Øjenforeningen Værn om Synet 1)

Ølgod Valgmenighed 1,2)

Øst-Hjælp 1)

Østens Assyriske Kirke 1,2)

Østervrå Baptistmenighed 1,2)

Østervrå Frikirke 1,2)

Østhimmerlands Baptistmenighed 1,2)

Åbne Døre 1,2)

Ågård Frimenighed 1,2)

Århus Baptistmenighed 1,2)

Århus Bønne Center 1,2)

Århus Frikirke 1,2)

Århus Symfoniorkesters Fond af 13.4.1983 1)

Århus Valgmenighed 1,2)