Denne oversigt indeholder en liste med almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, institutioner mv., som er godkendt efter ligningslovens § 8 A, ligningslovens § 12, stk. 3, eller efter boafgiftslovens § 3, stk. 2, jf. nedenfor.

Ligningslovens § 8 A

markeret med ¹), er godkendt i henhold til ligningslovens § 8 A, stk. 2, som berettigede til i 2009 at modtage gaver mv. med fradragsret for giveren. Det er en forudsætning for fradraget, at gaven til den enkelte forening mv. udgør mindst 500 kr. Fradraget kan kun indrømmes for det beløb, hvormed gaverne tilsammen overstiger 500 kr. og kan højst udgøre 14.500kr. i 2009 (14.500 kr. i 2010) 

Optagelse på listen som godkendt almennyttig forening mv. efter ligningslovens § 8 A, stk. 2, medfører desuden adgang til fritagelse for betaling af boafgift af arv mv., som tilfalder den pågældende forening mv., jf. boafgiftslovens § 3, stk. 1, litra f.

Ligningslovens § 12, stk. 3

markeret med ²), er godkendt efter ligningslovens § 12, stk. 3, til i 2009  at modtage løbende ydelser efter ligningslovens § 12, stk. 2, med fradragsret for giveren.

Optagelse på listen  som godkendt almennyttig forening mv. efter ligningslovens § 12, stk. 3, medfører desuden adgang til fritagelse for betaling af boafgift af arv mv., som tilfalder den pågældende forening mv., jf. boafgiftslovens § 3, stk. 1, litra f.

Boafgiftslovens § 3, stk. 2 og § 3, stk. 1, litra f

markeret med ³), er godkendt efter boafgiftslovens § 3, stk. 2, til at modtage arv boafgiftsfrit og dermed omfattet af boafgiftslovens § 3, stk. 1, litra f.

Fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. og religiøse samfund, som er godkendt i henhold til ligningslovens § 8 A eller 12, stk. 3, kan modtage arv mv. afgiftsfrit, jf. boafgiftslovens § 3, stk. 1, litra f, se ovenfor. Disse er ikke markeret med 3), men alene med 1) og/eller 2)

 

100% til Børnene 1,2)

15. Juni Fonden 2)

3i-fonden 1,2)

A Race Against Breast Cancer 1,2)

Aage V. Jensen Naturfond 2)

Aalborg Menigheds Center 1,2)

Aalborg Valgmenighed 1,2)

Aalborg-Nørresundby Søfarts-Service 1)

Aars Frikirke 1,2)

Aarup Frikirke 1,2)

AC International Børnehjælp 1,2)

ADHD-foreningen 1)

ADRA Danmark (Adventist Development and Relief Agency, Foreningen) 1)

Afrika InTouch 1,2)

AIDS Fondet 1,2)

Aktion Børnehjælp 1,2)

Aktiv Mission 1,2)

Alevi Forbundet i Danmark 1,2)

Alfa-1-foreningen 1)

Alfred Christensen og hustru, Ellen Marie Augusta Christensen Fonden 3)

Als og Sundeveds Kattefond 1)

Alzheimer - Forskningsfonden 1)

Alzheimerforeningen 1,2)

Amager Kristne Center 1,2)

Amnesty International 1,2)

Angstforeningen 1)

Anima 1)

Annelise & Gunnar Dransfeldt`s Fond 3)

Annie & Otto Johs. Detlefs Almennyttige Fond 2)

Apostolsk Kirke i Danmark 1,2)

Areopagos Danmark 1,2)

Art of Living 1)

ASF - Dansk Folkehjælp 1,2)

Assist 1,2)

Astma-Allergi Forbundet 1,2)

Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed 1,2)

B 93s Ungdomsfond 1)

Balle Valgmenighed 1,2)

Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund 1)

Baptistkirken Gandrup-Vodskov 1,2)

Baptistkirken i Danmark 1,2)

Baptistkirken i Nørresundby 1,2)

Baptistkirken i Ringsted 1,2)

Baptistkirken Pandrup-Birkelse 1,2)

BaptistKirken Sydjylland 1,2)

Baptistmenigheden Allerød Frikirke 1,2)

Benchen Free Medical Foundation Denmark 2)

Bente og Ib Malgaard Lauridsens Fond for almenvelgørende og almennyttige formål 2)

Bering Valgmenighed 1,2)

Betania KirkeCenter, Blåhøj 1,2)

Betesda Rehabilitering 1,2)

Bethaniakirken 1,2)

Bethaniakirken, Det Danske Missionsforbund 1,2)

Bethelkirken, Det Danske Missionsforbund 1,2)

Bethelkirken 1,2)

Bethlehemsfællesskabet 1,2)

Bevica Fonden 3)

Bibel og Missionscentret 1,2)

Bibellæser-Ringen i Danmark 1,2)

Birkebjergkirken, Det Danske Missionsforbund 1,2)

Bisecera Crestina Adventista de Ziua a Saptea Conferinta Moldova 1,2)

Blindefonden - Fonden for Aktive Blinde 3)

Blå Kors Danmark 1,2)

Blåkildekirken 1,2)

Boligfonden for Enlige Mødre og Fædre 1)

Bornholmerkirken 1,2)

Bornholms Baptistmenighed 1,2)

BOS Danmark 1,2)

Botosan Childrens Service Danmark 1,2)

Bovlund Frimenighed 2)

Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet 1,2)

Brande Baptistmenighed 1,2)

Brdr. Jensens Studielegat 3)

Brdr. Krog V. Aarup Fonden 3)

Broderbåndet af 1917, c/o Den Danske Frimurerorden 1)

Brovst Baptistmenighed 1,2)

Brøchner-Mortensen Fonden 2)

Brødremenigheden 1,2)

Brødremenighedens Danske Mission 1,2)

Brøndbyvester Sogns Støtteforening 3)

Byggefonden for Rudolf Steiner Skoler 1)

Bykirken i Odense 1,2)

Børn i Afrika 1,2)

Børn og Unge i Nød 1,2)

Børne og Ungdoms Oase 1,2)

Børnecancerfonden 1,2)

Børnefonden 1,2)

Børnehjertefonden 1,2)

Børnenes Kontor 1)

Børnesagens Fællesråd 1)

Børneulykkesfonden 1,2)

BørnSulter 1)

Bøvling Valgmenighed 1,2)

Cafe Hjørnestenen 1,2)

Campus Fonden 1)

CARE Danmark 1,2)

Caritas Danmark 1,2)

CBS Studenterhusets Støtteforening 1,2)

Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik 1)

Center for Visdom og Medfølelse 1,2)

CEPOS (Center for politiske Studier) 1,2)

Child Care Denmark 1,2)

Church of Love 1,2)

City Kirken (Herning) 1,2)

City Kirken (Taastrup) 1,2)

Colitis-Crohn Foreningen 1)

Copenhagen Bethel Missionary Baptist Church 1)

Copenhagen International School 1)

Copenhagen Study Centre 1,2)

Council Center 1,2)

Cult Fonden 1,2)

DanAdopt 1)

Danavox Jubilæumsfond 2)

Danish Heart Fonden 1,2)

Danish Muslim Aid 1,2)

Danmark Hindu Kultur Aktivitets Center 1)

Danmark-Amerika Fondet 1)

Danmarks Bløderforening 1,2)

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler 1,2)

Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse 1,2)

Danmarks Lungeforening 1,2)

Danmarks Naturfond 1,2)

Danmarks Naturfredningsforening 1,2)

Danmarks Psoriasis Forening 1,2)

Danmarks-Samfundet 1)

Danmission 1,2)

Dansk - Georgisk Venskabsforening Mission til Georgien 1,2)

Dansk - Indisk Børnehjælp 1,2)

Dansk Armeniermission 1,2)

Dansk Balkan Mission 1,2)

Dansk Bibel-Institut 1,2)

Dansk Blindesamfund 1,2)

Dansk Børnefond 1,2)

Dansk Center Vedrørende Alkoholisme og Andre Afhængighedssygdomme (DCAA) 1)

Dansk Dyreværn Århus 1,2)

Dansk Dyreværn Aalborg 3)

Dansk Dyreværns Odense Komité 3)

Dansk Epilepsiforening 1,2)

Dansk Ethioper Mission 1,2)

Dansk Europamission 1,2)

Dansk Fibromyalgi-Forening 1)

Dansk Flygtningehjælp 1,2)

Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen 1,2)

Dansk Forening for Rosport 1)

Dansk Forening for Videnskab og Kreativ Intelligens og Transcendental Meditation 1)

Dansk Friskoleforening 1)

Dansk Handicap Forbund 1,2)

Dansk Handicap Idræts-Forbund 1)

Dansk Jernbane-Klub 1)

Dansk Kennel Klub 1)

Dansk Kherwara-Mission 1,2)

Dansk Kristelig Sygeplejeforening 1,2)

Dansk Kræftforskningsfond 1,2)

Dansk Missionsråd 1,2)

Dansk Nefrologisk Selskab 3)

Dansk Oase 1,2)

Dansk Oftalmologisk Selskab 3)

Dansk Ornitologisk Forening 1,2)

Dansk Parkinsonforening 1,2)

Dansk Præmatur Forening 1)

Dansk Rotarys Hjælpefond 1)

Dansk Røde Kors 1,2)

Dansk Sejlunion 1)

Dansk Selskab for Tibetansk Kultur 1,2)

Dansk Skole Skak 1)

Dansk Skytte Union 1)

Dansk Sundhedstjeneste for Slesvig 3)

Dansk Svæveflyver Union 1)

Dansk Søredningsselskab 1)

Dansk Teltmissions Menighed 1)

Dansk Vietnamesisk Forening 1)

Danske Baptisters Kvindeforbund 1)

Danske Døves Landsforbund 1)

Danske Flyveres Fond 3)

Danske Gymnastik - og Idrætsforeninger (DGI) 1)

Danske Hospitalsklovne

Danske Kirkers Råd 1,2)

Danske Sprog- og Litteraturselskab, Det 3)

Danske Sømands- og Udlandskirker 1,2)

De Døves Menighed i København m.fl. 1)

De grønne pigespejdere 1)

De Hjemløses Venner 1,2)

De Små Glæders Legat 3)

Den Almennyttige Støttefond af 02.02.2002 1)

Den Almenvelgørende Fond Askov Møllehus 2)

Den Danske Diakonissestiftelse 1,2)

Den Danske Frimurerorden, Velfærdsdirektoriet 1)

Den Danske Israelindsamling 1,2)

Den Danske Israelmission 1,2)

Den Danske Pattaya-Fond af 2003 1,2)

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke 1,2)

Den Evangeliske Frikirke, Randers 1,2)

Den Frie Universelle Kirke (Liberal Katolsk Kirke) i Danmark 1,2)

Den Katolske Kirke i Danmark, Ansgarstiftelsen 1,2)

Den Kinesiske Kirke i København (KKiK) 1,2)

Den Kongelige Livgardes Officerskorps Fond 1)

Den Koptisk-Ortodoxe Kirke, St. Maria og St. Marcus 1,2)

Den Kristne Forsamling 1)

Den Kristne Menighed 1,2)

Den Kristne Menighed i Holstebro 1,2)

Den Mandæiske Mandea 1)

Den Nyapostolske Kirke i Danmark 2)

Den protestantiske Baptistmenighed 1,2)

Den Reformerte Menighed 2)

Den Russisk-Ortodokse Alexander Nevsky Kirke 1,2)

Den selvejende institution Fregatten Jylland 1)

Den selvejende institution Løgumkloster Refugium 1,2)

Den selvejende institution NGO Fontana 1,2)

Den selvejende institution Pulsen i Salling 1)

Den selvejende institution Ryslinge høj- og efterskole 1)

Den selvejende institution SPORT & EVENT CENTER JEBJERG 1)

Den selvejende institution Sydvestmors Kultur og Fritidscenter 1)

Den selvejende institution Unge & Sorg 1)

Den selvejende institution Winning Nations 1,2)

Den Serbisk Ortodokse Kirke i Danmark 1,2)

Den Sygeplejefaglige Forskningsfond 3)

Den Tyske Reformerte Kirke i København 1)

Den Vietnamesiske Buddhistiske Forening i Danmark 1,2)

Den Vietnamesiske Evangeliske Menighed 1,2)

DepressionsForeningen 1,2)

Det Albanske Trossamfund i Danmark 1)

Det Danske Bibelselskab 1,2)

Det Danske Missionsforbund 1,2)

Det Danske Missionsforbund Betlehem 1,2)

Det Danske Missionsforbund Brovst/Skovsgård Menighed 1,2)

Det Danske Missionsforbunds Menighed i Osted 1,2)

Det Danske Spejderkorps 1,2)

Det Europæiske Hus 1,2)

Det Gyldne Rosenkreuz' Internationale Skole 1,2)

Det Islamiske Forbund i Danmark 1,2)

Det Islamiske Trossamfund i Danmark 1)

Det Islamiske Trossamfund på Fyn 1)

Det Kgl. Vajsenhus' Jubilæumsfond 3)

Det Kristne Hjælpecenter Kildegården 1,2)

Det Mosaiske Trossamfund i København 1,2)

Det Nationale Åndelige Råd For Bahaierne i Danmark 1,2)

Det Økologiske Råd 1,2)

Det Økumeniske Center 1,2)

Diabetesforeningen (Landsforeningen For Sukkersyge) 1,2)

Diakonhøjskolen i Århus 1)

Diakonhøjskolens Diakonforbund 1,2)

Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen 1,2)

Dialogcentret Danmark 1,2)

Dienesmindes Venner 1)

Din Frikirke i Haderslev 1,2)

Din Kirke 1,2)

Disuzo Marondera 1,2)

Drachmanns Hus på Skagen 3)

Dyrefondet 1)

Dyrenes Beskyttelse 1,2)

Dyrenes Dags Komité, c/o Adv. Mogens Klausen 1)

Dyrenes Venner 1)

Døvefonden 1,2)

Døves Kristne Fællesskab København 1,2)

Døves Kristne Fællesskab Vejle 1,2)

Educat 1)

EGV-Fonden (Ældre Fonden) 3)

Ehlers-Danlos Foreningen i Danmark 1,2)

Emmausfonden 1)

Endometriose Foreningen 1,2)

Engholmlegatet 3)

Esbjerg Havneservice 1)

Ethiopiens Børn 1)

Euro Life Kirke 1,2)

Europe Harvest Center 1,2)

Eva og Henry Frænkels Mindefond 3)

Evangeliekirken (Pinsekirken på Frederiksberg) 1,2)

Evangeliemenigheden Langeland 1,2)

Evangeliemenigheden, Pinsekirken i Korsør 1,2)

Evangeliesalen 1,2)

Evangelisk Alliance i Danmark 1)

Evangelisk Børnemission 1,2)

Evangelisk Luthersk Frimenighed, Frederikssund 1,2)

Evangelisk Luthersk Missionsforening i Danmark 1,2)

Evangelisk Luthersk Missionsforening, København 1,2)

Evangelisk Luthersk Netværk 1,2)

Exodus- Kirken 2)

Falsters Baptistmenighed 1,2)

Familier med kræftramte børn 1,2)

Fanø Kunstmuseum 1)

Farsø Evangeliecenter 1,2)

Farsø Frimenighed 1,2)

Filadelfia 1,2)

Finansforbundets Centrale Hjælpefond 3)

First International Baptist Church (FIBC) i Danmark 1,2)

Fjellerup Valgmenighed 1,2)

Fjerritslev Frikirke 1,2)

Folk & Forsvar 1)

Folkekirkens Dagligstue 3)

Folkekirkens Mission 1,2)

Folkekirkens Nødhjælp 1,2)

Fonden "En God Start i Livet" 1,2)

Fonden Bystævneparkens Venner 3)

Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 1)

Fonden Danmarks Flymuseum 1)

Fonden DanWatch 1,2)

Fonden De Stille Stuer 1)

Fonden Den Økologiske Have 1)

Fonden for Esperanto - Domo 1)

Fonden for Focolare-Bevægelsen 2)

Fonden for Guds Verdensvide Kirke, Danmark 1)

Fonden for Gymnastikhøjskolen i Ollerup 1)

Fonden for Socialt Ansvar 1,2)

Fonden for Træer og Miljø 1)

Fonden Hold Danmark Rent 1,2)

Fonden Oluf Høst Museet 3)

Fonden Projekt Udenfor 1)

Fonden Roskilde Festival 1)

Fonden Sagnlandet Lejre 1)

Fonden SAVE AND ALIVE

Fonden Skandinavisk Børnemission 1,2)

Fonden Til Fremme af Antroposofisk Kulturel Virksomhed 1,2)

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Misssioner 1,2)

Fonden til støtte for Kræftens Bekæmpelses patientstøttearbejde 1,2)

Fonden Troens Bevis 1,2)

Fonden Ulvsborg Historisk Værksted 1)

Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning 2)

Foreningen af Danske Døvblinde 1)

Foreningen af evangelisk-lutherske valgmenigheder i Danmark 1,2)

Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen 1)

Foreningen Agape 1,2)

Foreningen Børnelejren på Langeland 1)

Foreningen Cancerramte Børn 1)

Foreningen Dansk-Jødisk Venskab 1,2)

Foreningen Enable 1,2)

Foreningen Evangelist 1,2)

Foreningen Familiecentret La Vida 1,2)

Foreningen for Breklum Missionens Venner i Nordslesvig 1,2)

Foreningen for Stammere i Danmark (FSD) 1)

Foreningen Fæstebonde under Herregården Odden 1)

Foreningen Greenpeace Denmark 3)

Foreningen Grønlandske Børn 1,2)

Foreningen Husdyrenes Vel Fyn 1)

Foreningen KKL - Det Jødiske Nationalfond 1)

Foreningen Klosterhus 1,2)

Foreningen Nepenthes 1,2)

Foreningen nyt Hesteliv 1)

Foreningen OUTsideren 1)

Foreningen Projekt Øst 1,2)

Foreningen Retten Til Liv 1)

Foreningen Roskilde Festival 1)

Foreningen til Værn for Værgeløse Dyr 1)

Foreningen Vesthimmerlands Musikhus Venner 1)

Foreningen Xistenz - Café Retro 1)

Foreningen Ørslev Kloster 1)

Forn Sidr, Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark 1)

Fountain House Fonden Danmark 1)

Frederiksborg Valgmenighed 2)

Frederikshavn Baptistmenighed 1,2)

Frederikshavn Kirkecenter 1,2)

Frelsens Hjælps Menighed Silkeborg 1)

Frelsens Hær 1,2)

Fremtid og Håb 1,2)

Frikirken 1,2)

Frikirken - En Åben Dør 1,2)

Frikirken - tilsluttet Det Danske Missionsforbund 1,2)

Frikirken Aalborg Øst 1,2)

Frikirken COC 1,2)

Frikirken Filadelfia 1)

Frikirken Hillerød 1,2)

Frikirken i Aabenraa, Missionsforbundet 1,2)

Frikirken på Havnen 1,2)

Frilandsmuseets Venner 1)

Friluftsmissionen 1,2)

Frimenigheden Kilden 1,2)

Frimenigheden Kristent Fællesskab 1,2)

Frivilligt Drenge - og Pigeforbund (FDF) 1)

Frøstruphave Efterskole 1)

Fugleværnsfonden 1,2)

Fulton-Stiftelsen 1)

Furesø Frimenighed 1,2)

Fynbo Fonden 2)

Fælledgårdens Plejehjemsfond 3)

Fælleskirken 1,2)

Fårevejle Frimenighed 1,2)

Galten Valgmenighed 1,2)

Genforenings- og Grænsemuseumsfonden 1)

Ghana Venskabsgrupperne 1)

Gigtforeningen 1,2)

Give Baptistmenighed 1,2)

Give-Egnens Museum 1)

Givskud Zoo 1,2)

Gjellerup Valgmenighed 1,2)

Godthåbskirken, Det Danske Missionsforbund, Odense Menighed 1,2)

Gospel Church International 1,2)

Gospel Outreach 1,2)

Gotvedskolen 1)

Greater Love 1,2)

Grenaa Frikirke 1,2)

Grethe Møllers Mindefond 2)

Greve Frikirke, Church of the Nazareene International 1,2)

Grundtvigsk Forum, Kirkeligt Samfund 1)

Grænseforeningen 1)

Græsted Frikirke 1,2)

Handelshøjskolen i København 3)

Handelsungdommens uddannelsesfond 3)

Handicapcentret Kronjylland 1)

Handicappede børns ferier 1)

Hands for Jesus 1,2)

Haslev udvidede Højskoles Elevforening 1)

Havrebjerg Valgmenighed 2)

Hedemølle Efterskole 1)

Hedensted Valgmenighed 1,2)

Heerup Museum 3)

Hellig Kors Klosters Fond 1)

Herlufsholm-Fonden 1)

Herlufsholms Kostskoles Fripladslegat 1)

Herning Frikirke 1,2)

Herning Valgmenighed 1,2)

Hestens Værns Fond til fordel for foreningen "Hestens Værn" 1)

Himalayan Project 1)

Himmelekspressens Komitès Fond 3)

Hindu Kulturelle Forsknings- og Informations  Center 1)

Hjernesagen, Landsforeningen for Apopleksi- og Afasiramte 1,2)

Hjerneskadeforeningen 1)

Hjerteforeningen 1,2)

Hjørring Baptistkirke 1,2)

Holstebro Baptistmenighed 1,2)

Holstebro Frimenighed-Evangelisk Luthersk Oasefællesskab 1,2)

Holstebro Valgmenighed 1,2)

Hospice Fyn, Vangelystkontoen 3)

Hospice Sjælland Den Selvejende Institution 3)

Hospicefonden Danmark 1,2)

HospiceLimfjord 1)

HospiceSønderjylland 1)

Højskoleforeningen for Rudolf Steiner Pædagogik 1)

Høreforeningen 1,2)

Høve Valgmenighed 1,2)

I Mesterens Lys 1,2)

Idræts- og Kultur Fonden Sydvest 1)

IKON-Danmark 1,2)

Impacht Church 1,2)

Indenlandsk Sømandsmission 1,2)

Inge Sørensens Kattehjems Fond 1)

Ingstrup Baptistmenighed 1,2)

Initiativfonden af 23. marts 1994 1)

Institutionen Moralsk Oprustning 1,2)

InterAid Danmark 1,2)

International Aid Services 1,2)

International Børnehjælp 1,2)

International Christian Community ( ICC) 1,2)

International Christian Embassy Jerusalem, Dansk Afdeling 1,2)

International City Baptist Church 1,2)

International Harvest Christian Center 1,2)

International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT) 1,2)

Islamic Jafferia 1,2)

Islams Ahmadiyya Bevægelse 2)

Israelmissionens Unge 1)

JDRF - Fonden for diabetesforskning 1,2)

JegBlevHelbredt 1,2)

Jehovas Vidners Rigssalsforening - Danmark 1,2)

Jehovas Vidners Rigssalsforening for Bornholm 1,2)

Jesu Hjerte Sogn 1,2)

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige I Danmark 1,2)

Jesus Findes 1,2)

Jesus is Lord Church, Copenhagen 1,2)

Joffi Danmark 1,2)

JonathanFonden (The Diamond Fund) 1,2)

Josva Fællesskabet i Aalborg 1,2)

Jubilæumsfonden ved DTU til støtte af DTU's almene udvikling 1)

Jugend Musikfond, Nordschleswig 3)

Julemærkefonden 1)

Jyske Musikkonservatorium, Det 3)

Jægernes Naturfond 1)

Kaas Frikirke, Det Danske Missionsforbund 1,2)

Kamillus, Støtteforening for Hospice 1)

Karma Kadjy Skolen 1)

Karmapa Trust, Det Danske Religiøse Samfund 1,2)

Karmelkirken 1,2)

Kattens Værn 1)

Kembujeh School friends 1)

Kerteminde-Dalby Valgmenighed 1,2)

KFUKs Sociale Arbejde 1,2)

KFUM og KFUK i Danmark 1,2)

KFUMs Sociale Arbejde i Danmark 1,2)

KFUMs Soldatermission i Danmark 1,2)

Kgl. Vajsenhus, Det 3)

KirkeCentret 1,2)

Kirkefondet 1,2)

Kirkeklokkens Missions Indsamling (KMI) 1,2)

Kirkelig Forening for Den Indre Mission i Danmark 1,2)

Kirkeligt Centrum 1)

Kirkens Korshær 1,2)

Kirkernes Integrations Tjeneste 1,2)

Kiropraktik og Sundhed 1,2)

Kirsten og Hans Rasmussens Legat (fond) 3)

Kjellerup & Omegns Valgmenighed 1,2)

KLF, Kirke & Medier 1,2)

Klim Valgmenighed 1,2)

Kløvermarkskirken Holbæk Baptistmenighed, 1,2)

Kofoeds Skole 1,2)

Kolding Valgmenighed 1,2)

Komiteen mod Dyreforsøg 3)

Kontaktcenter Klippen 1)

Kopps Legat, Speciallæge Heinrich Kopp 2)

Kridtkirken, Pinsekirken på Møn 1,2)

KRIS, Landsorganisationen 1)

Krishna templet i Vanløse 1,2)

Krishnabevægelsen, Iskcon i Danmark 1,2)

Kristelig Handicapforening i Danmark 1,2)

Kristelig Lægeforening 1,2)

Kristeligt Arbejde Blandt Blinde 1)

Kristeligt Forbund for Studerende 1,2)

Kristeligt Pressebureau 1)

Kristeligt Studenter-Settlement 1)

Kristen Bibel- og Konferencecenter 1,2)

Kristen Videnskabs Kirke i København 1,2)

Kristen Videnskabs Kirke i Århus 1)

Kristensamfundet i Danmark 1,2)

Kristent Center Midt-Vest 1,2)

Kristent Centrum Aalborg 1,2)

Kristent Fællesskab Odense 1,2)

Kristent Medie Netværk 1)

Kristent Pædagogisk Institut 1,2)

Kristi Kirke, København 1)

Kristus for Alle 1,2)

Kristus Kirken i Vejen 1,2)

Kristuskirken, Rødding 1,2)

Kristuskirkens Baptistmenighed 1,2)

Kronjyllands Valgmenighed 1,2)

Kræftens Bekæmpelse 1,2)

Kræfter til Kræft, Patient- & Støtteforening 1)

Kræftforeningen Tidslerne 1)

Kulturbro-Aalborg 1)

Kvindecenterfonden Dannerhuset 1,2)

Kvindehjemmet i København 3)

Kvindernes U-Landsudvalg 1)

Kvinderådet 1)

Kvækerne. Vennernes Religiøse Samfund i Danmark 1,2)

Kærlighedens Missionærer 1,2)

Kærnehuset i Vejle 1,2)

Københavnerkirken 1,2)

Københavns Bibeltrænings Center 1,2)

Københavns Frimenighed 1,2)

Københavns Højskoleforening Vartov 3)

Københavns Kommunes Legat for Værdige Trængende Personer 3)

Københavns Kristne Center 1,2)

Københavns Mødelokaleforening 1,2)

Københavns Nye Baptistmenighed 1,2)

Københavns Valgmenighed 1,2)

Københavns Vineyard 1,2)

Købnerkirkens Baptistmenighed 1,2)

Købstadsmuseet Den Gamle By 1)

Landsbevægelsen Respekt for Menneskeliv 1)

Landsbyfonden 1)

Landsforeningen Aktive Kristnes Omsorgsarbejde 1,2)

Landsforeningen Autisme 1,2)

Landsforeningen Bedre Psykiatri 1)

Landsforeningen Den Danske Hjælpefond 1,2)

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur 1)

Landsforeningen for efterladte efter selvmord 1)

Landsforeningen For Marfan Syndrom 1,2)

Landsforeningen for Økosamfund 1)

Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn 1)

Landsforeningen Lev 1,2)

Landsforeningen Lænken 3)

Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1,2)

Landsforeningen Natur & Ungdom 1)

Landsforeningen Prader-Willi Syndrom 1)

Landsforeningen Praktisk Økologi 1)

Landsforeningen Sathya Sai Baba 1,2)

Landsforeningen Sind 1,2)

Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk Fibrose 1,2)

Landsforeningen Til Bekæmpelse Af Kredsløbssygdomme 1)

Landsforeningen til Forebyggelse af Kræft 1,2)

Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød 1)

Landsforeningen Ønskefonden 1,2)

Landsorganisationen Børns Vilkår 1,2)

Landsorganisationen Red Barnet 1,2)

Landsorganisationen Udsatte børn og Unge (YoungCare) 2)

Lemvig og Omegns Valgmenighed 1,2)

Leve Børnene/Viva 1,2)

Liberal Katolsk Kirke i Danmark 1,2)

Lions Clubs International Multipeldistrikt 106 Danmark 1,2)

Liselundfonden 1)

Livets Kilde 1,2)

Livslinien 1)

Lollands Baptistmenighed 1)

Louisiana - Museum for Moderne kunst 3)

LungePatient.dk, Lungeforeningen Boserup Minde 1)

Luthersk Missions Ungdom 1)

Luthersk Missionsforening 1,2)

Luthersk Missionsforening Vestjylland 1)

Luthersk Missionsforening, Bornholms afdeling 1)

Luthersk Missionsforening, Københavns Afdeling 1,2)

Luthersk Missionsforening, Lolland-Falster Afdeling 1,2)

Luthersk Missionsforening, Nordsjællands Afdeling 1,2)

Luthersk Missionsforening, Sønderjylland-Fyns Afdeling 1)

Luthersk Missionsforening, Østjyllands Afdeling 1)

Luthersk Missionsforenings Højskole 3)

Luthersk Missions Højskoles Elevfond 3)

Lyngby Baptistmenighed 1,2)

Lægeforeningens Forskningsfond 3)

Læger Uden Grænsers Fond 1,2)

Lærernes Missions Forening 1,2)

Løgstør Frikirke 1,2)

Løkken Frikirke 1,2)

MAF Danmark 1,2)

Maran-Ata Menigheden i Jylland 1,2)

Mariagerfjord Frikirke 1,2)

Marie og Svend A. Sønderups Fond 3)

Marjattahjemmenes Støttefond 1,2)

Martinus Ideal Fonden 3)

Martinus Idealfond 1)

Martyrernes Røst, Kristen Mission 1,2)

Masangas Venner 1)

Mellemfolkeligt Samvirke 1,2)

Mellerup Valgmenighed 1,2)

Menigheden Bibelværkstedet, Nykøbing Falster 1,2)

Menigheden Faderhuset 1,2)

Menighedsfakultetet i Danmark 1,2)

Menighedsfællesskabet Fisken 1,2)

Merkurfonden 1)

Mermaid Projektet 1,2)

Metodistkirken i Danmark 1,2)

Metodistkirkens Sociale Arbejde (Centralmissionen) 1,2)

Midtjyllands Valgmenighed 1,2)

Midtsjællands Baptistmenighed 1,2)

Migrænikerforbundet 1,2)

Mindefonden for lærerinde Karen Svankjær Yde 3)

Mindefonden for skovridder, godsforvalter A.R. Hansen, Holsted Kloster 3)

Mindelegat efter Kirsten og Hans Rasmussens Falster (fond) 3)

Miron Eleonora Christensens Fond 3)

Mission Afrika 1,2)

Mission Danmark 1,2)

Mission Øst 1,2)

Missionaires of Charity 3)

Missionen blandt Hjemløse 1)

Missionsfonden af 4.5.1964 1,2)

Missionsforbundet Frikirken Salem 1,2)

Missionskirken, Rønne (Det Danske Missionsforbund) 1,2)

Mogens Andreassen Fonden 2)

Morslands Historiske Museum 1)

Morsø Frimenighed 1,2)

Moskeforeningen Kbh 1)

Muskelsvindfonden 1)

Mødrehjælpen af 1983 1,2)

Netværket for Økologisk Folkeoplysning og Praksis 1)

Netværkskirken 1,2)

New Life Outreach 1,2)

Nexø Frikirke 1,2)

Nibe Baptistmenighed 1,2)

NOAH, Den selvejende institution 1,2)

Norddjurslands Valgmenighed

Nordjysk Humanitærhjælp, c/o Jens Chr. Niss 1)

Nordschleswigsche Gemeinde 1,2)

Nordsjællands Valgmenighed 1,2)

Norea Radio Danmark 1,2)

Norske Forening  av 1863, Den 3)

Nyreforeningen 1,2)

Nyreforeningens Forskningsfond 3)

Nyt Liv - Forbund for Evangelisation i Danmark 1,2)

Næstved Bykirke 1,2)

Nørager Humanitære Hjælpeorganisation for Russiske Børnehjem 1,2)

Oasefællesskabet, Søhøjlandets Evang. Luth. Frimenighed 1,2)

OCD-foreningen 1)

Odd Fellow Fonden 3)

Odd Fellow Ordenens Børnefond af 1994 3)

Odd Fellow Ordenens Hospice Fond 3)

Odder Frimenighed 1,2)

Odder Valgmenighed 1,2)

Odense Baptistmenighed 1,2)

Odense Valgmenighed 1,2)

Odense Vækkelses Center 1,2)

Odense Zoologiske Have 1)

OK-Fonden 3)

Operaens Venners Fond af 1984 1)

Operation Mission 1,2)

Oplev Jesus 1,2)

Ordet og Israel 1,2)

Organisationen for Vedvarende Energi 1)

Osted Valgmenighed 1,2)

Osteoporoseforeningen (Landsforeningen mod Knogleskørhed) 1)

Oure Baptistmenighed 1,2)

Overlæge dr. med. Einar Geert-Jørgensen og hustru Ellen Geert-Jørgensens Forskningslegat 3)

Phendeling - Center for Tibetansk Buddhisme 1,2)

Pilgrim Foundation 1,2)

Pindsvinevennerne i Danmark 1,2)

Pinsekirken Amager 1,2)

Pinsekirken Byens Kirke 1,2)

Pinsekirken Elim, Horsens 1,2)

Pinsekirken Elim, Tejn 1,2)

PinseKirken Esbjerg 1,2)

Pinsekirken Hobro 1,2)

Pinsekirken i Brovst 1,2)

Pinsekirken i Fredericia 1,2)

Pinsekirken i Hjørring 1,2)

Pinsekirken i Kolding 1,2)

Pinsekirken i Køge 1,2)

Pinsekirken i Thisted 1,2)

Pinsekirken i Vejle 1,2)

Pinsekirken i Ålborg 1,2)

Pinsekirken Kalundborg 1,2)

Pinsekirken København 1,2)

Pinsekirken Nykøbing F. 1,2)

Pinsekirken Nyt Håb 1,2)

Pinsekirken Randers 1,2)

Pinsekirken Rønne 1,2)

Pinsekirken, "Kristent Fælleskab", i Nakskov 1,2)

Pinsekirken, Holstebro 1,2)

Pinsekirken, Århus 1,2)

Plan International Danmark 1,2)

Plant et Træ - eller 2 1)

PowerKirken 1,2)

Projekt Genesis 1)

PROPA prostatacancer Patientforeningen 1,2)

Psoriasis Forskningsfond 1)

Psykiatrifonden 1,2)

PTU, Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede 1,2)

Pædagogisk Forening, Foreningen af Kristne Friskoler 1)

Radiumstationens Forskningsfond v / Århus Sygehus, Onkologisk afdeling 3)

Randers Baptistmenighed 1,2)

Randers Frimenighed 1,2)

Randers HUSmenighed 1,2)

RE:GEN 1,2)

Redningsteknisk Samling, Fonden 3)

Ree Park Conservation Foundation 1,2)

Refugees United Fonden 1)

Refugiefonden, Løgumkloster 3)

Refugiets Venner 3)

Rehabiliterings - og Forskningscenter for Torturofre 1,2)

Rejsefond for Voksne Spastikere 1)

Rinzai Zen Buddhistisk Samfund 1,2)

Ronald McDonald Børnefond 1)

Roskilde Baptistmenighed 1,2)

Rudolf Steiner Skolen i Hjortespring, Michael Skolen 1)

Rudolf Steiner Skolen i Århus 3)

Rumæniensprojektet af 1992 1,2)

Rygmarvsbrokforeningen af 1988 1)

Ryslinge Frimenighed 1,2)

Ryslinge Valgmenighed 1,2)

Rødding Frimenighed 1,2)

Røde Kors Hjemmet i Løgstør 3)

Rørlandskirken, Missionsforbundet 1,2)

Rådet for Større Færdselssikkerhed 1)

Salt and Light 1,2)

Samvirkende Menighedsplejer 1,2)

Sankt Lioba Kloster 2)

Sankt Vincent Grupperne 1,2)

Saralystkirken 1,2)

Sarons Slettes Missions - og Nødhjælpscenter 1,2)

ScanAid 1,2)

Scleroseforeningen 1,2)

Sct. Bernhards Stiftelse 1,2)

Sct. Maria Hospice Center 1)

Sdr. Bork Nødhjælp, c/o Sonja Laugesen 1,2)

Sdr. Nærå Valgmenighed 2)

Selskabet Lysglimt 1)

Selskabet til støtte for Pakistans Kirke 1,2)

Sex og Samfund 1,2)

Shalom 1,2)

Shir Hatzafon 1,2)

Shri Ram Chandra Mission 1)

Siemensfonden 2)

Silkeborg Baptistmenighed 1,2)

Sindal Baptistmenighed 1,2)

Siri Guru Singh Sahba Copenhagen 1)

Sjølundkirken Næstved 1,2)

Skagens Museum 1,2)

Skanderup Valgmenighed 1,2)

Skjern Valgmenighed 1,2)

Skodsborg Observationsspædbørnehjem 3)

Skovlunde Frikirke 1,2)

Skuespillerforeningen af 1879 1)

Slagelse Baptistmenighed 1)

Slagelse Christian Life Frikirke 1,2)

Slesvig Ligaen 1)

Solvognen, Kunst- og Filosoficentret 1)

Soransk Samfunds Boligfond 3)

Soroptimist International i Danmark 1,2)

SOS-Børnebyerne, Danmark 1,2)

Sozialdienst Nordschleswig 1)

Spastikerforeningen 1,2)

Specialist People Foundation 1,2)

Spedalskhedsmissionen 1,2)

Sporvejshistorisk Selskab 1)

Spøttrup Hallen 1)

St. Alban`s Church, Copenhagen 1,2)

St. Petri Menighedsråd 1)

Stairway Danmark 1)

Statens Arkiver 2)

Stenlille Frikirke 1)

Stevns Valgmenighed

Stiftelsen Georg Stages Minde 1)

Stomiforeningen COPA 1)

Stop Sult Fonden 1,2)

Storkøbenhavnske Odd Fellow Logers Humanitære Fond 3)

Strandkirkefællesskabet 1,2)

Strandvejskirken 1,2)

STS International Solidarity 1,2)

Studentermenigheden i Århus 1)

Støttecenter mod incest 1)

Støttefond for Møltrup Optagelseshjem 1)

Støtteforeningen for Anker Fjord Hospice 1)

Støtteforeningen for Hospice i Odder 3)

Støtteforeningen for Hospice i Sønderjylland 1,2)

Støtteforeningen for Hospice-Center Sydvestjylland 1)

Støtteforeningen for Skive Sygehus 3)

Støtteforeningen for Usa River Børnehus 1,2)

Støtteforeningen Hospice Djursland 1)

Støtteforeningen Hospice Sydfyn 1)

Støtteforeningen til Bevarelse af Vesthimmerlands Sygehus i Farsø 1)

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda 1)

Summit Lighthouse, Kirkesamfundet 1,2)

Sundhedspersonalets Missionsfællesskab 1,2)

Svendborg Baptistmenighed 1,2)

Svendborg Menighedscenter 1,2)

Svendborg Søfartsskole 1)

Svenska Gustafskyrkan 1,2)

Sydfyns Frimenighed 2)

Syvende Dags Adventistkirken, Danmark 1,2)

Sæby Baptistmenighed 1,2)

Søhøjlandets Valgmenighed 1,2)

Sømandsstiftelsen Bombebøssen 3)

Sønderskovhjemmet 1)

Tandsundhed Uden Grænser 1,2)

Tarab Institute International 1,2)

Tariqa Burhania Dusuqiya Shazuliya 1,2)

Terre des Hommes, Danmark 1,2)

The International Church of Copenhagen 1,2)

The Redeemed Christian Church of God Jesus Center, København 1,2)

The River of Life 1,2)

Thisted Baptistkirke 1,2)

Thorsted Frimenighed 1,2)

Thylands Menighed, Det danske Missionsforbund 1,2)

Tibet Charity 1,2)

Tove Birthe Jensens Mindelegat 3)

Trankebarfondet 1,2)

Trapholtfonden 3)

Troens Ord 1,2)

Trængstrup Frimenighed 1,2)

Tværkulturelt Center 1,2)

Tølløse Baptistmenighed 1,2)

Tønder Frikirke 1,2)

Tåstrup Menighedshus 1)

U-Landsforeningen Ibis 1,2)

U-Landsforeningen Svalerne 3)

U-Landshjælp Til Selvhjælp 1,2)

Ubberup Valgmenighed 1,2)

Ungdom Med Opgave 1,2)

Ungdommens Røde Kors 1)

Ungdommens Vel, KFUM og KFUK's børne og ungdomsforsorg 3)

Unge for Menneskerettigheder 1)

Unge Hjem - En folkekirkelig bevægelse for hele familien 1)

UNIC - en kirke i tiden 1,2)

Unicef Danmark 1,2)

United Christian Broadcasters Danmark 1)

UNITED Øresundskyrkan Malmö 1,2)

Vadum Menighed, Vadum Kirkecenter (Det Danske Missionsforbund) 1,2)

Vagttårnets Bibel- og Traktatselskab 1,2)

Valgmenigheden i København 1,2)

Vallekilde Valgmenighed 1,2)

Vanførefonden 3)

Vartov Valgmenighed 1,2)

Vejle Frimenighed 1,2)

Vejlefjord-Fonden 1,2)

Vejstrup Valgmenighed 1,2)

Ventilen Danmark 1)

Verdensdiabetesfonden 1,2)

Vesterkirken i Stenum 1,2)

Vestermarkskirken, Det Danske Missionsforbund-Grindsted 1,2)

Vesthimmerlands Frimenighed 1,2)

Viborg Baptistmenighed 1,2)

Viborg Internationale Pinsekirke 1,2)

Vineyard Roskilde 1,2)

Voldhøj Valgmenighed 1,2)

Vrå Baptistmenighed 1,2)

Vrå Valgmenighed 1,2)

Vægterne 1,2)

Watpa Copenhagen 1)

Wizo i Danmark 1)

Word of Faith Missionary Church 1,2)

WSPA Danmark 1,2)

WWF Verdensnaturfonden 1,2)

Wycliffe Bibeloversættere i Danmark 1,2)

Xpect Pinsekirken Herning 1,2)

Y's Men International Region Danmark 1)

Youth for Christ - Danmark 1,2)

Zeppelin- og Garnisons Museum Tønder 3)

Zion Menighed 1,2)

Zoologisk Have i København 1,2)

Ældre Sagen, Landsforeningen 1)

Øjenfonden 3)

Øjenforeningen Værn om Synet 1)

Ølgod Valgmenighed 1,2)

Øst-Hjælp 1)

Østens Assyriske Kirke 1,2)

Østervrå Baptistmenighed 1,2)

Østervrå Frikirke 1,2)

Østhimmerlands Baptistmenighed 1,2)

Åbenkirke 1,2)

Åbne Døre 1,2)

Ågård Frimenighed 1,2)

Århus Baptistmenighed 1,2)

Århus Bykirke 1,2)

Århus Bønne Center 1,2)

Århus Frikirke 1,2)

Århus Symfoniorkesters Fond af 13.4.1983 1)

Århus Valgmenighed 1,2)