Blanketnr.
04.055
Formål med blanketten

Denne blanket skal anvendes til at oplyse fradragsberettigede tab på fast ejendom, finansielle kontrakter og aftaler mv. samt negative afkast på forsikrings- og policeordninger, der kan fremføres til modregning i tilsvarende fortjeneste i senere indkomstår.

Hvis du sender blanketten som en vedhæftet fil i en mail til Skattestyrelsen, skal filen først gemmes på din egen computer, før filen vedhæftes mailen.

Du kan sende den udfyldte blanket til os ved at logge ind på skat.dk og vælge Kontakt > Skriv til os > Indsend/Indberet til os (fx blanket).

Den 1. juli 2018 blev SKAT delt i syv nye styrelser. En af dem er Skattestyrelsen. 

Hvis du skal bruge en blanket for årene før 2018, har den stadig SKATs navn og logo. Blanketterne kan fortsat anvendes.

PDF-udgave

Hent blanket 04.055 2019

2018   2017   2016   2015

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.