Skyldneren skal som hovedregel have underretning om tid og sted for udlæggets foretagelse, jf. RPL § 493, stk. 1.

Tidspunktet fastsættes under hensyn til følgende:

  1. Fuldbyrdelsesfristen skal være overholdt, jf. RPL § 485 (se G.2.1)
  2. Underretning eller tilsigelse skal være sket, jf. RPL §§ 493, stk. 1, og 494 (se G.2.5 og G.2.6)
  3. Den praktiske tilrettelæggelse af udlægsarbejde

Stedet for udlægsforretningen fastsættes under hensyn til følgende:

  1. RPL § 487 (se G.1.3.3 )
  2. pantefogdens kendskab til skyldneren og den praktiske tilrettelæggelse af udlægsarbejdet

Værnetingsreglen i RPL § 487 er afgørende for, i hvilken retskreds udlægsforretningen kan gennemføres. Om skyldner vil kunne tilsiges til udlægsforretningen, afgøres af SKINDL § 10, som svarer til tilsigelsesbestemmelsen i RPL § 494. SKINDL § 10 og RPL § 494 er ikke værnetingsregler, men bestemmelser, der fastlægger, i hvilke situationer den særlige underretningsform, som tilsigelsen er udtryk for, kan anvendes. Da tilsigelsen er forbundet med en adgang til at lade skyldner politifremstille ved udeblivelse uden anmeldt lovligt forfald, er der med disse bestemmelser indført en grænse for, hvor langt skyldner skal rejse fra den retskreds, hvor skyldner typisk opholder sig, dvs. bopæl, opholdssted eller virksomhedsadresse, for at kunne deltage i udlægsforretningen. Grænsen er sat ved den tilstødende retskreds. For at kunne gennemføre udlægsforretningen i denne tilstødende retskreds skal denne retskreds rumme et efter RPL § 487 lovligt værneting.

Påbegyndes udlægsforretningen på skattecentret, skal det nøjagtige tidspunkt angives.

Foretages udlægsforretningen uden for skattecentrets adresse, angives tid og sted så præcist, som den praktiske tilrettelæggelse af arbejdet tillader. Angivelse af dato og formiddag/eftermiddag anses for tilstrækkeligt, ligesom der kan angives alternative datoer.