Du skal betale AM-bidrag og arbejdsudlejeskat fra din første arbejdsdag i Danmark samtidigt med, at skatten bliver sat ned i dit hjemland.

For at undgå at du betaler skat i flere lande af den samme løn, har Danmark aftalt med en række andre lande, at du skal betale skat i det land, hvor du arbejder. Aftalerne indeholder en udtagelse om, at hvis du arbejder i Danmark i mindre end 183 dage for en udenlandsk arbejdsgiver, så betaler du skat i hjemlandet. Men når du er arbejdsudlejet, udfører du arbejde for den danske virksomhed og 183 dages undtagelsen gælder ikke.

Hvis du bor i Norden og arbejder offshore Danmark i forbindelse med olieindvinding, skal du dog kun betale skat, hvis du er i Danmark mere end 30 dage inden for en 12 måneders periode.

Arbejdsudlejeskat

Du skal betale 30 procent bruttoskat af hele din løn og af andre skattepligtige goder, du tjener ved at arbejde i Danmark. Den danske lejer skal tilbageholde din skat i betalingen til din arbejdsgiver. Du skal derefter afregne med din arbejdsgiver.

Arbejdsudlejeskatten er en endelig skat, og du skal derfor ikke have dansk CPR-nummer eller aflevere en dansk selvangivelse. Du får en årsopgørelse, der viser, hvad du har betalt i dansk skat. Med den kan du søge om at få din skat sat ned i dit hjemland.

Du kan vælge at få din skat opgjort efter reglerne om almindelig begrænset skattepligt. Så bliver skatten opgjort efter de almindelige danske skatteregler. Du kan læse mere i Om skat - for dig, der bor i udlandet og arbejder i Danmark. Hvis du vælger det, skal du indsende en selvangivelse inden den 1. maj året efter indkomståret.

Du kan også vælge at betale skat som grænsegænger, hvis mindst 75 procent af din løn stammer fra Danmark. Du kan læse mere i SKATs vejledning Beskatning efter grænsegængerreglerne.

AM-bidrag

Hvis du er arbejdsudlejet til at arbejde i Danmark, skal du betale 8 procent AM-bidrag.

Indtil den 31. december 2010 kan du blive fritaget fra at betale AM-bidrag, hvis du er socialt sikret i dit hjemland. I skemaet kan du se, om du kan blive fri for at betale AM-bidrag.

Du bor i

Skal du betale AM-bidrag frem til den 31. december 2010?

Færøerne eller Grønland.

Nej, du skal ikke betale AM-bidrag i Danmark.

Et EØS-land:
Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien (inkl. Nordirland), Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn eller Østrig.

Du kan være socialt sikret i dit hjemland, når du arbejder midlertidigt i Danmark. Du skal bede myndighederne i dit hjemland om en blanket E 101 som dokumentation for, at du er socialt sikret derhjemme.
Når den danske virksomhed, du er udlejet til, får blanketten, tilbageholder den ikke AM-bidrag.

Et land, der har en aftale med Danmark om social sikring:
Canada, Chile, Israel, Kroatien, Makedonien, Marokko, New Zealand, Pakistan, Québec, Schweiz, USA eller Tyrkiet.

Du kan være socialt sikret i dit hjemland, når du arbejder midlertidigt i Danmark. Du skal bede myndighederne i dit hjemland om en erklæring om, at du er socialt sikret derhjemme.
Når den danske virksomhed, du er udlejet til, får blanketten, tilbageholder den ikke AM-bidrag.

Andre lande, der ikke har en aftale med Danmark om social sikring.

Ja, du skal betale AM-bidrag.

Reglerne om social sikring er forklaret i vejledninger fra Sikringsstyrelsen, der findes på www.dss.dk.

Fra den 1. januar 2011 kan du ikke længere blive fritaget for at betale AM-bidrag.

Hvad skal du huske?

Du skal have en blanket E101 eller en erklæring om, at du er socialt sikret i dit hjemland, for at blive fri for at betale AM-bidrag indtil den 31. december 2010.

Hvis du vil have din skat beregnet med almindelige skatteprocenter og fradrag, skal du have et skattepersonnummer og aflevere en selvangivelse inden den 1. maj året efter indkomståret. Du kan læse mere i vejledningen Om skat - for dig, der bor i udlandet og arbejder i Danmark. Se huskelisten på sidste side i vejledningen.

Du kan bede om at få skatten sat ned i dit hjemland.