Som længstlevende ægtefælle, har du særlige rettigheder i forbindelse med skiftet.

Du har altid ret til:

  • At få udleveret ting til dit personlige brug, når tingenes værdi ikke står i misforhold til formueforholdet
  • At udtage genstande, der er erhvervet til mindreårige børns brug.

Du kan altid udtage værdier for 710.000 i 2014 (680.000 kr. i 2013), når du også påtager dig ansvaret for afdødes gældsforpligtelser. I dette beløb indgår værdien af din egen del af fællesejet, arv efter afdøde ægtefælle samt eventuelt eget særeje.

I beløbet indgår:

  • Værdien af hele fællesejet
  • Værdien af afdødes særeje
  • Værdien af eget særeje
  • Forsørgertabserstatning, livsforsikringer, pensionsydelser og lignende ydelser, der kommer til udbetaling til dig i anledning af dødsfaldet.

Din skattemæssige stilling er som ved uskiftet bo.

Gæld
Du skal sørge for at betale afdødes gæld. Du skal også sørge for at indrykke en meddelelse om dødsfaldet i Statstidende senest i forbindelse med skifterettens udlevering af boet til afdødes kreditorer - et såkaldt proklama (se ordliste). Proklamaet indeholder meddelelse om dødsfaldet og opfordrer eventuelle kreditorer til at melde sig inden en frist på 8 uger. Hvis de ikke har meldt sig inden fristens udløb, kan de ikke senere kræve penge af boet. Det er uden betydning, om en kreditor kender til proklamaet. En regning sendt til afdødes bopæl efter dødsfaldet og inden udløbet af fristen på de 8 uger anses for rettidigt anmeldt.

Skifteretten kan hjælpe med at udfylde proklama-blanketten til Statstidende. Blanketten finder du på www.domstol.dk - Blanketter - Dødsfald - Privat skifte.

Skattekrav
Skattekrav, der endnu ikke er opgjort, når proklamaet udløber, skal betales alligevel. Indregnet restskat mv., der er overført til opkrævning i dødsåret, er heller ikke omfattet af proklamaet.