Grundlaget for forskudsskatteberegningen er forskudsopgørelsen, der foretages på grundlag af slutligningen (årsopgørelsen) for det næstsidste år før indkomståret eller på grundlag af en ændret forskudsopgørelse for året før indkomståret. I begge tilfælde reguleres de indkomstbeløb, der indgår i forskudsregistreringen, årligt, jf. bek. nr. 938 af 26. august 2011 (forskudsbekendtgørelsen for 2012). Ejendomsværdiskat indgår i den samlede forskudsskat på forskudsopgørelsen. Fra og med indkomståret 2012 indgår beregnet arbejdsmarkedsbidrag også i den samlede forskudsskat på forskudsopgørelsen.