Dato f.off.SKM/ISBN-nr.OverskriftTypeEmne
30-10-20SKM2020.433.SRAnsættelse af salgsmedarbejder, fast driftssted, hjemmekontorBindende svarSelskabsbeskatning
29-10-20SKM2020.432.SRIkke fast driftssted ved medarbejders arbejde fra sit private hjemBindende svarSelskabsbeskatning
29-10-20SKM2020.411.SRSelvstændigt erhvervsdrivende, deltagelse i interessentskabBindende svarVirksomheder
28-10-20SKM2020.431.SRLøbende ydelse - maksimeret variabel salgssum - salg af aktier P/SBindende svarPersonlig indkomst
28-10-20SKM2020.430.LSROpkrævning af told - Debitor for toldskyldAfgørelseSærlige procedurer
27-10-20SKM2020.429.SRAktieindkomst - Udenlandsk selskab - LempelseBindende svarKapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
27-10-20SKM2020.428.SRTysk ejendomsfond var ikke hjemmehørende i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og TysklandBindende svarSelskabsbeskatning
26-10-20SKM2020.427.LSRUdenlandsk trust anset for en skattemæssigt transparent enhedAfgørelseSelskabsbeskatning
26-10-20SKM2020.426.LSRRefusion af udbytteskatterAfgørelseAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
23-10-20SKM2020.425.SRBortforpagtning af skovejendomme - pengetankreglen - successionBindende svarAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
23-10-20SKM2020.424.LSRAfslag på anmodning om henstand efter skatteforvaltningslovens § 51AfgørelseAfdragsordninger og henstand
23-10-20SKM2020.423.SRSAFE - Konvertibel obligationBindende svarAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
23-10-20SKM2020.422.LSROverdragelse af skib anset som momspligtigAfgørelseMomspligt
23-10-20SKM2020.421.LSROverdragelse af ejendom - GavebeskatningAfgørelseSalg
23-10-20SKM2020.420.LSRAfslag på anmodning om henstand efter skatteforvaltningslovens § 51AfgørelseAfdragsordninger og henstand
22-10-20SKM2020.419.SRMoms på fast ejendom - særskilt levering af en bebygget grundBindende svarMomspligt
21-10-20SKM2020.418.SRIndsamlede midler skattefri for forening og for modtagereBindende svarSelskabsbeskatning + Personlig indkomst
20-10-20SKM2020.417.BRLigningslovens § 16 E – indirekte lån ydet før eller efter lovbestemmelsens virkningstidspunktDomPersonlig indkomst
20-10-20SKM2020.416.SREn erhvervsdrivende fond kunne ved opgørelsen af fondens skattepligtige indkomst fratrække en lang række udgifter, som fonden afholdt, som interne eller eksterne almennyttige uddelinger efter fondsbeskatningslovens § 4, stk. 1Bindende svarSelskabsbeskatning
20-10-20SKM2020.415.SRVærdipapirer - momsfritagelse - forhandlinger - advokatydelserBindende svarMomsfritagelse og -godtgørelse
20-10-20 Udkast til styresignal om tilbagekaldelse af tilladelse til skattefri omstrukturering begrundet i efterfølgende væsentlige ændringerUdkast til styresignalSelskabsbeskatning
16-10-20SKM2020.414.SRKøb af andele i nyetableret partnerselskab, værdiansættelse, selvstændigt erhvervsdrivende, lig-ningslovens § 4Bindende svarVirksomheder
16-10-20SKM2020.413.SKTSTIndefrysning af ejendomsskatter - rentesats 2021SKM-meddelelseEjendomsskat
16-10-20SKM2020.412.SRKøb af interessentskabsandel, selvstændigt erhvervsdrivende, ligningslovens § 4Bindende svarVirksomheder
13-10-20SKM2020.410.SRLønsumsafgift - Opgørelse af lønsumsafgiftsgrundlaget - 60/40-reglenBindende svarAndet om lønsumsafgift
13-10-20SKM2020.409.SRVærdipapirer - momsfritagelse - forhandlinger - advokatydelserBindende svarMomsfritagelse og -godtgørelse
12-10-20SKM2020.408.LSREkstraordinær genoptagelseAfgørelseNår man ønsker en sag genoptaget
12-10-20SKM2020.407.LSRForskerskatteordningenAfgørelsePersonlig indkomst
09-10-20 TariferingsforordningerJuridisk vejledningTarifering
09-10-20SKM2020.406.LSRForhøjelse af momstilsvar – Vederlagsfri overdragelseAfgørelseMomspligt
09-10-20SKM2020.405.BRFritagelse for registreringsafgift - anvendelse af køretøj - rustvogneDomMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
09-10-20SKM2020.404.LSRYderligere værdi af fri bil - BeskatningsgrundlagAfgørelsePersonlig indkomst
09-10-20SKM2020.403.LSRSalg af lejligheder - Momsfrit eller momspligtigt salg – Etablering af lejligheder i loftsrumAfgørelseByggeri
09-10-20SKM2020.402.LSRPensionsbeskatning – EU-ansættelse – Objektiv skattefritagelseAfgørelsePensionsafkastbeskatning (PAL)
09-10-20SKM2020.401.SRMomsfritagelse - værdipapirer - formidling - digitalt handelssystemBindende svarMomspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse
09-10-20SKM2020.400.LSRFortjeneste/tab ved handel med kryptovalutaAfgørelsePersonlig indkomst
08-10-20SKM2020.399.SRMoms på fast ejendom - salg af fast ejendom med stort jordtilliggende - funktionsdygtig bygningBindende svarMomspligt
08-10-20SKM2020.398.MOTORSTElektronisk aktivering af ekstraudstyr – registreringsafgift – afgiftspligtig værdiBindende svarMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
05-10-20SKM2020.397.VLRTransfer Pricing – Transfer Pricing-dokumentation – TNM-metodenDomTransfer pricing
05-10-20SKM2020.396.ØLRDirekte følge-reglenDomPersonlig indkomst
05-10-20SKM2020.395.LSRForholdsmæssig registreringsafgift - LeasingAfgørelseMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift