Dato f.off.SKM/ISBN-nr.OverskriftTypeEmne
19-08-19 Praksis vedrørende betaling af rentegodtgørelse i forbindelse med tilbagebetaling af told mv. når en EU-forordning er erklæret ugyldig eller ophævet af Unionens retsinstanserUdkast til styresignalErhvervsmæssig import
15-08-19SKM2019.401.LSRTilbagekaldelse af tilladelse til skattefri aktieombytning – Aktieavance vedrørende afståelse af aktierneAfgørelseKapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
15-08-19SKM2019.400.LSRForhøjelse af momstilsvar – Fradrag for importmomsAfgørelseFradrag
15-08-19SKM2019.399.LSRHenstand med fraflytterbeskatning - SikkerhedsstillelseAfgørelseAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
15-08-19SKM2019.398.ØLRFradrag for tab på valutaterminskontrakterDomKapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
15-08-19SKM2019.397.SRPensionsbeskatning - Skattebegunstigede pensionsmidler - InvesteringBindende svarPensionsafkastbeskatning (PAL)
15-08-19SKM2019.396.SRFonds udgifter til køb af grund og byggeriBindende svarSelskabsbeskatning
15-08-19SKM2019.395.SKTSTKursdata til skattemæssig indberetningSKM-meddelelseAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
14-08-19SKM2019.394.BROmkostningsgodtgørelse – hæftelse – aftalegrundlagDomNår man vil klage
14-08-19SKM2019.393.BRKontingent til forening - ikke fradragsberettigetDomSelskabsbeskatning
14-08-19SKM2019.392.SKTSTKapitalafkastsatsen og rentekorrektionssatsen for 2019SKM-meddelelseKapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
13-08-19SKM2019.391.ØLRIndsættelser på bankkonti – midlertidige selskabskonti – usædvanlig fremgangsmådeDomPersonlig indkomst
12-08-19SKM2019.390.SRTegningsretter til aktier – Black ScholesBindende svarAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
12-08-19SKM2019.389.SRTrust – ledelsens sæde i DanmarkBindende svarSelskabsbeskatning
05-08-19SKM2019.388.VLRMoney transfer – kontoindsætninger – låneaftale – grov uagtsomhed – varslingsfristDomForskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
05-08-19SKM2019.387.TOLDSTÆndring af betalingsfristen i forbindelse med positive rettelsesangivelser (efterbetaling af told ved rettelsesangivelser), foranlediget af debitor selvStyresignalErhvervsmæssig import
02-08-19SKM2019.386.BRRegistreringsafgift – afgiftsfritagelse – mandskabsvognDomMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
01-08-19978-87-417-0529-3TariferingsforordningerJuridisk vejledningTarifering

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter