Dato f.off.SKM/ISBN-nr.OverskriftTypeEmne
17-02-20 Praksisændring og genoptagelse - hæftelse iht. chokoladeafgiftsloven § 29, stk. 2 - udkast til styresignalUdkast til styresignalIs, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te
14-02-20SKM2020.73.ØLRIkke ekstraordinær genoptagelse af en fonds af- giftstilsvarDomNår man ønsker en sag genoptaget + Fradrag + Processuelle bestemmelser
14-02-20SKM2020.72.BRSejlads i ”international trafik” – Artikel 14, stk. 3 i Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og CypernDomPersonlig indkomst
13-02-20SKM2020.71.HRSpørgsmål om momspligt af forhøjede parkeringsafgifter i privatejede parkeringsanlægKendelseAndet om moms
13-02-20SKM2020.70.SRAfgiftspligt, mineralolieafgiftsloven, Liquified Natural Gas (LNG)Bindende svarEnergi og kuldioxid
12-02-20SKM2020.69.SRFusion - underskudsbegrænsningBindende svarSelskabsbeskatning
11-02-20SKM2020.68.HRVærdiansættelse af virksomhedsobligationer under finanskrisenDomSelskabsbeskatning + Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
11-02-20SKM2020.67.ØLRVærdiansættelse af fast ejendom i dødsbo – sagkyndig vurderingKendelseProcessuelle bestemmelser
10-02-20SKM2020.66.ØLRVærditabsberegning for brugt leasingkøretøj - EksportgodtgørelseDomMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
10-02-20SKM2020.65.SRPensionsbeskatning – EU-ansættelse – Objektiv skattefritagelseBindende svarPensionsafkastbeskatning (PAL)
07-02-20SKM2020.64.LSRKursgevinst på gæld i fremmed valuta i kommanditselskabAfgørelseKapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
07-02-20SKM2020.63.LSRTransfer pricing - Omkvalificering af skattefrit udbytteAfgørelseTransfer pricing
07-02-20SKM2020.62.LSRTransfer pricing – Omkvalificering af skattefrit udbytteAfgørelseTransfer pricing
06-02-20SKM2020.61.BRSyn og skøn over fordringers værdi for hele år afskåretKendelseProcessuelle bestemmelser
06-02-20SKM2020.60.BRBefordringsfradrag lønindkomstDomPersonlig indkomst
06-02-20SKM2020.59.SRA.m.b.a. - Forsyningsselskaber - Omstrukturering - beskatning af andelshavereBindende svarSelskabsbeskatning
05-02-20SKM2020.58.SRForskerskatteordning - Fast driftssted - DatterselskabBindende svarForskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
05-02-20SKM2020.57.VLROm ordinær genoptagelse af en skatteansættelseDomNår man ønsker en sag genoptaget
05-02-20SKM2020.56.SREn kommune var ”et dansk ultimativt moderselskab” i henhold til konsolideringsreglen i SEL § 11, stk. 4Bindende svarSelskabsbeskatning
05-02-20SKM2020.55.HRSkattepligt af erstatning for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftaleDomPersonlig indkomst
04-02-20SKM2020.54.BRMaskeret udbytte – rette indkomstmodtagerDomPersonlig indkomst
04-02-20SKM2020.53.ØLRAnmodning om ændring af skattefri fusion til skattepligtig – omgørelse – selvangivelsesomvalgDomVirksomheder
04-02-20SKM2020.52.SRSuccession - pengetankreglen - vindmøller og solcellerBindende svarAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
04-02-20SKM2020.51.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrugDomPersonlig indkomst
03-02-20SKM2020.50.SKTSTPålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 62 - platformsbaserede tjenesterSKM-meddelelsePersonlig indkomst
03-02-20 Toldtariffen 2020-1Juridisk vejledningTarifering