Hent procedurekoder i excel-format

Hent procedurekoder i CSV format

Gruppe

Procedure

01

Overgang til fri omsætning af varer, der samtidig videresendes som led i samhandlen mellem dele af EU's toldområde omfattet af EU's afgiftsområde og visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes afgiftsområder eller som led i samhandlen mellem disse områder (Rådets direktiv 77/388/EØF).  

Overgang til fri omsætning af varer, der samtidig videresendes som led i samhandlen mellem EU og Fyrstedømmet Andorra samt mellem EU og Republikken San Marino

07

Varer, der ved oplæggelse i provianteringsvirksomhed bliver bragt i fri omsætning

40

Varer, der ikke er genstand for en afgiftsfri leverance, der fortoldes til fri omsætning og frit forbrug 

42

Varer, der er genstand for en afgiftsfri leverance, der fortoldes til fri omsætning 

48

Samtidig overgang til frit forbrug og fri omsætning af ombytningsvarer under proceduren for passiv forædling, inden varerne udføres midlertidigt. 

49

Overgang til fri omsætning af varer som led i samhandlen mellem dele af EU's toldområde omfattet af EU's afgiftsområde og visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes afgiftsområder eller som led i samhandlen mellem disse områder (Rådets direktiv 77/388/EØF).  

Overgang til fri omsætning af varer der samtidig videresendes som led i samhandlen mellem EU og Fyrstedømmet Andorra samt mellem EU og Republikken San Marino. 

51

Varer, der ønskes henført under ordningen for aktiv forædling, suspension 

53

Varer, der midlertidigt indføres med henblik på returnering i uforandret stand 

61

Varer, der genindføres til fri omsætning og frit forbrug 

68

Genindførsel med samtidig delvis overgang til frit forbrug og overgang til fri omsætning og henførsel under andre oplagsprocedurer end toldoplagsprocedure 

71

Oplæggelse af varer på toldoplag 

91

Indførsel af varer til forarbejdning under toldkontrol 

99

Anden særlig indførsel 

 

 

 

Proce-
durekode
Tekst                        Ajourført 11.05.2017
0100009 Overgang til fri omsætning af varer, der samtidig videresendes som led i samhandelen mellem EU og Fyrstedømmet Andorra samt mellem EU og Republikken San Marino - fortoldning uden forudgående procedure
0700009 Varer, der ved oplæggelse i provianteringsvirksomhed bliver bragt i fri omsætning - uden forudgående procedure.
0700E01 Varer, der ved oplæggelse i provianteringsvirksomhed bliver bragt i fri omsætning - uden forudgående procedure, anvendt enhedsværdier TK artikel 173 til 177.
70000 Varer, der ved oplæggelse i provianteringsvirksomhed bliver bragt i fri omsætning - uden forudgående procedure, anvendt fast importværdi.
0751F42 Varer, der ved oplæggelse i provianteringsvirksomhed bliver bragt i fri omsætning - Fortoldning af forædlingsprodukter, når de pålægges de for dem gældende importafgifter (artikel 122, litra a, i kodeksen)
0751F43 Varer, der ved oplæggelse i provianteringsvirksomhed bliver bragt i fri omsætning - Fortoldning af varer, der er henført under aktiv forædling, eller overgang til fri omsætning af forædlingsprodukter 
0754F42 Varer, der ved oplæggelse i provianteringsvirksomhed bliver bragt i fri omsætning -Fortoldning af forædlingsprodukter, der har været indført under ordningen for aktiv forædling, suspensionsordning, i 
0754F43 Varer, der ved oplæggelse i provianteringsvirksomhed bliver bragt i fri omsætning - Fortoldning af varer, der er henført under aktiv forædling, eller overgang til fri omsætning af forædlingsprodukter,
0771009 Varer, der ved oplæggelse i provianteringsvirksomhed bliver bragt i fri omsætning - fra toldoplag
0791009 Varer, der ved oplæggelse i provianteringsvirksomhed bliver bragt i fri omsætning - efter bearbejdning under toldkontrol
0792009 Varer, der ved oplæggelse i provianteringsvirksomhed bliver bragt i fri omsætning - efter bearbejdning under toldkontrol i en anden medlemsstat.
2100100 Udførte varer når færdigvaren fortoldes under procedurekode  6121B02, 6121B03, 6121100, 
2100199 Udførte varer når færdigvaren fortoldes under procedurekode 5121199, 5121A02, 5121A03, 5121A08 
2100200 Udførte varer når færdigvaren fortoldes under 6121200
2100299 Udførte varer når færdigvaren fortoldes under procedurekode 5121199, 5121A02, 5121A03, 5121A08, 5121E01,5121E02
2100B54 Udførte varer når færdigvaren fortoldes under 6121154,6121254,
2200B53 Udførte varer når færdigvaren fortoldes under procedurekode 5122299, , 6122200
4000000 Fortoldning af varer uden forudgående procedure.
4000008 Fortoldning uden forudgående procedure (visse kunstgenstande, antikviterter og samlerobjekter)
4000009 Fortoldning af varer uden forudgående procedure. Varer, der ikke er genstand for en afgiftsfri leverance, der fortoldes til fri omsætning og frit forbrug. Momsfri iht. Momsloven.
4000162 Fortoldning af varer til særligt anvendelsesformål - END-USE 
4000304 Fortoldning af varer (forsvarsmateriel)
4000780 Varer, der ikke er genstand for en afgiftsfri leverance, der uden forudgående procedure fortoldes til fri omsætning og frit forbrug fra Frihavnen
4000930 Destruktion af varer uden forudgående procedure
4000962 Fortoldning af varer til særligt anvendelsesformål, END-USE. Fritaget for moms iht. momsloven.
4000C01* Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 3 Personlige ejendele, der indføres af fysiske personer, der ændrer sædvanlige opholdssted til et sted på Fællesskabets territorier
4000C02 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 12 Genstande, der indføres i forbindelse med ægteskab (personligt udstyr og løsøre og bohave).
4000C03 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 12 Genstande, der indføres i forbindelse med ægteskab (personligt udstyr og løsøre og bohave).
4000C04 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 17 Personlige ejendele fra en arv.
4000C06 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 21 Elevers og studerendes studierelevant udstyr og andet personligt bohave
4000C07 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art.  23 Forsendelser af ringe værdi.
4000C08* Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 25 Varer, i forsendelser fra en privatperson til en anden privatperson.
4000C09 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. Nr.  32 Virksomheders investeringsgoder og andet teknisk udstyr, der indføres i forbindelse med overførsel af aktiviteter fra et tre
4000C10 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 34 Investeringsgoder og andet teknisk udstyr, der tilhører personer med liberalt erhverv, samt juridiske personer, der udøver i
4000C11 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 42  Genstande til uddannelsesmæssige, videnskabelige og kulturelle formål instrumenter og apparatur til forskningsmæssig brug, 
4000C12 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art.43 Uddannelsesmæssigt, videnskabeligt og kulturelt materiale somt instrumenter og apparater til videnskabelig brug, som angive
4000C13 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 44  Uddannelsesmæssigt, videnskabeligt og kulturelt materiale samt instrumenter og apparater til videnskabeligt brug (reservedereservedele, dele, tilbehør og værktøj)
4000C14 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 51 Udstyr, der indføres med ikke-profitsøgende sigte eller for et institut eller organisaton, der foretager videnskabelig forsknin
4000C15 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 53 Laboratoriedyr og biologiske og kemiske stoffer til forskningsmæssig brug.
4000C16 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art.54  Terapeutiske stoffer af menneskelig oprindelse, reaktive stoffer til fastlæggelse af blod- og vævstyper
4000C17 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 57  Instrumenter og apparatur til medicinsk forskning, diagnosticering og medicinsk behandling.
4000C18 Fortoldning af varer fra toldoplag. Fritaget for importafgift i henhold tilRFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 59 Referencestoffer til medicinalkontrollen
4000C19* Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 60  Farmaceutiske produkter til anvendelse i forbindelse med internationale sportsarrangementer.
4000C20 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 61  Varer af enhver art til god- og velgørende organisationer.
4000C21 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art.62  Effekter til blinde i bilag III.
4000C22 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 67 første led  Genstande i bilag IV beregnet på blinde, når disse genstande indføres af de blinde selv til personlig brug.
4000C23 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 67, andet led  Genstande i bilag IV beregnet på blinde, der indføres af visse institutioner og organisationer.
4000C24 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 68  Genstande til andre handicappede (bortset fra blinde), der indføres af de handicappede selv til disses personlige brug.
4000C25 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 68 Genstande til andre handicappede (bortset fra blinde), der indføres af visse institutioner og organisationer.
4000C26* Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 74 Varer, der indføres som hjælp til katastrofeofre.
4000C27 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 81 Hædersbevisninger i form af dekorationer og belønninger.
4000C28* Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 82  Gaver, der modtages i forbindelse med internationale relationer.
4000C29 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 85  Varer til statsoverhoveder og statschefer.
4000C30 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 86 Vareprøver, der indføres med henblik på salgsfremstød.
4000C31* Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 87 Tryksager og effekter af reklamemæssigt tilsnit, der indføres med henblik på salgsfremstød.
4000C32* Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art.90 Produkter, der anvendes eller forbruges i forbindelse med udstillinger o.lign.
4000C33 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 95 varer, der indføres med henblik på undersøgelser, analyser eller prøver.
4000C34 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art.102 Forsendelser til organer, der beskæftiger sig med ophavsrettigheder og beskyttelse af den industrielle og kommercielle ejen
4000C35* Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 103 Turistbrochurer
4000C36 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 104 Diversedokumenter og artikler
4000C37 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 105 Udstyr til fastgørelse og beskyttelse af varer under transporten.
4000C38 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 106 Strølag, græs og andet foder til dyr under disses transport.
4000C40 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 112 Udstyr til kirkegårde og mindesmærker over krigsofre.
4000C41* Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 113 Kister, urner og udsmykninger af grave.
4000E01 Fortoldning af varer - anvendt enhedsværdier TK artikel 173 til 177.
4000E02 Fortoldning af varer - anvendt fast importværdi.
4000F21 Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug. Importafgiftsfritagelse for fiskerivarer og andre produkter stammende fra et tredjelands territorialfarvand, landet af fartøjer, der er indregistreret i 
4000F22 Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug. Importafgiftsfritagelse for varer,der på grundlag af fiskerivarer og andre varer stammende fra et tredjelands territorialfarvand,  fremstilles om bord på
4010000 Fortoldning af returvarer. Ej told- og momsfri.
4010F01 Fritagelse for importafgifter for returvarer (artikel 185 i kodeksen)
4010F02 Fritagelse for importafgifter for returvarer (særlige omstændigheder nævnt i artikel 844, stk 1, landbrugsvarer)
4010F03 Fortoldning af returvarer (særlige omstændigheder nævnt i artikel 846, stk 2, reparationer og istandsættelser)
4041930 Destruktion af varer der er bragt i fri omsætning og frit forbrug under ordningen for aktiv forædling, tilbagebetaling.
4051100 Overgang til fri omsætning af varer der har været indført under ordningen for aktiv forædling, reparation.
4051162 Fortoldning af varer, der er indført under ordningen aktiv forædling, og overføres til fri omsætning til særligt anvendelses formål - END-USE
4051200 Overgang til fri omsætning af varer der har været indført under ordningen for aktiv forædling, forarbejdning.
4051930 Destruktion af varer der er indført under ordningen for aktiv forædling, suspension.
4051F42 Fortoldning af forædlingsprodukter, når de pålægges de for dem gældende importafgifter (artikel 122, litra a), i kodeksen).
4051F43 Overgang til fri omsætning af varer, der er henført under aktiv forædling eller overgang til fri omsætning af forædlingsprodukter uden udligningsrenter (artikel 519, stk 4).
4053000 Fortoldning af varer, der tidligere har været midlertidigt indført med henblik på returnering i uforandret stand. 
4053008 Overgang til fri omsætning af visse kunstgenstande, antikviteter og samleobjekter der har været midlertidigt importeret med henblik på genudførsel i uforandret stand.
4053930 Destruktion af varer der er midlertidt indført med henblik på genudførsel i uforandret stand.
4053F41 Fortoldning af varer, der tidligere har været midlertidigt indført med henblik på returnering i uforandret stand. GB artikel 576, stk 1 og stk 2,  samt stk 3 litra a  og litra b.
4054162 Fortoldning af varer, der er indført under ordningen aktiv forædling, i en anden medlemsstat, og overføres til fri omsætning - END-USE
4054930 Destruktion af varer der er indført under ordningen for aktiv forædling, suspension, i en anden medlemsstat.
4054F42 Fortoldning af forædlingsprodukter, der har været indført under ordningen for aktiv forædling, suspensionsordning, i en anden medlemsstat, og når de pålægges de for dem gældende importafgifter (artike
4054F43 Fortoldning af varer, der er henført under aktiv forædling, eller overgang til fri omsætning af forædlingsprodukter,  uden udligningsrenter (artikel 519, stk 4), der har været indført i en anden medle
4071000 Fortoldning af varer, der fraføres toldoplag
4071008 Fortoldning af varer fra toldoplag. (visse kunstgenstande, antikviterter og samlerobjekter)
4071099 Fortoldning af "andre varer" til særligt anvendelsesformål, END-USE, der fraføres toldoplag, fritaget for told iht.bevilling, momsfri iht. Momsloven
4071162 Fortoldning af varer til særligt anvendelsesformål, END-USE , der fraføres toldoplag
4071263 Import af varer fra privat toldoplag type E, fortoldet i et andet EU-land.
4071930 Destruktion af varer, der fraføres toldoplag.
4071962 Fortoldning af varer til særligt anvendelsesformål, END-USE, der fraføres toldoplag, fritaget for moms iht. momsloven.
4071B05 Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug af forædlingsprodukter, der fraføres toldoplag, efter genindførsel fra passiv forædling, med delvis fritagelse for importafgifter med inddragelse af forædlingsomkostningerne i beregningen, artikel 591
4071C01* Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 3 Personlige ejendele, der indføres af fysiske personer, der ændrer sædvanlige opholdssted til et sted på Fællesskabets territo
4071C02 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 12 Genstande, der indføres i forbindelse med ægteskab (personligt udstyr og løsøre og bohave).
4071C03 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 12 Genstande, der indføres i forbindelse med ægteskab (personligt udstyr og løsøre og bohave).
4071C04 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 17 Personlige ejendele fra en arv.
4071C06 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 21 Elevers og studerendes studierelevant udstyr og andet personligt bohave
4071C07 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art.  23 Forsendelser af ringe værdi.
4071C08 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 25 Varer, i forsendelser fra en privatperson til en anden privatperson.
4071C09 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. Nr.  32 Virksomheders investeringsgoder og andet teknisk udstyr, der indføres i forbindelse med overførsel af aktiviteter fra et tre
4071C10 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 34 Investeringsgoder og andet teknisk udstyr, der tilhører personer med liberalt erhverv, samt juridiske personer, der udøver i
4071C11 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 42  Genstande til uddannelsesmæssige, videnskabelige og kulturelle formål instrumenter og apparatur til forskningsmæssig brug, 
4071C12 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art.43 Uddannelsesmæssigt, videnskabeligt og kulturelt materiale somt instrumenter og apparater til videnskabelig brug, som angive
4071C13 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 45  Uddannelsesmæssigt, videnskabeligt og kulturelt materiale samt instrumenter og apparater til videnskabeligt brug (reservede
4071C14 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 51 Udstyr, der indføres med ikke-profitsøgende sigte eller for et institut eller organisaton, der foretager videnskabelig forsknin
4071C15 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 53 Laboratoriedyr og biologiske og kemiske stoffer til forskningsmæssig brug.
4071C16 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art.54  Terapeutiske stoffer af menneskelig oprindelse, reaktive stoffer til fastlæggelse af blod- og vævstyper
4071C17 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 57  Instrumenter og apparatur til medicinsk forskning, diagnosticering og medicinsk behandling.
4071C18 Fortoldning af varer fra toldoplag. Fritaget for importafgift i henhold tilRFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 59 Referencestoffer til medicinalkontrollen
4071C19 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 60  Farmaceutiske produkter til anvendelse i forbindelse med internationale sportsarrangementer.
4071C20 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 61  Varer af enhver art til god- og velgørende organisationer.
4071C21 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art.62  Effekter til blinde i bilag III.
4071C22 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 67 første led  Genstande i bilag IV beregnet på blinde, når disse genstande indføres af de blinde selv til personlig brug.
4071C23 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 67, andet led  Genstande i bilag IV beregnet på blinde, der indføres af visse institutioner og organisationer.
4071C24 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 68  Genstande til andre handicappede (bortset fra blinde), der indføres af de handicappede selv til disses personlige brug.
4071C25 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 68 Genstande til andre handicappede (bortset fra blinde), der indføres af visse institutioner og organisationer.
4071C26 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 74 Varer, der indføres som hjælp til katastrofeofre.
4071C27 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 81 Hædersbevisninger i form af dekorationer og belønninger.
4071C28 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 82  Gaver, der modtages i forbindelse med internationale relationer.
4071C29 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 85  Varer til statsoverhoveder og statschefer.
4071C30 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 86 Vareprøver, der indføres med henblik på salgsfremstød.
4071C31 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 87 Tryksager og effekter af reklamemæssigt tilsnit, der indføres med henblik på salgsfremstød.
4071C32 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art.90 Produkter, der anvendes eller forbruges i forbindelse med udstillinger o.lign.
4071C33 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 95 varer, der indføres med henblik på undersøgelser, analyser eller prøver.
4071C34 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art.102 Forsendelser til organer, der beskæftiger sig med ophavsrettigheder og beskyttelse af den industrielle og kommercielle ejendom
4071C35 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 103 Turistbrochurer
4071C36 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 104 Diversedokumenter og artikler
4071C37 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 105 Udstyr til fastgørelse og beskyttelse af varer under transporten.
4071C38 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 106 Strølag, græs og andet foder til dyr under disses transport.
4071C40 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 112 Udstyr til kirkegårde og mindesmærker over krigsofre.
4071C41 Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 113 Kister, urner og udsmykninger af grave.
4091000 Fortoldning af varer, der har været indført til forarbejdning under toldkontrol
4091930 Destruktion af varer, der har været indført til forarbejdning under toldkontrol.
4091F11 Fortoldning af varer, der har været indført til forarbejdning under toldkontrol i tilfælde, hvor de økonomiske betingelser anses for at være opfyldt (artikel 552, stk 1, første afsnit)
4092000 Fortoldning af varer, der har været indført til forarbejdning under toldkontrol i en anden medlemsstat
4092930 Destruktion af varer, der har været indført under ordningen for forarbejdning under toldkontrol i en anden medlemsstat.
4200009 Fortoldning til fri omsætning af varer, som er genstand for en afgiftsfri leverance
4200490 Fortoldning til alene fri omsætning af fællesskabsvarer som led i samhandlen mellem dele af EU´s toldområde omfattet af EU´s afgiftsområde og visse områder, der ikke er omfattet af de gågældende EU-landes afgiftsområder (Rådets direktiv 77/388/EØF) samt som led i samhandlen mellem EU og Fyrstedømmet Andorra, San Marino samt mellem EU og Tyrkiet for så vidt angår toldunionsvarer.
4200780 Fortoldning af varer uden forudgående procedure. Varer, der er genstand for en afgiftsfri levernace, der fortoldes til fri omsætning fra frihavnen
4200E01 Fortoldning til fri omsætning af varer, som er genstand for en afgiftsfri leverance, Anvendt enhedsværdi TK art 173 til 177
4200E02 Fortoldning til fri omsætning af varer, som er genstand for en afgiftsfri leverance, Fast importværdi
4200F21 Fortoldning til fri omsætning af varer, som er genstand for en afgiftsfri leverance, Importafgiftsfritagelse for fiskerivarer og andre produkter stammende fra et tredjelands territorialfarvand, landet
4200F22 Fortoldning til fri omsætning af varer, som er genstand for en afgiftsfri leverance, Importafgiftsfritagelse for varer,der på grundlag af fiskerivarer og andre varer stammende fra et tredjelands terri
4271009 Fortoldning til fri omsætning af varer, som er genstand for en afgiftsfri leverance, og som fraføres toldoplag
4271F21 Fortoldning til fri omsætning af varer, som er genstand for en afgiftsfri leverance, Importafgiftsfritagelse for fiskerivarer og andre produkter stammende fra et tredjelands territorialfarvand, landet
4271F22 Fortoldning til fri omsætning af varer, som er genstand for en afgiftsfri leverance, Importafgiftsfritagelse for varer,der på grundlag af fiskerivarer og andre varer stammende fra et tredjelands terri
4800000 Fortoldning til samtidig overgang til fri omsætning og frit forbrug af ombytningsvarer under proceduren for passiv forædling inden varerne udføres midlertidigt. (Fremgangsmåden med standardombytning, forudgående indførsel TK art 154, stk 4.)
4871000 Fortoldning til samtidig overgang til fri omsætning og frit forbrug af ombytningsvarer under proceduren for passiv forædling inden varerne udføres midlertidigt. (Fremgangsmåden med standardombytning, forudgående indførsel TK art 154, stk 4.), der fraføres toldoplag
4900000 Fortoldning til frit forbrug fra de dele af EU, hvor direktiv 77/388/EØF(moms) ikke finder anvendelse. Overgang til frit forbrug af varer som led i samhandelen mellem Fællesskabet og lande, som det indgår i toldunion med.
4900008 Fortoldning til frit forbrug fra de dele af EU, hvor direktiv 77/388/EØF(moms) ikke finder anvendelse. Overgang til frit forbrug af varer som led i samhandelen mellem Fællesskabet og lande, som det indgår i toldunion med. (visse kunstgenstande, antikviterter og samlerobjekter)
4900090 Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse.
4900162 Fortoldning til End-use fra de dele af EU, hvor direktiv 77/388/EØF(moms) ikke finder anvendelse. Overgang til frit forbrug af varer som led i samhandelen mellem Fællesskabet og lande, som det indgår i toldunion med.
4900C01* Fortoldning af varer fra de dele af EU, hvor direktiv 77/388/EØF(moms) ikke finder anvendelse.Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 3 Personlige ejendele, der indføres af fysiske personer, der ændrer sædvanlige opholdssted til et sted på Fællesskabets territorie
4900C02 Fortoldning af varer fra de dele af EU, hvor direktiv 77/388/EØF(moms) ikke finder anvendelse.Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 12 Genstande, der indføres i forbindelse med ægteskab (personligt udstyr og løsøre og bohave).
4900C03 Fortoldning af varer fra de dele af EU, hvor direktiv 77/388/EØF(moms) ikke finder anvendelse.Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 12 Genstande, der indføres i forbindelse med ægteskab (personligt udstyr og løsøre og bohave).
4900C04 Fortoldning af varer fra de dele af EU, hvor direktiv 77/388/EØF(moms) ikke finder anvendelse. Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 17 Personlige ejendele fra en arv.
4900C06 Fortoldning af varer fra de dele af EU, hvor direktiv 77/388/EØF(moms) ikke finder anvendelse. Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 21 Elevers og studerendes studierelevant udstyr og andet personligt bohave
4900C07 Fortoldning af varer fra de dele af EU, hvor direktiv 77/388/EØF(moms) ikke finder anvendelse.Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art.  23 Forsendelser af ringe værdi.
4900C08* Fortoldning af varer fra de dele af EU, hvor direktiv 77/388/EØF(moms) ikke finder anvendelse.Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 25 Varer, i forsendelser fra en privatperson til en anden privatperson.
4900C09 Fortoldning af varer fra de dele af EU, hvor direktiv 77/388/EØF(moms) ikke finder anvendelse. Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. Nr.  32 Virksomheders investeringsgoder og andet teknisk udstyr, der indføres i forbindelse med overførsel af aktiviteter fra et tredjeland til Fællesskabets toldområde.
4900C10 Fortoldning af varer fra de dele af EU, hvor direktiv 77/388/EØF(moms) ikke finder anvendelse. Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 34 Investeringsgoder og andet teknisk udstyr, der tilhører personer med liberalt erhverv, samt juridiske personer, der udøver en aktivitet uden vinding for øje, og som overflytter deres aktivitet fra et tredjeland til Fællesskabets toldområde.
4900C11 Fortoldning af varer fra de dele af EU, hvor direktiv 77/388/EØF(moms) ikke finder anvendelse.Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 42  Genstande til uddannelsesmæssige, videnskabelige og kulturelle formål instrumenter og apparatur til forskningsmæssig brug, 
4900C12 Fortoldning af varer fra de dele af EU, hvor direktiv 77/388/EØF(moms) ikke finder anvendelse.Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art.43 Uddannelsesmæssigt, videnskabeligt og kulturelt materiale somt instrumenter og apparater til videnskabelig brug, som angive
4900C13 Fortoldning af varer fra de dele af EU, hvor direktiv 77/388/EØF(moms) ikke finder anvendelse.Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 45  Uddannelsesmæssigt, videnskabeligt og kulturelt materiale samt instrumenter og apparater til videnskabeligt brug (reservede
4900C14 Fortoldning af varer fra de dele af EU, hvor direktiv 77/388/EØF(moms) ikke finder anvendelse.Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 51 Udstyr, der indføres med ikke-profitsøgende sigte eller for et institut eller organisation, der foretager videnskabelig forskning
4900C15 Fortoldning af varer fra de dele af EU, hvor direktiv 77/388/EØF(moms) ikke finder anvendelse. Fortoldning af varer fra de dele af EU, hvor direktiv 77/388/EØF(moms) ikke finder anvendelse. Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 53 Laboratoriedyr og biologiske og kemiske stoffer til forskningsmæssig brug.
4900C16 Fortoldning af varer fra de dele af EU, hvor direktiv 77/388/EØF(moms) ikke finder anvendelse.Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art.54  Terapeutiske stoffer af menneskelig oprindelse, reaktive stoffer til fastlæggelse af blod- og vævstyper
4900C17 Fortoldning af varer fra de dele af EU, hvor direktiv 77/388/EØF(moms) ikke finder anvendelse. Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 57  Instrumenter og apparatur til medicinsk forskning, diagnosticering og medicinsk behandling.
4900C18 Fortoldning af varer fra de dele af EU, hvor direktiv 77/388/EØF(moms) ikke finder anvendelse.Fortoldning af varer fra toldoplag. Fritaget for importafgift i henhold tilRFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 59 Referencestoffer til medicinalkontrollen
4900C19* Fortoldning af varer fra de dele af EU, hvor direktiv 77/388/EØF(moms) ikke finder anvendelse. Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 60  Farmaceutiske produkter til anvendelse i forbindelse med internationale sportsarrangementer.
4900C20 Fortoldning af varer fra de dele af EU, hvor direktiv 77/388/EØF(moms) ikke finder anvendelse. Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 61  Varer af enhver art til god- og velgørende organisationer.
4900C21 Fortoldning af varer fra de dele af EU, hvor direktiv 77/388/EØF(moms) ikke finder anvendelse. Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art.62  Effekter til blinde i bilag III.
4900C22 Fortoldning af varer fra de dele af EU, hvor direktiv 77/388/EØF(moms) ikke finder anvendelse. Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 67 første led  Genstande i bilag IV beregnet på blinde, når disse genstande indføres af de blinde selv til personlig brug.
4900C23 Fortoldning af varer fra de dele af EU, hvor direktiv 77/388/EØF(moms) ikke finder anvendelse. Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 67, andet led  Genstande i bilag IV beregnet på blinde, der indføres af visse institutioner og organisationer.
4900C24 Fortoldning af varer fra de dele af EU, hvor direktiv 77/388/EØF(moms) ikke finder anvendelse. Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 68  Genstande til andre handicappede (bortset fra blinde), der indføres af de handicappede selv til disses personlige brug.
4900C25 Fortoldning af varer fra de dele af EU, hvor direktiv 77/388/EØF(moms) ikke finder anvendelse. Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 68 Genstande til andre handicappede (bortset fra blinde), der indføres af visse institutioner og organisationer.
4900C26* Fortoldning af varer fra de dele af EU, hvor direktiv 77/388/EØF(moms) ikke finder anvendelse.Fortoldning af varer fra de dele af EU, hvor direktiv 77/388/EØF(moms) ikke finder anvendelse.Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 74 Varer, der indføres som hjælp til katastrofeofre.
4900C27 Fortoldning af varer fra de dele af EU, hvor direktiv 77/388/EØF(moms) ikke finder anvendelse.Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 81 Hædersbevisninger i form af dekorationer og belønninger.
4900C28* Fortoldning af varer fra de dele af EU, hvor direktiv 77/388/EØF(moms) ikke finder anvendelse.Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 82  Gaver, der modtages i forbindelse med internationale relationer.
4900C29 Fortoldning af varer fra de dele af EU, hvor direktiv 77/388/EØF(moms) ikke finder anvendelse.Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 85  Varer til statsoverhoveder og statschefer.
4900C30 Fortoldning af varer fra de dele af EU, hvor direktiv 77/388/EØF(moms) ikke finder anvendelse.Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 86 Vareprøver, der indføres med henblik på salgsfremstød.
4900C31* Fortoldning af varer fra de dele af EU, hvor direktiv 77/388/EØF(moms) ikke finder anvendelse.Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 87 Tryksager og effekter af reklamemæssigt tilsnit, der indføres med henblik på salgsfremstød.
4900C32* Fortoldning af varer fra de dele af EU, hvor direktiv 77/388/EØF(moms) ikke finder anvendelse.Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art.90 Produkter, der anvendes eller forbruges i forbindelse med udstillinger o.lign.
4900C33 Fortoldning af varer fra de dele af EU, hvor direktiv 77/388/EØF(moms) ikke finder anvendelse.Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 95 varer, der indføres med henblik på undersøgelser, analyser eller prøver.
4900C34 Fortoldning af varer fra de dele af EU, hvor direktiv 77/388/EØF(moms) ikke finder anvendelse.Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art.102 Forsendelser til organer, der beskæftiger sig med ophavsrettigheder og beskyttelse af den industrielle og kommercielle ejen
4900C35* Fortoldning af varer fra de dele af EU, hvor direktiv 77/388/EØF(moms) ikke finder anvendelse.Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 103 Turistbrochurer
4900C36 Fortoldning af varer fra de dele af EU, hvor direktiv 77/388/EØF(moms) ikke finder anvendelse.Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 104 Diversedokumenter og artikler
4900C37 Fortoldning af varer fra de dele af EU, hvor direktiv 77/388/EØF(moms) ikke finder anvendelse.Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 105 Udstyr til fastgørelse og beskyttelse af varer under transporten.
4900C38 Fortoldning af varer fra de dele af EU, hvor direktiv 77/388/EØF(moms) ikke finder anvendelse.Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 106 Strølag, græs og andet foder til dyr under disses transport.
4900C40 Fortoldning af varer fra de dele af EU, hvor direktiv 77/388/EØF(moms) ikke finder anvendelse.Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 112 Udstyr til kirkegårde og mindesmærker over krigsofre.
4900C41* Fortoldning af varer fra de dele af EU, hvor direktiv 77/388/EØF(moms) ikke finder anvendelse.Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. 113 Kister, urner og udsmykninger af grave.
4900E01 Fortoldning til frit forbrug fra de dele af EU, hvor direktiv 77/388/EØF(moms) ikke finder anvendelse., Anvendt enhedsværdi TK art 173 til 177
4900E02 Fortoldning af varer til frit forbrug fra de dele af EU, hvor direktiv 77/388/EØF(moms) ikke finder anvendelse., Fast importværdi
4910090 Fortoldning af returvarer fra de dele af EU, hvor direktiv 77/388/EØF(moms) ikke finder anvendelse. Overgang til frit forbrug af varer som led i samhandelen mellem Fællesskabet og lande, som det indgår i toldunion med.
4910F01 Fortoldning til frit forbrug fra de dele af EU, hvor direktiv 77/388/EØF(moms) ikke finder anvendelse. Fritagelse for importafgifter for returvarer( TK artikel 185)
4910F02 Fortoldning til frit forbrug fra de dele af EU, hvor direktiv 77/388/EØF(moms) ikke finder anvendelse. Fritagelse for importafgifter for returvarer( særlige omstændigheder nævnt i artikel 844, stk. 1:
4910F03 Fortoldning til frit forbrug fra de dele af EU, hvor direktiv 77/388/EØF(moms) ikke finder anvendelse. Fritagelse for importafgifter for returvarer(særlige omstændigheder nævnt i artikel 846, stk 2: r
4971000 Fortoldning til frit forbrug fra de dele af EU, hvor direktiv 77/388/EØF(moms) ikke finder anvendelse. Overgang til frit forbrug af varer som led i samhandelen mellem fællesskabet og lande, som det indgår i toldunion med og fraføres toldoplag.
4971C01* Fortoldning af varer fra de dele af EU, hvor direktiv 77/388/EØF(moms) ikke finder anvendelse.Fritagelse for importafgift i henhold til RFO (EF) Nr. 1186/2009 art. Nr.  3 Personlige ejendele, der indføres af fysiske personer, der ændrer sædvanlige opholdssted til et sted på Fællesskabets territo
5100091 Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling, (Tidligere henførsel til forarbejdning under toldkontrol uden forudgående procedure).
5100199 Henførsel af varer under ordningen for Aktiv forædling - suspension. Varer til reparation uden forudgående procedure. (told- og afgiftsfritagelse).
5100299 Henførsel af varer under ordningen for Aktiv forædling - suspension. Varer til forarbejdning uden forudgående procedure (told- og afgiftsfritagelse).
5100690 Henførsel af varer under ordningen for  Aktiv forædling - suspension. Varer til reparation fra "visse områder"
5100790 Henførsel af varer under ordningen for  Aktiv forædling - suspension. Varer til forarbejdning fra "visse områder"
5100A02 Henførsel af varer under ordningen for Aktiv forædling - suspension, med henblik på militær anvendelse i udlandet.
5100A03 Henførsel af varer under ordningen for til Aktiv forædling - suspension, med henblik på genudførsel til fastlandssokkelen.
5100A04 Henførsel af varer under ordningen for anden Aktiv forædling (toldfri varer). Varer til reparation og forarbejdning uden forudgående procedure.(kun moms)
5100A08 Henførsel af varer under ordningen for til Aktiv forædling - suspension, uden at punktafgifterne suspenderes
5100E01 Henførsel af varer under ordningen for til Aktiv forædling - suspension - Anvendt enhedsværdi TK artikel 173 til 177
5100E02 Henførsel af varer under ordningen for til Aktiv forædling - suspension - Anvendt fast importværdi
5111A01 Henførsel af varer under ordningen for  Aktiv forædling - suspension, efter forudgående udførsel af forædlingsprodukter fremstillet af mælk og ækvivalente varer.
5121199 Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, reparation, der har været udført til passiv forædling. 
5121299 Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, forarbejdning, der har været udført til passiv forædling
5121699 Henførsel af varer til Aktiv forædling - suspension, reparation, der har været udført til passiv forædling, forædlingsværdi jfr. GB art 591
5121799 Henførsel af varer til Aktiv forædling - suspension, forarbejdning, der har været udført til passiv forædling, forædlingsværdi jfr. GB art 591
5121A02 Henførsel af varer under ordningen for Aktiv Forædling - suspension , med henblik på militær anvendelse i udlandet, der har været udført til passiv forædling
5121A03 Henførsel af varer under ordningen for til Aktiv forædling - suspension, med henblik på genudførsel til fastlandssokkelen, der har været udført til passiv forædling.
5121A08 Henførsel af varer under ordningen for til Aktiv forædling - suspension, uden at punktafgifterne suspenderes, der har været udført til passiv forædling.
5121E01 Henførsel af varer under ordningen for til Aktiv forædling - suspension - Anvendt enhedsværdi TK artikel 173 til 177, der har været udført til passov forædling
5121E02 Henførsel af varer under ordningen for til Aktiv forædling - suspension - Anvendt fast importværdi, der har været udført til passiv forædling
5122299 Henførsel af varer til Aktiv forædling - suspension (forarbejdning) der har været udført til "økonomisk passiv forædling"
5141199 Henførsel af varer til Aktiv forædling - suspension (reparation), der har været indført til Aktiv forædling, tilbagebetaling
5141299 Henførsel af varer til Aktiv forædling - suspension (forarbejdning), der har været indført til Aktiv forædling, tilbagebetaling
5141A02 Henførsel af varer til Aktiv forædling - suspension, med henblik på militær anvendelse i udlandet, der har været indført til Aktiv forædling, tilbagebetaling
5141A03 Henførsel af varer til Aktiv forædling - suspension, med henblik på genudførsel til fastlandssokkelen, der har været indført til Aktiv forædling, tilbagebetaling
5151099 Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling, af varer der har været henført under aktiv forædling hos en anden dansk bevillingshaver. 
5154091 Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling, jf. EUTK art. 85,1, af varer der har været under proceduren forarbejdning i en anden medlemsstat (Tidligere henførsel til forarbejdning under toldkontrol af varer der har været under proceduren forarbejdning i en anden medlemsstat).
5154199 Henførsel af varer til aktiv forædling - suspension, reparation, der har været indført til aktiv forædling, suspension, i en anden medlemsstat
5154299 Henførsel af varer til aktiv forædling - suspension, forarbejdning, der har været indført til aktiv forædling, suspension, i en anden medlemsstat
5154A01 Henførsel af varer under ordningen for  Aktiv forædling - suspension, efter forudgående udførsel af forædlingsprodukter fremstillet af mælk og ækvivalente varer, der har været indført til Aktiv forædl
5154A02 Henførsel af varer under ordningen for  Aktiv forædling - suspension, med henblik på militær anvendelse i udlandet, der har været indført til Aktiv forædling i en anden medlemsstat.
5154A03 Henførsel af varer under ordningen for  Aktiv forædling - suspension, med henblik på genudførsel til fastlandssokkelen, der har været indført til Aktiv forædling i en anden medlemsstat.
5154A08 Henførsel af varer under ordningen for  Aktiv forædling - suspension, uden at punktafgifterne suspenderes, der har været indført til Aktiv forædling i en anden medlemsstat.
5171091 Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling, jf. EUTK art. 85,1, af varer, der har været under proceduren for toldoplag  (Tidligere henførsel til forarbejdning under toldkontrol af varer der har været under proceduren for toldoplag).
5171199 Henførsel af varer til aktiv forædling (suspension), reparation, der fraføres toldoplag
5171299 Henførsel af varer til aktiv forædling (suspension) forarbejdning, der fraføres toldoplag
5171A01 Henførsel af varer under ordningen for  Aktiv forædling - suspension, efter forudgående udførsel af forædlingsprodukter fremstillet af mælk og ækvivalente varer, der fraføres toldoplag.
5171A02 Henførsel af varer under ordningen for  Aktiv forædling - suspension, med henblik på militær anvendlse i udlandet, der fraføres toldoplag.
5171A03 Henførsel af varer under ordningen for  Aktiv forædling - suspension, med henblik på genudførsel til fastlandssokkelen, der fraføres toldoplag.
5171A08 Henførsel af varer under ordningen for  Aktiv forædling - suspension, uden at punktafgifterne suspenderes, der fraføres toldoplag.
5191099 Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling, af varer der har været henført under ordningen forarbejdning under toldkontrol før den 1. maj 2016
5191A01 Henførsel af varer under ordningen for  Aktiv forædling - suspension, efter forudgående udførsel af forædlingsprodukter fremstillet af mælk og ækvivalente varer, der har været indført til forarbejdning.
5191A02 Henførsel af varer under ordningen for  Aktiv forædling - suspension, med henblik på militær anvendelse i udlandet, der har været indført til forarbejdning under toldkontrol.
5191A03 Henførsel af varer under ordningen for  Aktiv forædling - suspension, med henblik på genudførsel til fastlandssokkelen, der har været indført til forarbejdning under toldkontrol.
5191A08 Henførsel af varer under ordningen for  Aktiv forædling - suspension, uden at punktafgifterne suspenderes, der har været indført til forarbejdning under toldkontrol.
5192299 Henførsel af varer under ordningen Aktiv forædling - suspension, der har været indført til forarbejdning under toldkontrol i en anden medlemsstat
5192A01 Henførsel af varer under ordningen for  Aktiv forædling - suspension, efter forudgående udførsel af forædlingsprodukter fremstillet af mælk og ækvivalente varer, der har været indført til forarbejdnin
5192A02 Henførsel af varer under ordningen for  Aktiv forædling - suspension, med henblik på militær anvendelse i udlandet, der har været indført til forarbejdning under toldkontrol i en anden medlemsstat.
5192A03 Henførsel af varer under ordningen for  Aktiv forædling - suspension, med henblik på genudførsel til fastlandssokkelen, der har været indført til forarbejdning under toldkontrol i en anden medlemsstat
5192A08 Henførsel af varer under ordningen for  Aktiv forædling - suspension, uden at punktafgifterne suspenderes, der har været indført til forarbejdning under toldkontrol i en anden medlemsstat.
5300D01 Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stan. GB 556 - Paller
5300D02 Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand.. GB 557 - Containere
5300D03 Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand.. GB 558 - Transportmidler
5300D04 Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand.. GB 563 - Rejsendes personlige ejendele og varer, der anvendes i forbindelse med sportsaktiviteter
5300D05 Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand.. GB 564 - Velfærdsmateriel for søfolk
5300D06 Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand. GB 565 - Udstyr til afbødning af følgerne af katastrofer
5300D07 Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand. GB 566 - Medicinsk-kirurgisk udstyr og laboratorieudstyr
5300D08 Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand. GB 567 - Dyr
5300D09 Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand. GB 567- Varer, der anvendes i forbindelse med traditionelle grænseområdeaktiviteter
5300D10 Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand. GB 568 - Lyd-, billed- og informationsstøtte
5300D11 Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand. GB 568 - Reklamemateriale
5300D12 Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand. GB 569 - Fagligt udstyr
5300D13 Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand. GB 570 - Undervisningsmateriale og videnskabeligt udstyr
5300D14 Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand. GB 571 - Emballage, fuld
5300D15 Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand. GB 571- Emballage, tom
5300D16 Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand. GB 572 - Forme, matricer, trykforme, måle-, kontrol-, verifikations- og lignende instrumenter
5300D17 Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand. GB 572 - Specialværktøjer og -instrumenter
5300D18 Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand. GB 573a),c) - Varer, der skal testes.
5300D19 Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand. GB 573b) - Varer, der indføres som led i en salgskontrakt med forbehold af tilfredsstillende afprøvning
5300D20 Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand. GB 573, litra c) - varer, der anvendes i forbindelse med afprøvning
5300D21 Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand. GB 574 - Prøveemner
5300D22 Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand. GB 575 - Ombytningsproduktionsmidler
5300D23 Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand. GB 576, stk 1 - Varer, der skal udstilles eller anvendes i forbindelse med et arrangement, der er åbent for offentligheden
5300D24 Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand. GB 576, stk2 - Besigtigelsesforsendelser (to måneder)
5300D25 Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand. GB 576, stk 3, litra a - Kunstgenstandde, samleobjekter og antikviteter. Brugtmoms.
5300D26 Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand. GB 576, stk 3, litra  b - Varer (bortset fra nyfremstillede), der indføres med henblik på auktionssalg. Brugtmoms.
5300D27 Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand. GB 577 - Reservedele, tilbehør og udstyr
5300D28 Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand. GB 578b) - Varer, der indføres under særlige omstændigheder, og som ikke har nævneværdig økonomisk betydning
5300D29 Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand. GB 578a) - Varer, der indføres lejlighedsvis, for en periode på ikke over tre måneder
5300D51 TK 142 - Midlertidig indførsel med delvis afgiftsfritagelse
5341D01 Midlertidig indførsel af varer fra aktiv forædling-suspension - GB artikel 556 - Paller
5341D02 Midlertidig indførsel af varer fra aktiv forædling-tilbagebetaling - GB artikel 557 - Containere
5341D03 Midlertidig indførsel af varer fra aktiv forædling-tilbagebetaling - GB artikel 558 - Transportmidler
5341D06 Midlertidig indførsel af varer fra aktiv forædling-tilbagebetaling - GB artikel 565 - Udstyr til afbødning af følgerne af katastrofer
5341D07 Midlertidig indførsel af varer fra aktiv forædling-tilbagebetaling - GB artikel 566 - Medicinsk-Kirurgisk udstyr og laboratorieudstyr
5341D09 Midlertidig indførsel af varer fra aktiv forædling-tilbagebetaling - GB artikel 567 - Varer, der anvendes i forbindelse med traditionelle grænseområdeaktiviteter
5341D10 Midlertidig indførsel af varer fra aktiv forædling-tilbagebetaling - GB artikel 568 - Lyd-,billed- og informationsstøtte
5341D11 Midlertidig indførsel af varer fra aktiv forædling-tilbagebetaling - GB artikel 568 - Reklamemateriale
5341D12 Midlertidig indførsel af varer fra aktiv forædling-tilbagebetaling - GB artikel 569 - Fagligt udstyr
5341D13 Midlertidig indførsel af varer fra aktiv forædling-tilbagebetaling - GB artikel 570 - Undervisningsmateriale og videnskabeligt udstyr
5341D16 Midlertidig indførsel af varer fra aktiv forædling-tilbagebetaling - GB artikel 572 - Forme, matricer, trykforme, måle-, kontrol-, verifikations- og lignende instrumenter
5341D17 Midlertidig indførsel af varer fra aktiv forædling-tilbagebetaling - GB artikel 572 - Specialværktøjer og -instrumenter
5341D18 Midlertidig indførsel af varer fra aktiv forædling-tilbagebetaling - GB artikel 573a),c) - Varer, der skal testes
5341D19 Midlertidig indførsel af varer fra aktiv forædling-tilbagebetaling - GB artikel 573b) - Varer, der indføres som led i en salgskontrakt med forbehold af tilfredsstillende afprøvning
5341D20 Midlertidig indførsel af varer fra aktiv forædling-tilbagebetaling - GB artikel 573, litra c) - Varer, der anvendes i forbindelse med afprøvning
5341D21 Midlertidig indførsel af varer fra aktiv forædling- tilbagebetaling- GB artikel 574 - Prøveemner
5341D22 Midlertidig indførsel af varer fra aktiv forædling-tilbagebetaling - GB artikel 575 - Ombytningsproduktionsmidler
5341D23 Midlertidig indførsel af varer fra aktiv forædling-tilbagebetaling - GB artikel 576, stk 1 - Varer, der skal udstilles eller anvendes i forbindelse med et arrangement, der er åbent for offentligheden
5341D27 Midlertidig indførsel af varer fra aktiv forædling-tilbagebetaling - GB artikel 577 - Reservedele, tilbehør og udstyr
5351D01 Midlertidig indførsel af varer fra aktiv forædling-suspension - GB artikel 556 - Paller
5351D02 Midlertidig indførsel af varer fra aktiv forædling-suspension - GB artikel 557 - Containere
5351D03 Midlertidig indførsel af varer fra aktiv forædling-suspension - GB artikel 558 - Transportmidler
5351D06 Midlertidig indførsel af varer fra aktiv forædling-suspension - GB artikel 565 - Udstyr til afbødning af følgerne af katastrofer
5351D07 Midlertidig indførsel af varer fra aktiv forædling-suspension - GB artikel 566 - Medicinsk-Kirurgisk udstyr og laboratorieudstyr
5351D09 Midlertidig indførsel af varer fra aktiv forædling-suspension - GB artikel 567 - Varer, der anvendes i forbindelse med traditionelle grænseområdeaktiviteter
5351D10 Midlertidig indførsel af varer fra aktiv forædling-suspension - GB artikel 568 - Lyd-,billed- og informationsstøtte
5351D11 Midlertidig indførsel af varer fra aktiv forædling-suspension - GB artikel 568 - Reklamemateriale
5351D12 Midlertidig indførsel af varer fra aktiv forædling-suspension - GB artikel 569 - Fagligt udstyr
5351D13 Midlertidig indførsel af varer fra aktiv forædling-suspension - GB artikel 570 - Undervisningsmateriale og videnskabeligt udstyr
5351D16 Midlertidig indførsel af varer fra aktiv forædling-suspension - GB artikel 572 - Forme, matricer, trykforme, måle-, kontrol-, verifikations- og lignende instrumenter
5351D17 Midlertidig indførsel af varer fra aktiv forædling-suspension - GB artikel 572 - Specialværktøjer og -instrumenter
5351D18 Midlertidig indførsel af varer fra aktiv forædling-suspension - GB artikel 573a),c) - Varer, der skal testes
5351D19 Midlertidig indførsel af varer fra aktiv forædling-suspension - GB artikel 573b) - Varer, der indføres som led i en salgskontrakt med forbehold af tilfredsstillende afprøvning
5351D20 Midlertidig indførsel af varer fra aktiv forædling-suspension - GB artikel 573, litra c) - Varer, der anvendes i forbindelse med afprøvning
5351D21 Midlertidig indførsel af varer fra aktiv forædling-suspension - GB artikel 574 - Prøveemner
5351D22 Midlertidig indførsel af varer fra aktiv forædling-suspension - GB artikel 575 - Ombytningsproduktionsmidler
5351D23 Midlertidig indførsel af varer fra aktiv forædling-suspension - GB artikel 576, stk 1 - Varer, der skal udstilles eller anvendes i forbindelse med et arrangement, der er åbent for offentligheden
5351D27 Midlertidig indførsel af varer fra aktiv forædling-suspension - GB artikel 577 - Reservedele, tilbehør og udstyr
5353099 Henførsel af varer under ordningen for midlertidig import, af varer der har været henført under ordningen Midlertidig import hos en anden bevillingshaver. 
5371D01 Varer til midlertidig anvendelse der fraføres toldoplag.  GB 556 - Paller
5371D02 Varer til midlertidig anvendelse der fraføres toldoplag.  GB 557 - Containere
5371D03 Varer til midlertidig anvendelse der fraføres toldoplag.  GB 558 - Transportmidler
5371D04 Varer til midlertidig anvendelse der fraføres toldoplag.  GB 563 - Rejsendes personlige ejendele og varer, der anvendes i forbindelse med sportsaktiviteter
5371D05 Varer til midlertidig anvendelse der fraføres toldoplag.  GB 564 - Velfærdsmateriel for søfolk
5371D06 Varer til midlertidig anvendelse der fraføres toldoplag.  GB 565 - Udstyr til afbødning af følgerne af katastrofer
5371D07 Varer til midlertidig anvendelse der fraføres toldoplag.  GB 566 - Medicinsk-kirurgisk udstyr og laboratorieudstyr
5371D08 Varer til midlertidig anvendelse der fraføres toldoplag.  GB 567 - Dyr
5371D09 Varer til midlertidig anvendelse der fraføres toldoplag.  GB 567- Varer, der anvendes i forbindelse med traditionelle grænseområdeaktiviteter
5371D10 Varer til midlertidig anvendelse der fraføres toldoplag.  GB 568 - Lyd-, billed- og informationsstøtte
5371D11 Varer til midlertidig anvendelse der fraføres toldoplag.  GB 568 - Reklamemateriale
5371D12 Varer til midlertidig anvendelse der fraføres toldoplag.  GB 569 - Fagligt udstyr
5371D13 Varer til midlertidig anvendelse der fraføres toldoplag.  GB 570 - Undervisningsmateriale og videnskabeligt udstyr
5371D14 Varer til midlertidig anvendelse der fraføres toldoplag.  GB 571 - Emballage, fuld
5371D15 Varer til midlertidig anvendelse der fraføres toldoplag.  GB 571- Emballage, tom
5371D16 Varer til midlertidig anvendelse der fraføres toldoplag.  GB 572 - Forme, matricer, trykforme, måle-, kontrol-, verifikations- og lignende instrumenter
5371D17 Varer til midlertidig anvendelse der fraføres toldoplag.  GB 572 - Specialværktøjer og -instrumenter
5371D18 Varer til midlertidig anvendelse der fraføres toldoplag.  GB 573a),c) - Varer, der skal testes.
5371D19 Varer til midlertidig anvendelse der fraføres toldoplag.  GB 573b) - Varer, der indføres som led i en salgskontrakt med forbehold af tilfredsstillende afprøvning
5371D20 Varer til midlertidig anvendelse der fraføres toldoplag.  GB 573, litra c) - varer, der anvendes i forbindelse med afprøvning
5371D21 Varer til midlertidig anvendelse der fraføres toldoplag.  GB 574 - Prøveemner
5371D22 Varer til midlertidig anvendelse der fraføres toldoplag.  GB 575 - Ombytningsproduktionsmidler
5371D23 Varer til midlertidig anvendelse der fraføres toldoplag.  GB 576, stk 1 - Varer, der skal udstilles eller anvendes i forbindelse med et arrangement, der er åbent for offentligheden
5371D24 Varer til midlertidig anvendelse der fraføres toldoplag.  GB 576, stk2 - Besigtigelsesforsendelser (to måneder)
5371D25 Varer til midlertidig anvendelse der fraføres toldoplag.  GB 576, stk 3, litra a - Kunstgenstande, samleobjekter og antikviteter
5371D26 Varer til midlertidig anvendelse der fraføres toldoplag.  GB 576, stk 3, litra  b - Varer (bortset fra nyfremstillede), der indføres med henblik på auktionssalg
5371D27 Varer til midlertidig anvendelse der fraføres toldoplag.  GB 577 - Reservedele, tilbehør og udstyr
5371D28 Varer til midlertidig anvendelse der fraføres toldoplag.  GB 578b) - Varer, der indføres under særlige omstændigheder, og som ikke har nævneværdig økonomisk betydning
5371D29 Varer til midlertidig anvendelse der fraføres toldoplag.  GB 578a) - Varer, der indføres lejlighedsvis, for en periode på ikke over tre måneder
5371D51 TK 142 - Midlertidig indførsel med delvis afgiftsfritagelse af varer der fraføres toldoplag.
6121100 Fortoldning af varer, der har været udført til passiv forædling, reparation
6121154 Fortoldning af varer, der har været udført til "anden passiv forædling(kun moms), og returneres efter reparation.
6121200 Fortoldning af varer, der har været udført til passiv forædling, forarbejdning.
6121254 Fortoldning af varer, der har været udført til "anden passiv forædling(kun moms), og returneres efter forarbejdning.
6121B02 Fortoldning af varer, der har været udført til passiv forædling, og returneres efter at være blevet repareret under garanti.
6121B03 Fortoldning af varer, der har været udført til passiv forædling, og returneres efter at være blevet ombyttet under garanti.
6121B05 Fortoldning af varer, der har været udført til passiv forædling, med delvis fritagelse for importafgifter med inddragelse af forædlingsomkostningerne i beregningen, jfr GB art. 591.
6122200 Fortoldning af varer, der har været udført til "økonomisk" passiv forædling.
6122B05 Fortoldning af varer, der har været udført til  økonomisk  passiv forædling, med delvis fritagelse for importafgifter med inddragelse af forædlingsomkostningerne i beregningen, jfr GB 591.
6123099 Fortoldning af varer, der har været midlertidig udført med henblik på returnering i uforandret stand.
6800000 Genindførsel med samtidig delvis overgang til frit forbrug og overgang til fri omsætning og henførsel under andre oplagsprocedurer end en toldoplagsprocedure.
7100099 Oplæggelse af varer på toldoplag uden forudgående procedure
7110000 Oplæggelse af varer der tidligere har været endeligt udført
7121199 Oplæggelse på toldoplag af varer, der genindføres fra passiv forædling, reparation
7121299 Oplæggelse på toldoplag af varer, der genindføres fra passiv forædling, forarbejdning
7121B05 Oplæggelse på toldoplag af forædlingsprodukter, der genindføres fra passiv forædling, med delvis fritagelse for importafgifter med inddragelse af forædlingsomkostningerne i beregningen, artikel 591
7121F31 Varer, der under proceduren for passiv forædling, oplægges på toldoplag unden en suspension af punktafgiften
7122299 Oplæggelse på toldoplag af varer, der genindføres fra "økonomisk" passiv forædling, forarbejdning
7122B05 Oplæggelse på toldoplag af forædlingsprodukter, der genindføres fra "anden" passiv forædling, med delvis fritagelse for importafgifter med inddragelse af forædlingsomkostningerne i beregningen, artikel 591
7123099 Oplæggelse af varer på toldoplag, af varer der har været midlertidig udført med henblik på returnering i uforandret stand
7131000 Oplæggelse af varer der tidliger har været genudført fra toldoplag
7141199 Oplæggelse på toldoplag af varer der har været indført til aktiv forædling, reparation, tilbagebetalingsordningen
7141299 Oplæggelse på toldoplag af varer, der har været indført til aktiv forædling, forarbejdning, tilbagebetalingsordningen
7141F32 Varer, der under proceduren for aktiv forædling - tilbagebetalingsordningen - oplægges på toldoplag uden suspension af punktafgiften.
7151199 Oplæggelse på toldoplag af varer, der har været indført til aktiv forædling - suspension, reparation
7151299 Oplæggelse på toldoplag af varer, der har været indført til aktiv forædling - suspension, forarbejdning
7151F32 Varer, der under proceduren for aktiv forædling - suspension - oplægges på toldoplag uden suspension af punktafgiften
7153099 Oplæggelse på toldoplag af varer, der har været midlertidig indført med henblik på genudførsel i uforandret stand
7154099 Oplæggelse på toldoplag af varer, der har været indført til aktiv forædling, suspension, i en anden medlemsstat. 
7154F32 Oplæggelse på toldoplag af varer, der har været indført til aktiv forædling, suspension, i en anden medlemsstat, uden suspension af punktafgiften..
7171099 Oplæggelse af varer på toldoplag, af varer der har været oplagt på toldoplag hos en anden bevillingshaver
7191099 Varer, der under proceduren forarbejdning under toldkontrol, oplægges på toldoplag.
7191F34 Varer, der under proceduren forarbejdning under toldkontrol, oplægges på toldoplag under en suspension af punktafgiften
7192099 Varer, der under proceduren forarbejdning under toldkontrol i en anden medlemsstat, oplægges på toldoplag.
7192F34 Varer, der under proceduren forarbejdning under toldkontrol i en anden medlemsstat, oplægges på toldoplag under en suspension af punktafgiften
9900090 Anden særlig indførsel uden forudgående procedure - statistisk tærskel
   
   
  Procedurekoder markeret med *
  Her kan anvendes varekoderne:
   
9990 99 90 00 Varer til diplomatiske og kunsulære repræsentationer, internatuionale organisationer mv.
9990 99 95 00 Visse dokumenter, transportmateriale og varer fra privat person til privat person mv
9990 99 99 00 Flyttegods, varer til udstilling, demonstration nødhjælpsudstyr mv.