Dato for offentliggørelse
18 Aug 2016 11:45
Serienummer
S nr. 51
Resumé

Årsbrev om indberetning af renter, værdipapirer mv. - indkomståret 2011, 2012, 2013, 2014 og 2015, samt løbende indberetning 2016.

Årsbrevet omfatter de i årsbrevet nævnte områder.

Årsbrevet er SKATs orientering til alle indberetningspligtige og indeholder information om de indberetningsændringer, der skal implementeres i de obligatoriske indberetninger til SKAT vedrørende det givne indkomstår.

Ændringerne indarbejdes i de respektive indberetningsvejledninger.

SKAT udgiver under Årsbrevet en række hjælpelister til brug for indberetningerne mv.
Hjælpelisterne kan opdeles i følgende grupper:

  1. Årets individstrukturer
  2. Årets klassifikationer af værdipapirer
  3. Øvrige hjælpelister til brug for indberetningen  mv.
Hvad er nyt?

 

Der udgives hermed en nye version (v02) af Årsbrev 2016.

Der er ændringer til afsnit B.1.1, B.1.2, B.1.3 og B.3.7.

Ændringer er markeret med rød tekst. 

 

Link til hjælpelisten "OECDs Automatic Exchange Portal" er rettet.

Kursliste og klassifikationsliste fra august 2016 er nu tilgængelig under klassifikationslister.

ISBN-nummer
978-87-93417-59-5