Resumé

Afsnittet indeholder:

  • SKAT som inddrivelsesmyndighed (G.A.1)
  • Fælles regler for SKATs inddrivelsesværktøjer (G.A.2)
  • Værktøjer (opdelt på person/virksomhed) (G.A.3).
Hvad er nyt?

Faglige nyheder

Vejledningen er ajourført med den nyeste lovgivning og praksis m.v.: 

SKM2015.718.ØLR

Udlæg - afbrydelse af forældelse - lønindeholdelse - kontanthjælp

G.A.3.1.1.1.3.2

SKM2015.757.VLR

Udlæg - uden forudgående underretning - udrejst fra Danmark - kendskab til adresse - CPR-register

G.A.3.2.2.1.2

SKM2015.681.ØLR

Inddrivelse - udlæg - frist for indsigelser - sagsomkostninger

G.A.2.2.3.2.2

U.2015.2299H

Indkaldelse til retsmøde i fogedretten ved et anbefalet brev, der ikke blev udleveret til eller afhentet af modtager, kunne ikke tillægges udeblivelsesvirkning

G.A.3.2.2.1.2

Højesterets kendelse af 19. januar 2016 - Sag 131/2015

Spørgsmål om tilskudsmidler indgik i skyldners formue

G.A.3.2.2.1.3.1

SKM2016.9.BR

Moms - købsmoms - A-skat- indeholdelse

G.A.3.3.7.2.2

SKM2015.561.BR

Nulstilling - A-skat m.v. - hovedanpartshaver og direktør - ægtefælle - begrundelsesmangler

G.A.3.3.8

SKM2015.688.SKAT

Regulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser for 2016

G.A.3.1.1.1.3.3

Lov nr. 1253 af 17. november 2015 om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Udskydelse af forældelse som følge af utilstrækkelig funktionalitet i EFI

G.A.3.7.1

Lov nr. 1867 af 29. december 2015 om ændring af retsplejeloven, lov om Domstolsstyrelsen og lov om retsafgifter

Digitalisering af retsprocessen i borgerlige sager, oprettelse af en domsdatabase m.v.

G.A.2.1

G.A.2.2.3.3

G.A.3.7.3

Lov nr. 1819 af 23. december 2015 om opkrævning af underholdsbidrag

Bekendtgørelse nr. 1858 af 23. december 2015 om opkrævning af underholdsbidrag

Klageadgangen vedrørende indsigelser mod kravet er overført fra Familiestyrelsen til Ankestyrelsen

G.A.3.7.4

Tilføjelse vedrørende SKATs selvmøderordning i ukomplicerede konkurssager

G.A.3.4.1.3.2.3

Omskrivning af afsnittet om konkursboets registrerings- og afregningsforhold

G.A.3.4.1.4.3.2

Revideret skema vedrørende krav med udpantningshjemmel

Skema vedrørende bøder, der kan afgøres administrativt er flyttet til bødeafsnittet

G.A.3.2.2.1.1

G.A.3.7.1