Der kan i henhold til § 10 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige foretages lønindeholdelse for momsrestancer hos skyldneren. For en nærmere beskrivelse af reglerne om lønindeholdelse henvises til Inddrivelsesvejledningens afsnit I.3.3.