Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.22.1 Skematisk oversigt over fradragsregler for motorkøretøjer.