Oplysningerne skal afgives, jf. momsbekendtgørelsens § 73, stk. 2, på følgende måde:

Virksomheder, der ikke har det fornødne tekniske udstyr til rådighed til elektronisk indgivelse af lister efter stk. 2, kan få SKATs tilladelse til at indgive  ved at benytte en blanket, udarbejdet af SKAT, jf. § 73, stk. 3.