Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den Jurisdiske Vejledning. Se afsnit D.A.14.2 om fritagelse for resitrering ML § 48.