Bestemmelserne om momsregistrering findes i §§ 47-51.