Moms af varer, der indføres fra steder uden for EU, skal efter momslovens § 46, stk. 4, betales af importøren.

Toldlovgivningen indeholder dog en række regler om, at andre, f.eks. transportører og oplagshavere, hæfter for betaling af importmoms. Der henvises til Toldvejledningen. Af nyere afgørelser på området kan dog nævnes SKM2002.518.HR og SKM2004.475.ØLR.