Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.13.2.2 Undtagelse: Omvendt betalingspligt ML § 46, stk. 1, nr. 1-7 og afsnit D.A.13.11 Omvendt betalingspligt som obligatorisk princip ML § 46 a.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.13.2.2.1 Trekantshandel ML § 46, stk. 1, nr. 1.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.13.2.2.2 Installering eller montering ML § 46, stk. 1, nr. 2.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.13.2.2.3 Visse ydelser fra udlandet ML § 46, stk. 1, nr. 3.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.13.2.2.4 Guld ML § 46, stk. 1, nr. 4.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.13.2.2.5 Gas og elektricitet ML § 46, stk. 1, nr. 5.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.13.2.2.6 CO2-kvoter eller CO2-kreditter ML § 46, stk. 1, nr. 6.