Der er momsfrihed for varer, der er betalt af midler stillet til rådighed af De Forenede Stater til brug for det fælles forsvar. Det samme gælder for materiel, der oplægges midlertidigt i depoter her i landet af andre NATO-lande, når det er aftalt med den danske regering. Endelig er materiel og udstyr til gennemførelse af arbejdet under NATO's fællesfinansierede infrastrukturprogram momsfrit ved indførslen.
 
Varer til personalet følger reglerne for varer til diplomater mv., se I.3.7.