Indledning

I dette afsnit gennemgås leveringsstedet for ydelser. Afsnittet omfatter momslovens §§ 15-21. Leveringsstedet for varer er gennemgået i E.2.

Oversigt over bestemmelserne.

 1. overdragelse af rettigheder
 2. reklameydelser
 3. rådgivningsydelser mm.
 4. konkurrenceklausuler
 5. finansiel virksomhed
 6. levering af arbejdskraft
 7. udlejning af løsøregenstande
 8. visse formidlingsydelser
 9. teleydelser
 10. radio- og tv-spredningstjenester
 11. elektroniske tjenesteydelser

Derudover er der en række bestemmelser om leveringssted vedrørende nogle særlige ydelser. Det drejer sig om følgende:

 • Ydelser, der vedrører fast ejendom (§ 17)
 • Ydelser inden for kunst, kultur, sport, underholdning, undervisning, videnskab og lign.
 • Arbejde på løsøregenstande og vurdering af løsøregenstande (§ 18)
 • Transportydelser (§ 19)
 • Ydelser knyttet til transport (§ 20)
 • Ydelser, der leveres af formidlere (§ 21

Generelt om leveringsstedet

 1. Hvor ydelsen præsteres
 2. Hvor ydelsen benyttes/udnyttes   
 3. Hvor aftageren har fast forretningssted eller bopæl eller lignende

.

.

.

.

.

.

.

§ 15, stk. 1.

.

Stedet for den økonomiske virksomhed eller fast forretningssted.

.

.

.

.

.

Bopæl eller sædvanligt opholdssted.

.

.

.

.

.

.

.

.

§ 15, stk. 2.

.

.

.

.

.

.

§ 15, stk. 3.

.

.

.

.

.

.

§ 15, stk. 4.

.

Skematisk oversigt § 15, stk. 2, nr. 1-10:

Tabel 1. Dansk sælger
Aftagers etablering Aftagers status Sted for faktisk benyttelse
    DK EU-medlemsland Tredjeland
DK afgiftspligtig

Dansk moms

(§ 15, stk. 1)

Dansk moms

(§ 15, stk. 1)

Ikke dansk moms

(§ 15, stk. 4, nr. 1)

DK Ikke afgiftspligtig

Dansk moms

(§ 15, stk. 1)

Dansk moms

(§ 15, stk. 1)

Ikke dansk moms

(§ 15, skt. 4, nr. 1)

EU-medlemsland Afgiftspligtig

Ikke dansk moms

(§ 15, stk. 4, nr. 2)

Ikke dansk moms

(§ 15, stk. 4, nr. 2)

Ikke dansk moms

(§ 15, stk. 4, nr. 2)

EU-medlemsland Ikke afgiftspligtig

Dansk moms

(§ 15, stk. 1)

Dansk moms

(§ 15, stk. 1)

Ikke dansk moms

(§ 15, stk. 4, nr. 3)

Tredjeland Alle aftager

Dansk moms

(§ 15, stk. 4, nr. 4)

Ikke dansk moms

(§ 15, stk. 4, nr. 4)

Ikke dansk moms

(§ 15, stk. 4, nr. 4)

Tabel 2. Dansk køber
Sælgers etablering Aftagers status Sted for faktisk benyttelse
    DK EU-medlemsland Tredjeland
DK Alle aftagere

Dansk moms

(§ 15, stk. 1)

Dansk moms

(§ 15, stk. 1)

Ikke dansk moms

(§ 15, stk. 4, nr. 1)

EU-medlemsland Afgiftspligtig

Dansk Moms

(§ 15, stk. 2)

Dansk moms

(§ 15, stk. 2)

Ikke dansk moms

(§ 15, stk. 2)

EU-medlemsland Ikke afgiftspligtig

Ikke dansk moms

(Udenfor § 15)

Ikke dansk moms

(Udenfor § 15)

Ikke dansk moms

(Udenfor § 15)

Tredjeland Alle aftagere

Dansk moms

(§ 15, stk. 3, nr. 1)

Ikke dansk moms

(§ 15, stk. 3, nr. 1, e.c.)

Ikke dansk moms

(§ 15, stk. 3, nr. 1, e.c.)

Faktisk benyttelse.

.

.

.

.

Som eksempler på ydelser, der udnyttes her i landet kan nævnes advokatydelser i forbindelse med:

 • retssager ved danske domstole,
 • repræsentationer af arvinger i dansk dødsbo, eller
 • inkassationer mod danske debitorer.

Aftagers etableringssted.

Elektroniske ydelser.

.

Skematisk oversigt - § 15, stk. 2, nr. 11:

Tabel 3. Dansk sælger
Aftagers etablering Aftagers status *Sted for faktisk benyttelse
    DK EU-medlemsland Tredjeland
DK Alle aftagere

Dansk moms

(§ 15, stk. 1)

Dansk moms

(§ 15, stk. 1)

Dansk moms

(§ 15, stk. 1)

EU-medlemsland Afgiftspligtig

Ikke dansk moms

(§ 15, stk. 4, nr. 2)

Ikke dansk moms

(§ 15, stk. 4, nr. 2)

Ikke dansk moms

(§ 15, stk. 4, nr. 2)

EU-medlemsland

Ikke afgiftspligtig

Dansk moms

(§ 15, stk. 1)

Dansk moms

(§ 15, stk. 1)

Dansk moms

(§ 15, stk. 1)

Tredjeland Alle aftagere

Ikke dansk moms

(§ 15, stk. 4, nr. 5)

Ikke dansk moms

(§ 15, stk. 4, nr. 5)

Ikke dansk moms

(§ 15, stk. 4, nr. 5)

 
Tabel 4. Dansk Aftager
Sælgers etablering Aftagers status *Sted for faktisk benyttelse
    DK EU-medlemsland Tredjeland
DK Alle aftagere Altid dansk moms (§ 15, stk. 1)
EU-medlemsland Afgiftspligtig Altid dansk moms (§ 15, stk. 2)
EU-medlemsland

Ikke afgiftspligtig

Aldrig dansk moms
Tredjeland Alle aftagere Altid dansk moms (§ 15, stk. 3, nr. 2)

.