Bek. § 4
Hvis husspildevandet udgør mindre end 15 pct. af tilledningen af spildevand, kan told- og skatteregionen efter ansøgning tillade andre opgørelsesmetoder, fx efter tilsætningen af stoffer til kølevand, såfremt virksomheden kan fremlægge dokumentation for, at den samlede udledning af total-kvælstof, total-fosfor og BI5 (modificeret) opgøres med samme nøjagtighed som ved opgørelsen efter ovenanførte bestemmelser.