Når en elproducent leverer el til en elforsyningsvirksomhed, afregner elforsyningsvirksomheden med elproducenterne for den leverede mængde elektricitet og udbetaler samtidigt eltilskud for den tilskudsberettigede mængde elektricitet, jf. eltilskudslovens § 4, stk. 1 og eltilskudsbekendtgørelsens §§ 17, stk. 1 og 19, stk. 1. Det er således elforsyningsvirksomheden, som udbetaler tilskuddet til elproducenten.

Modregning
Det Ny tekst startsamledeNy tekst slut fakturerede tilskud Ny tekst startfor fx en hel kalendermåned ad gangenNy tekst slut kan elforsyningsvirksomheden fratrække i det samlede afgiftstilsvar, som elforsyningsvirksomheden angiver månedsvis for elafgift og CO2-afgift af el til Told?Skat, jf. eltilskudslovens § 4, stk. 2 og eltilskudsbekendtgørelsens § 17, stk. 2. Tilskuddet kan fratrækkes i afgiftsangivelsen for den måned, hvori fakturaen med tilskuddet er udstedt, jf. eltilskudsbekendtgørelsens § 17, stk. 2. Ny tekst startFaktureret tilskud ligestilles således med udbetaling af tilskud. Fakturadatoen kan dermed lægges til grund for tidspunktet for modregning af tilskud. Det er dog en forudsætning herfor, at der er tale om fakturering af allerede produceret elektricitet, se endvidere eltilskudsbekendtgørelsens § 19, stk. 1.
Ny tekst slut
Eksempel
Hvis eltilskuddet for elektricitet produceret i januar måned faktureres til elproducenten ved en faktura dateret den 10. februar, kan elforsyningsvirksomheden Ny tekst startførstNy tekst slut fratrække tilskuddet på den månedlige afgiftsangivelse for februar måned. Denne angivelse skal ske senest 15. marts.

Egen produktion
Hvis forsyningsvirksomheden selv producerer tilskudsberettiget elektricitet, kan tilskuddet fratrækkes på afgiftsangivelsen for den måned, hvori elektriciteten er produceret.